ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΕΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από μόνο του το γεγονός ότι οι τρεις εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας Κ. Χατζηδάκη συνιστά μια κίνηση με τη δική της βαρύτητα και σημειολογία.

Και όπως φάνηκε από την δήλωση του προέδρου του ΣΕΒ Δ. Παπαλεξόπουλου, η βιομηχανία ήταν και παραμένει έντονα προβληματισμένη για το γεγονός ότι καλείται να ανταγωνιστεί στο διεθνή στίβο των εξαγωγών έχοντας ως σημαντικό βαρίδι το υψηλό κόστος ενέργειας.

“Στις γενικότερες αβεβαιότητες που υπάρχουν για το 2021 για τις ελληνικές εξαγωγές δεν πρέπει να προστεθεί το κόστος της ενέργειας με το οποίο καλούμαστε να ανταγωνιστούμε” ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος συνοδευόταν στη συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη από τον αντιπρόεδρο του ΣΕΒ Ε. Μυτιληναίο και τον Μ. Στασινόπουλο της Viohalco.

Στη δήλωσή του ο κ. Παπαλεξόπουλος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι “το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από σχεδόν όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής”. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από τον αρμόδιο υπουργό να αναληφθούν πρωτοβουλίες “ώστε το κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία να πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα”.

Η προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση του προέδρου του ΣΕΒ καταδεικνύει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία που υπάρχει από πλευράς βιομηχανίας για το υψηλό κόστος ενέργειας στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας υπογράμμισαν το γεγονός ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά και ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση με δεδομένο ότι το κόστος ενέργειας αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους για τις πιο ενεργοβόρες εξωστρεφείς μεγάλες βιομηχανίες της χώρας.

Από πλευράς βιομηχανίας αναγνωρίζεται το γεγονός ότι υπάρχει η βούληση και θεωρείται θετικό το γεγονός ότι η συνάντηση δείχνει την πρόθεση του ΥΠΕΝ να υπάρξει συνεννόηση. Ωστόσο από τη συνάντηση οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας δεν αποχώρησαν έχοντας πάρει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση, η οποία να περιορίζει τις εύλογες ανησυχίες τους.

Επίσης, από πλευράς βιομηχανίας εκτιμάται ότι δεν είναι αρκετή στην τρέχουσα συγκυρία η έναρξη λειτουργίας του target model, προκειμένου να απαντηθούν τα άμεσα και επείγοντα θέματα του ενεργειακού κόστους.

Ως προς τη συγκεκριμένη ατζέντα της συνάντησης, είναι σαφές ότι υπάρχουν μια σειρά από εκκρεμότητες όπως οι νέες συμβάσεις με τη ΔΕΗ, οι χρεώσεις χρήσης συστήματος, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την αντιστάθμιση του κόστους των ρύπων, το θέμα της μείωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και το ΕΤΜΕΑΡ για τη βιομηχανία.

Από πλευράς υπουργείου, όπως φάνηκε και από τη δήλωση του Κ. Χατζηδάκη, υπογραμμίστηκε η σημασία της εφαρμογής της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης στην αγορά, του νέου μοντέλου λειτουργίας, του target model.

Παράλληλα το ΥΠΕΝ σημείωσε ότι δρομολογούνται μια σειρά από μέτρα όπως η μείωση των χρεώσεων χρήσης συστήματος της βιομηχανίας, η διατήρηση του μηχανισμού αντιστάθμισης για το κόστος των ρύπων και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη μέση τάση.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το ΥΠΕΝ ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα με το ΕΤΜΕΑΡ και δε θα προκληθεί επιβάρυνση για τους καταναλωτές εξαιτίας της διόγκωσης του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 1/10/2020]