ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ενίσχυση του ρόλου των Σερρών σε περιφερειακό επίπεδο, η μονιμοποίηση των εξορύξεων στη Χαλκιδική και n απουσία μέτρων ανάσχεσης της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης της Χαλκιδικής ξεχωρίζουν στο νέο περιφερειακό χωροταξικό για την Κεντρική Μακεδονία. Οσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το σχέδιο προβλέπει τη μητροπολιτική της οργάνωση ιδίως σε επίπεδο κυκλοφοριακού σχεδιασμού, την επέκταση της βιομηχανικής περιοχής της Σίνδου προς τα δυτικά και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες στα δυτικά όρια της πόλης.

Το συγκεκριμένο περιφερειακό χωροταξικό είχε μια ενδιαφέρουσα πορεία. Εκπονήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από ομάδα στην οποία συμμετείχε ο νυν υφυπουργός Χωροταξίας Δημήτρης Οικονόμου, εγκρίθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εκλογές, αλλά δεν πρόλαβε να θεσπιστεί, αποσύρθηκε από τη νέα κυβέρνηση προκειμένου να αφαιρεθούν οι τροποποιήσεις που είχαν γίνει από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου και

θεσπίστηκε (ΦΕΚ 485Δ). Ας δούμε ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου πλαισίου:

  • Κυρίαρχο ρόλο παίζει η μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το πλαίσιο σημειώνει την ανάγκη καθορισμού μιας ενιαίας πολιτικής για την αστική της ανάπτυξη σε μητροπολιτικό επίπεδο, προκειμένου να προσδιοριστούν βασικές αναπτυξιακές πτυχές όπως η χωροθέτηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η οικιστική ανάπτυξη, η διαμόρφωση ενός ενιαίου κυκλοφοριακού χάρτη. Υπενθυμίζεται ότι η Θεσσαλονίκη είχε αποκτήσει ρυθμιστικό σχέδιο το 1985, το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2009-2011, αλλά τελικά δεν θεσπίστηκε, ενώ στη συνέχεια καταργήθηκε και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
  • Ως δεύτερο σημαντικότερο αστικό κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας ορίζονται οι Σέρρες. Η μελέτη προτείνει τη στήριξη της πόλης τα επόμενα χρόνια ώστε να αποκτήσει έναν διευρυμένο ρόλο ως αναπτυξιακό κέντρο και υποδοχέας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα η Κατερίνη θεωρείται ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να διαδραματίσει κάποιον υπερτοπικό ρόλο.

Ως προς επιμέρους τομείς της οικονομίας:

  • Για την εξορυκτική δραστηριότητα, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω των αντιδράσεων ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στο Χαλκιδική, το πλαίσιο απλώς επικυρώνει τη σημερινή κατάσταση. «Δεδομένης της άκαμπτης χωροθέτησης των ορυκτών πόρων και των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τους Ορυκτούς Πόρους, δίδεται από χωροταξικής απόψεως θετική κατεύθυνση για την αξιοποίησή τους, ιδίως αυτών που αφορούν πόρους εθνικής σημασίας». Σημειώνεται ωστόσο ότι πρέπει να αποφεύγεται η χωροθέτηση νέων επιφανειακών μονάδων εκμετάλλευσης σε ζώνες απόλυτης και απλής προστασίας της φύσης.
  • Για τον τουρισμό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μεγάλων μονάδων και οργανωμένων μορφών τουριστικής κατοικίας, όπως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Το πλαίσιο χαρακτηρίζει το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής «ανεπτυγμένο τουριστικά» στο μεγαλύτερο μέρος του και το δεύτερο «αναπτυσσόμενο» χωρίς πουθενά να γίνεται λόγος για φαινόμενα κορεσμού. Η μόνη απαγόρευση αφορά τις περιοχές γύρω από τις εκβολές ποταμών και ρεμάτων και τους υγρότοπους. Αντίθετα σε κομμάτια της νότιας Πιερίας διαπιστώνονται φαινόμενα κορεσμού και προτείνεται η λήψη μέτρων για την αισθητική αναβάθμισή τους. Προτείνεται επίσης η ακτοπλοϊκή σύνδεση της νότιας Πιερίας με τη Χαλκιδική.
  • Περιβαλλοντικά, εκτός από τις προστατευόμενες περιοχές, το πλαίσιο προτάσσει την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, τον περιορισμό της αστικής επέκτασης κατά μήκος της ακτογραμμής, την καλύτερη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Για τη βιομηχανία προτείνεται να εξεταστεί η επέκταση της ΒΙΠΕ της Σίνδου προς τα δυτικά και η οργάνωση των άτυπων συγκεντρώσεων. Για τις υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες, ιδίως της κατηγορίας Seveso, προτείνεται να διερευνηθεί όχι η μετεγκατάστασή τους, αλλά η χωρική οργάνωση της περιοχής τους για τη μείωση των πιθανών συγκρούσεων. Τέλος, προτείνεται η χωροθέτηση ναυπηγοεπισκευαστικής εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, του Γιώργου Λιάλιου, 1/9/2020]