ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ: «Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΦΕΛΩΝ»

Πρόσκληση στους δημότες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρεται με την παράταση της ρύθμισης οφειλών πολιτών προς τους ΟΤΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, απευθύνει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνοντας τα εξής:

«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών προς τους ΟΤΑ, ιδιαίτερα σε περιφερειακούς Δήμους όπως ο Δήμος Αριστοτέλη, αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα που στερεί πόρους εκατομμυρίων ευρώ από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και από την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων και υπηρεσιών για το σύνολο των δημοτών. Αποτελεί όμως και ένα σημαντικό πρόβλημα για τους ίδιους τους οφειλέτες που διακινδυνεύουν να βρεθούν στο μέλλον αντιμέτωποι με διαδικασίες αναγκαστικής αποπληρωμής. 

Έτσι, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή έως και του 100% των προσαυξήσεων, που παρατάθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ως τις 31 Δεκεμβρίου, αποτελεί μια ευκαιρία πολλαπλών οφελών. 

Τα οφέλη αυτά αφορούν πρώτα τους ίδιους τους οφειλέτες, που αποφεύγουν τον κίνδυνο αναγκαστικής πληρωμής, επεκτείνονται όμως στο σύνολο των δημοτών, αφού το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα διοχετευθεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η προμήθεια νέων απορριμματοφόρων και η χρηματοδότηση νέων έργων που αφορούν στην ποιότητα και επάρκεια τους πόσιμου νερού για όλες τις κοινότητες. 

Καλώ λοιπόν τους δημότες που έχουν εκκρεμότητες έναντι του Δήμου, να τις διευθετήσουν, απαλλάσσοντας τα νοικοκυριά τους από περιττά οικονομικά βάρη και βοηθώντας ταυτόχρονα τον Δήμο να επιτελέσει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα το δικό του χρέος προς όλους τους δημότες του Αριστοτέλη.»

Η προσφερόμενη ρύθμιση, θυμίζουμε, παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% για ρύθμιση σε 73-100 δόσεις, έως 100% για εφάπαξ καταβολή. Ανάλογα με το ρυθμιζόμενο ποσό, το ύψος της δόσης μπορεί να ξεκινά από τα 20 ευρώ, ενώ η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, 15/10/2019]