ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Έργα ασφαλτόστρωσης και τεχνικών

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης (μήκους 1200 μέτρων και των δύο τεχνικών) προς το βιολογικό σταθμό του Παλαιοχωρίου, ως επιμέρους έργο του συνολικού έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Αρναίας-Παλαιοχωρίου, που υλοποίησε ο Δήμος Αριστοτέλη.

Αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις ανάγκες του βιολογικού αλλά και των ιδιοκτησιών της ευρύτερης περιοχής.

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 6/10/2021]