ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ

Όπως  δημοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ που μπορείτε να δείτε εδώ απαγορεύτηκε   η θήρα για δύο χρόνια έως και 29/6/2020 σε έκταση 3.100 στρεμμάτων στην Αμμουλιανή, της Τοπικής Κοινότητας Αμμουλιανής, της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τα όρια της οποίας αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΦΕΚ.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 6/9/2018]