ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΙ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με έμφαση σε πέντε επιχειρηματικούς κλάδους – στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στην αγροτοδιατροφή, στον πολιτισμό και τις υποδομές – αλλά και με ένα μπουκέτο χρηματοδοτικών εργαλείων και φορολογικών κινήτρων προωθείται το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των 32 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων μέσω υπεραποσβέσεων δαπανών, ενώ προβλέπεται η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών, η στήριξη της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και μία σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις περιλαμβάνουν μία σειρά από δράσεις για την πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση, για την έρευνα και ανάπτυξη, για την ενίσχυση των εξαγωγών, για την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων (και με νέα μορφή εταιρείας) και για την ανάπτυξη συνεργασιών, για επιχειρηματικά πάρκα, αλλά και για σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Στις μεθόδους που προκρίνονται είναι η συγχρηματοδότηση με ποσοστό συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων κατά 50%, η συμμετοχή του σχεδίου ανάκαμψης στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, αλλά και η (περιορισμένη σχετικά) παροχή εγγυήσεων. Επίσης, ως όχημα θα χρησιμοποιηθούν διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εμπορικές τράπεζες, αλλά και venture capital.

Όπως ανέφερε χθες κατά την παρουσίαση του Σχεδίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μέσα στον επόμενο μήνα ενδέχεται να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η κρατική δαπάνη θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται στις αρχές του 2021. Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης εξήγησε πως τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου θα κάνουν την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική σε ξένες επενδύσεις, αναφερόμενος στο τεράστιο επενδυτικό κενό.

Οι 4 άξονες και τα κονδύλια  – προϋπόθεση τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οι ιδιωτικές επενδύσεις και ο μετασχηματισμός της οικονομίας είναι ένας από τους συνολικά τέσσερις άξονες στους οποίους χωρίζεται το σχέδιο ανάκαμψης. Περιλαμβάνονται επίσης η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, αλλά και ο άξονας της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής.

Ο άξονας των ιδιωτικών επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από 4 δισ. ευρώ επιδοτήσεων και με επιπλέον 12,6 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν στόχο να καλύψουν πολλαπλάσιες επενδύσεις καθώς θα δοθούν ως μέρος της χρηματοδότησης. Τουλάχιστον το 50% θα πρέπει να καλυφθεί από τους ιδιώτες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή το ποσό θα πρέπει να διπλασιαστεί στα 25 δισ. ευρώ περίπου. Κατά συνέπεια το ποσό που θα εισρεύσει στην αγορά αυξάνεται στα 45 δισ. ευρώ περίπου αν προσμετρηθεί και το σκέλος των επιδοτήσεων του Σχεδίου. 

Σημειώνεται ότι συνολικά το Σχέδιο Ανάκαμψης φτάνει στα 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων όμως τα 3 δισ. ευρώ αφορούν στο React EU (δαπάνες στήριξης) και σε άλλα ξεχωριστά τα υποπρογράμματα. Τα υπόλοιπα 29 δισ. ευρώ αφορούν στο σκληρό πυρήνα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης της ΕΕ από τα οποία αναλογούν στην Ελλάδα 12,6 δισ. δάνεια και επιπλέον 16,4 δισ. επιδοτήσεις.

Στόχος της κυβέρνησης είναι, όπως αναφέρθηκε χθες στη συνέντευξη Τύπου η διαδικασία υποβολής του τελικού σχεδίου μετά από δημόσιο διάλογο και διαβούλευση να γίνει έως το Μάρτιο του 2021. Η τελική του έγκριση από την ΕΕ υπολογίζεται ως το Μάιο του 2021 και τα πρώτα κονδύλια τον Ιούνιο – Ιούλιο.

Η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

Ο άξονας για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στοχεύει στη παροχή οικονομικών κινήτρων. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση επενδύσεων οι οποίες στηρίζονται σε σταθερά οικονομικά θεμέλια, συμπεριλαμβανομένων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Ο σχεδιασμός των σχετικών πολιτικών θα είναι τέτοιος ώστε να κινητοποιεί σημαντικούς ιδιωτικούς πόρους, με σκοπό την μείωση του μεγάλου επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας και να επιταχύνει και ενισχύει την ανάκαμψη από την κρίση” αναφέρεται. Θα συμπληρώνεται από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, στην αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, και ενισχύουν τον εξαγωγικό και παραγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας.

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

Ειδικό κεφάλαιο θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κύριων οικονομικών τομέων της χώρας, δηλαδή του τουρισμού, του πολιτισμού, της μεταποίησης, του αγροτικού τομέα και των υποδομών.

Τα προτεινόμενα μέτρα σε κάθε τομέα που αποσκοπούν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι τα εξής:

  1. Στον πολιτισμό, προωθείται μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των φορολογικών και εργασιακών πρακτικών για τη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά και για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Είναι σημαντικό ο πολιτισμός να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός της οικονομικής και της στρατηγικής ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες απαιτούν επίσης επενδύσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα.
  2. Επιπλέον, προωθούνται δράσεις για την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής μέσω της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό και τον “ασημένιο” τουρισμό. Με σκοπό τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού χαρτοφυλακίου, τη μείωση της εποχικότητας και την αύξηση των εσόδων γίνεται επίσης μια συστηματική προώθηση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο ορεινός, ο θρησκευτικός και ο θαλάσσιος τουρισμός και ενισχύονται οι δράσεις για προσβάσιμες υποδομές.
  3. Στην αγροδιατροφή προωθούνται δράσεις σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής που αυξάνουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Επιπλέον, προωθούνται δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ενισχύεται ο προσανατολισμός στην αγορά καθώς και η ικανότητά διείσδυσης στις διεθνείς αγορές με σκοπό τον οικονομικό μετασχηματισμό του τομέα. Βασικό στοιχείο των επενδύσεων είναι η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών. Οι προτεινόμενες επενδύσεις μειώνουν τις επιπτώσεις του κλάδου στο κλίμα και προωθούν την έρευνα και την καινοτομία.
  4. Στη μεταποίηση, προωθείται η επιτάχυνση του προγράμματος μετασχηματισμού “Βιομηχανία 4.0” και ο τομέας της έξυπνης και πράσινης παραγωγής στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Έμφαση δίνεται στον προηγμένο και ψηφιακά ελεγχόμενο  βιομηχανικό εξοπλισμό, στα συστήματα ελέγχου της παραγωγής και στην ανάπτυξη των βιομηχανικών συνεργασιών για την ενίσχυση της παραγωγής και της συνεργασίας στο βιομηχανικό οικοσύστημα. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πράσινα στοιχεία του μετασχηματισμού της βιομηχανίας, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και η αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας.
  5. Στις υποδομές προωθούνται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι έξυπνες υποδομές με σκοπό την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων συστημάτων υποδομής και μεταφορών.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά , 26/11/2020]