Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ….

«Στο νομοσχέδιο για το ξεπούλημα της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ που κατέθεσε την Παρασκευή η κυβέρνηση, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται και μία διάταξη στο άρθρο 40, με την οποία απαλλάσσεται η Eldorado από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής 50 εκατομμυρίων ευρώ, ως εγγύηση για την αποκατάσταση των αυθαιρεσιών της» καταγγέλλει «αγανακτισμένη» η Βουλευτής Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα. 

Αυτή είναι η προπαγάνδα… 

Διαβάστε τώρα και την αλήθεια…

Στο άρθρο 40 περιλαμβάνονται διατάξεις τροποποίησης του Ν. 4512/2018(Α5).

1α. Η παράγραφος 22 του άρθρου 68 του ν.4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών, καθώς και οι εκμεταλλευτές μεταλλείων υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα, εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55, μέχρι τις 30.06.2020, η οποία ισούται με το 10% του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. 

Η εγγυητική επιστολή θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά το 10% του προβλεπόμενου ποσού αποκατάστασης για τα επόμενα πέντε (5) έτη και κατά το 20% για τα τελευταία δύο (2) έτη, έτσι ώστε πριν από τη λήξη της οκταετίας να καλύπτεται το 100% της προβλεπόμενης δαπάνης.

Οι μεταλλευτικοί χώροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 7 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287) και του άρθρου 16 του ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214) απαλλάσσονται μέχρι την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των ανωτέρω διατάξεων, της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 55 του παρόντος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1α και β. Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται παράταση στην προθεσμία κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τόσο για λατομεία αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών, όσο και για μεταλλεία. 

Η ανάγκη της σχετικής παράτασης του χρόνου συμμόρφωσης προέκυψε δεδομένης της οικονομικής επιβάρυνσης των εν λόγω εκμεταλλευτών λόγω του υψηλού κόστους των εγγυήσεων, καθώς η σχετική υποχρέωση προέκυψε με την έκδοση του Ν. 4512/2018, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται συμμόρφωση στο 50% περίπου των υπόχρεων και εν όψει πρωτοβουλιών  του Υπουργείου για την αναμόρφωση του σχετικού πλαισίου. Περαιτέρω, προστίθεται εδάφιο που αφορά παράταση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7, εδάφιο β, του ν. 4223/2013 και του άρθρου 16 του ν. 4296/2014.

Τι έγινε επί της ουσίας; Δίνεται μια εύλογη «παράταση συμμόρφωσης» λόγω του δυσβάστακτου κόστους των εγγυήσεων για πολλές μικρές –κυρίως λατομικές– επιχειρήσεις. Η εγγυητική θα ξεκινά από το 10% και τελικά πριν από τη λήξη της οκταετίας με διαδοχικές προσαυξήσεις, θα καλύπτει το 100% της προβλεπόμενης δαπάνης.

Αλλά, εκτός αυτών, πιστεύει στ’ αλήθεια η κα Μάλαμα πως η διάταξη είναι «φωτογραφική» για την Eldorado; Για μια επένδυση 1 δις; Θα είχαν όντως πρόβλημα με μια εγγυητική 50 εκατομμυρίων; 

Είμαστε σοβαροί τώρα;