ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 – Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Δόθηκε σήμερα από την Επιτροπή το “πράσινο φως” για τον Προϋπολογισμό του 2020, αλλά και για την 4η έκθεση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Πλέον απομένει η πολιτική επικύρωσή τους στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, ώστε να ενεργοποιηθεί το επόμενο πακέτο παρεμβάσεων στο χρέος αξίας 750 εκατ. ευρώ περίπου.

Το κείμενο της Επιτροπής για την τέταρτη έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “η Ελλάδα έχει ετοιμάσει έναν Προϋπολογισμό για το 2020 που ανταποκρίνεται στον συμφωνηθέντα στόχο περί πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ, με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη και ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει συνολικά τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που έπρεπε να γίνουν έως τα μέσα του 2019, στο πλαίσιο της προώθησης ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων”.

Επισημαίνεται όμως πως “περαιτέρω ενέργειες θα είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση και, όπου χρειάζεται για την επιτάχυνση, των μεταρρυθμίσεων”.

Αναφέρεται ότι τα ευρήματα αυτής της έκθεσης θα συζητηθούν στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου.

Έγκριση προϋπολογισμού

Σε ξεχωριστό κείμενο για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει τη γνώμη της σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2020. Επισημαίνει ότι τα σχέδια προϋπολογισμού της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών και της Αυστρίας διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2020.

Επίσης η Ελλάδα εκπληρώνει και τον νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο για το 2020 (0,25% του ΑΕΠ διαρθρωτικό πλεόνασμα την περίοδο 2020- 2022).  

Η Επιτροπή προβλέπει πάντως χαμηλότερη ανάπτυξη από ότι η ελληνική πλευρά, αναφέρεται στο κείμενο, ενώ ειδική μνεία γίνεται για το χρέος.

Επισημαίνεται ότι η πορεία του χρέους είναι δυσμενέστερη από τις προηγούμενες προβλέψεις στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Κύπρο. Ωστόσο εκτιμάται ότι η πορεία απομείωσής του στην περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας αναμένεται να είναι συμβατή με τον στόχο που έχει τεθεί.  

Ειδική αναφορά γίνεται και για τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και λόγω αυτών έχει εισαχθεί σε ένα ανεξάρτητο σκέλος εποπτείας, το οποίο παρακολουθείται σε ετήσια βάση. Στην ίδια θέση βρίσκεται η Κύπρος και η Ιταλία.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά, 20/11/2019]