ΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2050, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

Μια νέα επιστημονική μελέτη υπό την αιγίδα του υπουργείου ενέργειας της Ολλανδίας προειδοποιεί ότι οι σπάνιες γαίες που είναι απαραίτητες για τις ΑΠΕ δεν επαρκούν για να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση διεθνώς στα επιθυμητά επίπεδα για το 2050.

Όλα αυτά ενώ η παραγωγή συγκεκριμένων στοιχείων, όπως το νεοδύμιο, το τέρβιο, το δυσπρόσιο και το πρασεοδύμιο πρέπει να δωδεκαπλασιαστεί ως το 2050 με βάση τα προβλεπόμενα.

“Αν ο υπόλοιπος πλανήτης αναπτύξει τις ΑΠΕ στον ίδιο ρυθμό με την Ολλανδία, τότε θα προκύψει μια σοβαρή έλλειψη”, αναφέρεται στη μελέτη. Μάλιστα, το πόρισμα αυτό δεν λαμβάνει υπόψη άλλες ανάγκες χρήσης σπανίων γαιών, όπως στα ηλεκτρικά οχήματα και στα ηλεκτρονικά. “Αν συνυπολογιστούν, τότε η απαιτούμενη ποσότητα αυξάνεται σημαντικά”, αναφέρεται.

Επίσης, πρόβλημα αποτελεί η γεωγραφική συγκέντρωση των σπανίων γαιών σε χώρες όπως η Κίνα.

Το κλειδί είναι αφενός οι κατάλληλες επενδύσεις σε ορυχεία που χρειάζονται 10-20 χρόνια για να ευοδώσουν, αλλά και η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση πρώτων υλών, σύμφωνα με τους συντάκτες.

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, 20/12/2019]