ΗΜΕΡΙΔΑ: TΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

Οι πρώτες απόπειρες εξορυκτικής δραστηριότητας στο ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα, στην Εύβοια, το Λαύριο, τη Σέριφος, τη Σαντορίνη, αποκαλύπτονται σε επιστημονική ημερίδα στο ΠΙΟΠ.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συνδιοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Μεταλλευτικά τοπία και επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο, 19ος-20ός αιώνας»

Η συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου (ώρα 10:00-16:00), στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος του ΠΙΟΠ στον Ταύρο. Στον χώρο παρουσιάζονται και τα έργα 25 εικαστικών με αναπηρία που συνδιαλέγονται με τα χειρόγραφα 25 λογοτεχνών, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τα πρώτα.

Η ημερίδα έχει στόχο τη χαρτογράφηση αρχειακών διαθεσιμοτήτων και την παρουσίαση πρόσφατων ερευνών σχετικά με την εξορυκτική δραστηριότητα και τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο.

Οι εισηγήσεις θα παρουσιάσουν συναφή αρχειακά σύνολα καθώς και μελέτες περίπτωσης για τα μεταλλεία υπό οθωμανική κυριαρχία και τις πρώτες απόπειρες εξορυκτικής δραστηριότητας.

Θα ανιχνευθούν διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα και δίκτυα τεχνογνωσίας στον εξορυκτικό-μεταλλευτικό κλάδο και οι μετασχηματισμοί που γνώρισε η εργασία και η διαμόρφωση των μεταλλευτικών τοπίων. Θα παρουσιαστούν, επίσης, μελέτες περίπτωσης σχετικά με τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, η οποία υποστηρίχθηκε από την αμερικανική βοήθεια.

Η ημερίδα οργανώνεται και ως αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος του ΙΜΣ/ΙΤΕ «ΜΕΤΟΠΟ-Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου», ερευνητική δράση «Τόποι και τοπία εξορυκτικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, 19ος-20ός αιώνας», το οποίο υπάγεται στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικό-τητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η ημερίδα συνδυάζεται με έκθεση συναφούς αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Επιθυμητή η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418011 (Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00), Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ / Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος / Τηλ: 210 3418051

Photo: Οι δύο κάμινοι καυστικής μαγνησίας στις εγκαταστάσεις φρίξεως λευκολίθου στα Μεταλλεία Βάβδου Χαλκιδικής, από τη μελέτη με τίτλο Οι λευκόλιθοι Βάβδου: κοιτασματολογική και μεταλλευτική μελέτη, του Μηχανικού Μεταλλειολόγο Κ. Ζάχο, 1956, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Δανείων.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.iefimerida.gr/, 14/11/2019]