ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2022-2025

Μέσο ρυθμό ανάπτυξης 4% του ΑΕΠ,  μείωση του χρέους κατά 45,7% του ΑΕΠ και επαναφορά στα πρωτογενή πλεονάσματα και το πρόγραμμα μείωσης φόρων, θα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022 – 2025 που θα στείλει τις επόμενες μέρες στις Βρυξέλλες το υπουργείο Οικονομικών.

Μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής ώθησης θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους κοινοτικούς πόρους,  από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 -2027. Σύμφωνα με πληροφορίες,  οι εκτιμήσεις του ΜΠΔΣ θέλουν την Ελλάδα να απορροφά κάθε χρόνο μέχρι και το 2025,  κοινοτικούς πόρους ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ.

Με τη μέση ανάπτυξη να βρίσκεται σε μέσα επίπεδα στο 4% του ΑΕΠ για τα επόμενα 4 χρόνια, το δημοσιονομικό έλλειμμα από 9,7% του ΑΕΠ το 2020 και 9,9% του ΑΕΠ φέτος,  αναμένεται ότι θα έχει μετατραπεί στο τέλος του 2025,  σε πλεόνασμα πάνω από 1% του ΑΕΠ. Συνεπώς σε μια περίοδο πέντε ετών (από το 2021 έως το 2025) θα έχουμε δημοσιονομική προσαρμογή περίπου 11% του ΑΕΠ χωρίς νέα μέτρα λιτότητας. Βεβαίως, μεγάλη βοήθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού, εκτός από την ανάπτυξη, θα αποτελέσει και η απαλοιφή από το τέλος του 2022 της δημοσιονομικής επίδρασης των μέτρων στήριξης της οικονομίας ύψους 40.7 δισ. ευρώ,  που υλοποιήθηκαν το 2020 και το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Τα μέτρα στήριξης θα επιβαρύνουν κατά 1,1% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2022. 

Το πρωτογενές έλλειμμα από 6,2% του ΑΕΠ το 2020 και 7,3% του ΑΕΠ που υπολογίζεται ότι θα φτάσει φέτος, αναμένεται να μετατραπεί σε πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 3% του ΑΕΠ το 2025. Ωστόσο το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις για την Ελλάδα για την περίοδο μετά τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας στα μέσα του 2022. Αν επαληθευτεί το σενάριο ότι οι εταίροι θα ζητήσουν πρωτογενές πλεόνασμα που θα καλύπτει τους τόκους για το χρέος, το 2023 αναμένεται να υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος,  ώστε να προχωρήσει η προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης για τη συνέχιση της μείωσης φόρων. Στις προτεραιότητες είναι ελαφρύνσεις όπως η μονιμοποίηση της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,  η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,  η περαιτέρω μείωση του συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα στο 20% και ίσως κάποιες παρεμβάσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ. 

Τεράστια μείωσης του χρέους 

Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας θα επαναφέρει το χρέος σε σταθερή τροχιά αποκλιμάκωσης. Η συνολική μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 45% του ΑΕΠ για την τετραετία 2022 -2025. Το χρέος αναμένεται να μειωθεί από 204,8% του ΑΕΠ φέτος,  κάτω από το 160% του ΑΕΠ το 2025. Τούτο βέβαια αν διατηρηθούν οι σημερινές συνθήκες στις αγορές. Δηλαδή ο δανεισμός με χαμηλά επιτόκια, σταθερότητα στα επιτόκια της ΕΚΤ και γενικότερα ευνοϊκές νομισματικές συνθήκες. Με βάση τους υπολογισμούς του ΥΠΟΙΚ, η Ελλάδα θα αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα το αργότερο μέχρι και το 2023. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε επιτόκια δανεισμού να τείνουν στο μηδέν ή ακόμη να γίνουν και αρνητικά με δεδομένη τη σταθερή βιωσιμότητα του χρέους. Η βιωσιμότητα αυτή προκύπτει από το ότι το 55% που είναι στα χέρια των επίσημων δανειστών της Ελλάδας έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο,  η διάρκεια αποπληρωμής είναι 30 χρόνια και οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες είναι κάτω από 15% του ΑΕΠ.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 24/5/2021]