ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗΝ ΜΗΛΟ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ

Η Ελλάδα είναι πρώτη, σε παγκόσμια κλίμακα, στην παραγωγή διαβαθμισμένου περλίτη και πρώτη στην Ευρώπη στην παραγωγή μπεντονίτη. Στη Μήλο, η εταιρεία IMERYS, συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και ενισχύοντας την αρμονική συνύπαρξη της εξόρυξης και του τουρισμού.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας οφείλεται στη δημιουργία μίας νέας οικονομικής δραστηριότητας στο εξοφλημένο τμήμα του ορυχείου στον Τράχηλα. Το τοπίο μετά την εξόρυξη είχε αποκατασταθεί βάσει των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθεί η εταιρία, με την τήρηση της προβλεπόμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η IMERYS όμως προχώρησε ένα βήμα πέρα από την αποκατάσταση τοπίου και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης δημιούργησε έναν βιολογικό αμπελώνα, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Στον σχεδιασμό, στην εποπτεία και στην εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας το πρωταρχικό ρόλο έχει το Τμήμα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος της Μήλου καθώς και συνεργάτες σύμβουλοι σε θέματα οινολογίας που παρείχαν την τεχνογνωσία για την αμπελοκαλλιέργεια. Αρχικά, διενεργήθηκαν μία μελέτη σκοπιμότητας και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2014, ολοκληρώθηκε η φύτευση 17.500 αμπελιών μίας κυκλαδικής ποικιλίας (Aσύρτικο) στα πρώτα 50 στρέμματα του αμπελώνα της Imerys. Τον Φεβρουάριο του 2016 σε παρακείμενη θέση φυτεύτηκαν 13,1 στρέμματα με ερυθρές κυκλαδίτικες ποικιλίες. Φυτεύτηκαν 3000 φυτά Μαυροτράγανο, 1700 φυτά Μαντηλαριά και 100 φυτά Ψαροσύρικο.

Τον Αύγουστο του 2018 έγινε ο τρύγος του Ασύρτικου στον Αμπελώνα στη Μήλο. 1580 κιλά σταφύλια συλλέχθηκαν για να δώσουν 850 λίτρα κρασί και τέλος να παραχθούν 1100 φιάλες κρασιού. Το 2019 συλλέχθηκαν 925 κιλά σταφύλι το όποιο έδωσε 500 λίτρα κρασιού δηλαδή 800 φιάλες ενώ το 2020, συλλέχθηκαν 3 τόνοι σταφυλιού για να δώσουν 1400 λίτρα κρασιού δηλαδή 1800 φιάλες κρασί.

Οι καλλιεργητικές εργασίες στον αμπελώνα συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον καθώς νέες προκλήσεις εμφανίζονται κάθε χρόνο. Δοκιμάζονται νέες μέθοδοι αντιμετώπισης της υψηλής αλατότητας, καθώς και των ασθενειών που αναμενόμενα εμφανίζονται στους αμπελώνες των Κυκλάδων. Η αμπελοκαλλιέργεια είναι μία από τις παραδοσιακές -αν και σήμερα εγκαταλελειμμένη- οικονομικές δραστηριότητες του νησιού. Ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι το 1930 καλλιεργούντο 2.200 εκτάρια αμπελιών στο νησί με ετήσια παραγωγή κρασιού 250 τόννων. Η αμπελοκαλλιέργεια εγκαταλείφθηκε σχεδόν τελείως λόγω επιδημίας φυλλοξήρας.

Περαιτέρω, η δραστηριότητα έχει στόχο να ενθαρρύνει τους κατοίκους της Μήλου να χρησιμοποιούν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές μεθόδους. Σε αυτό το πλαίσιο, η IMERYS σε συνεργασία με τη σύμβουλο – οινολόγο διοργάνωσε ανοιχτά σεμινάρια στη Μήλο για την εκπαίδευση των ντόπιων που ήδη καλλιεργούν ή θέλουν να αναβιώσουν μικρούς οικογενειακούς αμπελώνες. Μέσω αυτών των σεμιναρίων έγινε προτροπή για χρήση βιολογικών μεθόδων στην παραγωγή ντόπιου, ποιοτικού βιολογικού κρασιού. Μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί τέσσερα ανοιχτά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας με τη συμμετοχή 60 – 100 ατόμων κάθε φορά. Απόρροια της παραπάνω εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι κάποιοι κάτοικοι της Μήλου ξεκίνησαν τα 2 τελευταία χρόνια προσπάθειες εγκατάστασης νέων αμπελώνων παρακινούμενοι από τις δραστηριότητες της εταιρίας στον αμπελώνα του Τράχηλα.

Συμπερασματικά, από το 2018, έως σήμερα έχουν σημειωθεί από την εφαρμογή της συγκεκριμένης εναλλακτικής δραστηριότητας, τα εξής επιτεύγματα:

  • Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας.
  • Προσφέρθηκαν στους ντόπιους ανοιχτά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας (τους μήνες Μάρτιο, Μάϊο, Ιούνιο και Αύγουστο) με αξιόλογη συμμετοχή 60-100 ατόμων κάθε φορά.
  • Η νέα δραστηριότητα βρήκε πολλή καλή υποδοχή από την τοπική κοινωνία.
  • Περισσότεροι κάτοικοι της Μήλου ξεκίνησαν τα 2 τελευταία χρόνια προσπάθειες εγκατάστασης νέων αμπελώνων παρακινούμενοι από τις δραστηριότητες της Εταιρείας στον Αμπελώνα του Τράχηλα.
  • Κάθε χρόνο η συγκομιδή σταφυλιού διεκπεραιώνεται και με την συμβολή ντόπιων εθελοντών.

Δείτε εδώ ένα σχετικό βίντεο:

Φωτο: Τον Αύγουστο του 2018 έγινε ο τρύγος του Ασύρτικου στον Αμπελώνα στη Μήλο. 1580 κιλά σταφύλια συλλέχθηκαν για να δώσουν 850 λίτρα κρασί και τέλος να παραχθούν 1100 φιάλες κρασιού.

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net, 31/5/2021]