ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣτΕ

Για τις 6/2/2019 ορίστηκε εκ νέου η συζήτηση ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) των έξι υποθέσεων που αφορούν τη διαφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (5/12/2018), σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΣτΕ.

Οι προσφυγές αφορούν την αίτηση ακύρωσης της Ελληνικός Χρυσός κατά της από 2/11/2016 απόφασης απόρριψης της αίτησης θεραπείας για το ζήτημα της μεταλλουργίας («απόφαση Σκουρλέτη»), την αίτηση περί χορήγησης τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών, την αίτηση περί παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών και την αίτηση πολιτών για την ακύρωση της προσωρινής έγκρισης απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων στον μη αδειοδοτημένο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα

Μετά και τη νέα αναβολή, όπως τονίζεται από τους εμπλεκόμενους με την υπόθεση, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός επιβαρύνεται με επιπλέον κόστη καθυστερήσεων, όχι μόνο για τη δραστηριότητα στο εργοτάξιο των Σκουριών, αλλά και για τα υπόλοιπα εργοτάξια (Ολυμπιάδα, Μαντέμ Λάκκο) μέσω της μη αδειοδότησης του χώρου για την εναπόθεση των τελμάτων στον Κοκκινόλακκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τη διοίκηση της εταιρείας και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους της εταιρείας στην περιοχή της Χαλκιδικής.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 05/12/2018]