ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΓΙΩΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.’

ΕΡΩΤΗΣΗ του  Βουλευτή Χαλκιδικής Γιώργου Βαγιωνά. 

Προς: Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θέμα: Σχετικά με το νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/108439/1464/22.11.2019 έγγραφο νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο.

Με γνώμονα ότι:

Από το άρθρο 3 της σύμβασης μεταβίβασης (αρ. 52 του νόμου 3220/2004), συνάγεται η παραγωγή χρυσού μέσω καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας. Η υπ’ αριθμ. 201745/26-7-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0) θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την περιβαλλοντική παρακολούθηση αλλά και τις περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Προτεραιότητα δίνεται στην τοπική κοινωνία, με 9 στους 10 εργαζομένους μας να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Σημαντικός αριθμός εργαζομένων απασχολούνται σε υπεργολάβους της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., με αναφορές για μισθοδοσία κατώτερης των προβλεπόμενων,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  1. Το νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο υπέβαλε η εταιρεία, επιφέρει αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία (καθετοποιημένη παραγωγή) της εταιρείας καθώς και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη μετέπειτα αποκατάσταση του χώρου των μεταλλείων;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αποκαταστάσεις, οι οποίες προβλεπόταν στην υπ’ αριθμ. 201745/26-7-2011 ΚΥΑ; ‘Έχει προβεί η  Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων (όρος δ1.39 της υπ’ αριθμ. 201745/26-7-2011 ΚΥΑ) σε ελέγχους για την αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ 169546/23-07-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΒΛ450-Μ3Μ), και έχουν ληφθεί υπόψη τα πορίσματα ελέγχου στο νέο επενδυτικό σχέδιο;
  3. Στο νέο τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο υπάρχει αναφορά στη δέσμευση για απασχόληση εργαζομένων προερχόμενων από τον Δήμο Αριστοτέλη αλλά και ευρύτερα από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής;
  4. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ειδικότερα της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή;
  5. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων τόσο στην εταιρεία όσο και σε υπεργολάβους αυτής, καθώς η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την οποία υπέγραψαν το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων των εταιρειών Άκτωρ ΑΤΕ, Ελληνικός Χρυσός ,Αγία Βαρβάρα και το Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπογείων Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε, αφορούσε τη διετία 2016-2017;

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 22/1/2020]