ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤ.ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ.ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Λύση στο πρόβλημα της τεχνικής υποστελέχωσης του Δήμου Αριστοτέλη δρομολογήθηκε σε συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Ο Δήμαρχος τόνισε το ασφυκτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος λόγω ελλείψεων:

αφενός τεχνικού προσωπικού, που έχει ως αποτέλεσμα το Τμήμα Πολεοδομίας να λειτουργεί με προσωπικό ανάγκης και με τους ελάχιστους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας να υπερβάλουν εαυτούς για να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των ευθυνών που έχουν επωμιστεί, αφετέρου στελεχών Π.Ε. οικονομικού/λογιστικής, την ώρα που επιχειρείται να διευθετηθεί ένας τεράστιος όγκος οικονομικών εκκρεμοτήτων που δημιούργησε και άφησε η προηγούμενη διοίκηση και ενώ η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου φυλλοροεί τα τελευταία χρόνια λόγω αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων.

Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να προωθηθεί η ένταξη στο προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη 2-3 μηχανικών και δύο στελεχών οικονομικού/λογιστικού Π.Ε., εντός του έτους, πιθανότατα το Σεπτέμβριο. 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος εξελίσσεται σε έναν πολύτιμο σύμμαχο του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς στην τελευταία μας συνάντηση επιβεβαιώθηκε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, το οποίο επέδειξε μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή μας, με τη συμμετοχή του στο κυβερνητικό κλιμάκιο που μας επισκέφθηκε. Η δέσμευση στοχευμένης ενίσχυσης του Δήμου μας με εξειδικευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την επικείμενη νομοθέτηση της δυνατότητας των Δήμων για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων -μέσω ενός μητρώου που θα συνταχθεί- με ιδιώτες μηχανικούς που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων, οδηγεί σε ριζική αλλαγή σκηνικού στην Τεχνική Υπηρεσία και σε δυναμική αναβάθμισητης επιστημονικής στελέχωσης του Δήμου Αριστοτέλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αποτελεσματικότητα και ταχύτητα δράσης και υλοποίησης έργου. Λειτουργούμε διεκδικητικά, οικοδομούμε τον νέο Δήμο Αριστοτέλη, αξιοποιώντας κάθε σύμμαχο, κάθε πόρο, κάθε ευκαιρία και έτσι θα συνεχίσουμε.»

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 8/2/2020]