ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΙΚ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 35 δισ. ευρώ, για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα έχουν οι τράπεζες, αφού εκτός από χρηματοδότες θα είναι και οι φορείς που θα αξιολογούν και θα εγκρίνουν τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτεί το Ταμείο. 

Ο ρόλος αυτός, θα επισημοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Ήδη η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης έχουν εγκρίνει σε επίπεδο ΔΣ τη συμμετοχή τους στο ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με δάνεια 5 δισ. και1 δισ. αντίστοιχα. Τις επόμενες μέρες θα υπογραφούν και οι σχετικές συμβάσεις.

Επόμενες στη σειρά έρχονται οι εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες θα συμμετέχουν με ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 7 έως και 5 δισ. ευρώ. Και αυτές οι συμβάσεις συμμετοχής,  θα υπογραφούν το πρώτο 10ημέρο του Οκτωβρίου. 

Ως γνωστόν, κάθε ιδιωτική επένδυση που θα χρηματοδοτείται από τον Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να εξασφαλίζει χρηματοδότηση από τρίτο μέρος (κυρίως από τράπεζες ή και ομολογιακά δάνεια) ύψους τουλάχιστον 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το υπουργείο Οικονομικών,  θα χρηματοδοτεί την κάθε ιδιωτική επένδυση με δάνεια του Ταμείου Ανάπτυξης με επιτόκιο 0,35% με ποσοστό από 30 έως και 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης,  ενώ ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να παρουσιάζει δική του συμμετοχή τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Με βάση τον προγραμματισμό του ΥΠΟΙΚ, οι δύο μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες θα αναλάβουν τις πολύ μεγάλες επενδύσεις ενώ οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες θα αναλάβουν τις επενδύσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό τα 6 δισ. ευρώ που θα διαθέσουν ΕΤΕπ και EBRD θα είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι συμφωνίες με τις εμπορικές τράπεζες, θα έχουν μια διαφορετική λογική. Για κάθε μια από αυτές θα διατεθεί αρχικά ένα ποσό 200-300 εκατ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσό αυτό θα ανανεώνεται μόλις καταφέρει η κάθε μια από αυτές να συγκεντρώσει, να αξιολογήσει και να εγκρίνει ιδιωτικές επενδύσεις των οποίων η συμμετοχή του δημοσίου θα εξαντλεί το αρχικό ποσό που θα διατίθεται.

Ξεκινούν οι αξιολογήσεις επενδύσεων 

Η αξιολόγηση που θα γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών και η οποία θα ορίζει αν η κάθε επένδυση θα ενισχύεται με 30,  40% ή 50% από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει τη βαθμολογία του κάθε επενδυτικού σχεδίου με βάση την οποία θα καθορίζεται για το ύψος της χρηματοδότησης κάθε επένδυσης θα είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. 

Μαζί και με τις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τις τράπεζες θα βάλουν στη γραμμή της εκκίνησης μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου το δεύτερο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα έχει στόχευση σε πέντε τομείς: 

  • Τις πράσινες επενδύσεις και την προστασία του περιβάλλοντος 
  • Τις επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων 
  • Πρωτότυπες και καινοτόμες επενδύσεις 
  • Την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας (συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών κλάδων της οικονομίας για εξαγωγές) 
  • Την προώθηση συγχωνεύσεων εξαγορών και συνεργασιών με στόχο να αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ και να βοηθηθούν από οικονομίες κλίμακας.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 27/9/2021]