ΟΙ «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ…

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» του δήμου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Μυτιληνός, το είπε ξεκάθαρα στο δημοτικό συμβούλιο:

«Δεν μπορούν κάποιοι να οικειοποιούνται ότι είναι κατά του χρυσού και κάποιοι να βρεθούν θύματα ότι δεν αγωνίστηκαν. Όλοι αγωνιστήκαμε και όλοι συμμετείχαμε παντού. Κανείς δεν θα οικειοποιηθεί αυτόν τον αγώνα.» (!!!)

Πολιτικό διαπιστευτήριο λοιπόν ο «αγώνας» κατά του χρυσού στο δήμο Αλεξανδρούπολης.

Δεν μένει, να δούμε και ποιος «αγωνίστηκε» πιο πολύ… Έτσι, για να υπάρχει ιεράρχηση και κλίμακα… Οι απλοί «αγωνιστές», οι «ενισχυμένοι αγωνιστές», οι «σούπερ-αγωνιστές», οι «αγωνιστές επιπέδου Τόλη»…. Και πάει λέγοντας. 

Ωραία… Εύγε…