ΈΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»

Τον δικό του… Τειρεσία πρόκειται να αποκτήσει το Δημόσιο, προκειμένου η πιστοληπτική αξιολόγηση επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων, να μην αποτελεί «μονοπώλιο» της διατραπεζικής εταιρείας. Ο κρατικός «Τειρεσίας», η υλοποίηση του οποίου θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχει μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με τον αντίστοιχο των τραπεζών. Εκτός από την πορεία εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες –κάτι που ήδη καταγράφεται συστηματικά από τον τραπεζικό Τειρεσία μαζί με τις ακάλυπτες επιταγές, τις απλήρωτες συναλλαγματικές τις «σκασμένες» πιστωτικές και τα δάνεια σε καθυστέρηση – πλέον θα καταγράφονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Εκτός από την καταγραφή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνολικά από έναν κρατικό φορέα, θα δημιουργηθεί και μηχανισμός –υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας- για την τακτική παρακολούθηση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο κάθε δανειολήπτης. Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών, να διασφαλιστούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης στην αγορά ώστε αυτός που δανείζει να έχει διασφαλίσεις για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει αυτός που δανείζεται.

Η εξαγγελία της πρόθεσης δημιουργίας ενός δημόσιου φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης των οφειλετών –επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων- έγινε από τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε η Capital Link. Είναι μια από τις τρεις πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να περιορίσει το απόθεμα των κόκκινων δανείων αλλά και να εξασφαλίσει την αποφυγή νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο μέλλον. Υπάρχουν δύο ακόμη πρωτοβουλίες σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός οικονομικών. Πρώτον η επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση της δευτερογενούς νομοθεσίας που πρέπει να προχωρήσει ώστε να λειτουργήσει ο νέος πτωχευτικός και δεύτερον η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής».

Η δημιουργία του δημόσιου Τειρεσία είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο θα απαιτήσει προσεκτικό σχεδιασμό και χρόνο. Εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης ως μια από τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν ώστε φαίνεται ότι θα χρειαστεί σημαντικό χρονικό διάστημα –ενδεχομένως και πάνω από έναν χρόνο- μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της νομοθέτησης και της υλοποίησης.

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, του Νίκου Ζαργάνη, 16/12/2020]