ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ Η ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΣΤ

Σφίγγει ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς από τη νέα σεζόν με αυστηρές ποινές, απαγόρευση εισόδου στα σχολεία και αναστολή καθηκόντων που θα συνοδεύεται από περικοπή μισθού. Τις καμπάνες προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπ. Παιδείας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα, εάν οι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας εκπαιδευτικοί δεν προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, τότε θα τους απαγορεύεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στους μεν μόνιμους θα επιβάλλεται αναστολή καθηκόντων, χωρίς αποδοχές, ενώ όσον αφορά τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους, δεν θα αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Σήμερα ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων εκπαιδευτικών ανέρχεται σε λίγο πάνω από 70%.

Όσον αφορά το λόγο κατάθεσης της τροπολογίας στο νομοσχέδιο του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτό συνέβη επειδή αν συμπεριλαμβανόταν σε εκείνο του υπ. Παιδείας για τις αλλαγές στην εκπαίδευση, θα ήταν εκπρόθεσμη, καθώς αυτό ψηφίζεται σήμερα το βράδυ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 της τροπολογίας «Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021», αναφέρονται τα εξής: 

«Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ,  με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά το χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δε λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στο Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.1, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες στην περίπτωση επανειλημμένης παράβασης της παρούσας περίπτωσης».

(Φωτογραφία αρχείου, Eurokinissi)

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, 28/7/2021]