Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος ΣΜΕ: Αμέριστη η στήριξη του κλάδου στους νέους Επιστήμονες

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων βραβεύει κάθε χρόνο, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του, τον πρώτο σε βαθμολογία σπουδαστή Μεταλλευτικής Σχολής της χώρας που αποφοίτησε κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Φέτος, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, όμως η βράβευση του πρώτου σπουδαστή έγινε σε ξεχωριστή εκδήλωση με τον ίδιο τρόπο.

Ετσι ο θεσμός της βράβευσης του πρώτου σε βαθμολογία σπουδαστή μεταλλευτικής σχολής, συνεχίζεται αδιάλειπτα για να αναγνωρίζει έμπρακτα τη προσπάθεια των νέων μας συναδέλφων , ειδικά σε περιόδους αβέβαιες και δύσκολες όπως η τωρινή.

Στη φετινή περίοδο πρώτος των πρώτων σπουδαστών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναδείχθηκε και βραβεύτηκε για αυτό, ο κ. Αλέξανδρος Παππάς της σχολής του ΕΜΠ, με την εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία διπλώματος 9,50.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 10/7/2020 και σε αυτή πέρα από το βραβευθέντα σπουδαστή, συμμετείχαν ο επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής εργασίας του κ. Παππά, κ. Β. Γκαγκάνης, καθηγητής του Τομέα Μηχανικής Ταμιευτήρων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και από πλευράς του Συνδέσμου ο Πρόεδρος κ. Α. Κεφάλας, ο Αντιπρόεδρος κ. Φ. Στεφανής και ο Γενικός Διευθυντής κ. Χρ. Καβαλόπουλος

Η διπλωματική εργασία του κου Παππά αφορούσε τους μηχανισμούς εισπίεσης αερίου (πχ CO2) σε ταμιευτήρες πετρελαίου και της αναμιξιμότητάς τους για τη διευκόλυνση της άντλησης εξόρυξης.

Ο κ. Α. Κεφάλας τόνισε τη σημασία της επιδίωξης και επιβράβευσης της Αριστείας στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι μόνον, με την ανάδειξη της ως αξίας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος βραβεύει τον πρώτο σε βαθμολογία φοιτητή Μεταλλευτικής Σχολής ήδη από χρόνια προβάλλοντας έτσι τη προσπάθεια διδασκόντων και διδασκομένων.

Η βράβευση έκλεισε με τις ευχαριστίες του κου Παππά και του κου Γκαγκάνη για την αμέριστη στήριξη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην προσπάθεια των νέων επιστημόνων του κλάδου και με τη παρότρυνση του κ. Κεφάλα για ισχυρότερη σύνδεση της βιομηχανίας με την εκπαίδευση.

[ΠΗΓΗ: https://worldenergynews.gr/, 15/7/2020]