ΠΟΤΕ ΘΑ «ΞΕΠΑΓΩΣΕΙ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Μπορεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να χορήγησε, πριν από μερικές ημέρες, στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός μία από τις άδειες που εκκρεμούν, αυτή για το εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου, όμως η επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις. ευρώ, παραμένει αντιμέτωπη με αδιέξοδο.

Η εταιρεία, περίπου πέντε μήνες μετά τη δικαίωσή της από το διαιτητικό δικαστήριο, δεν είναι σε θέση να προχωρήσει το επενδυτικό σχέδιό της για εξόρυξη και εμπλουτισμό του μεταλλεύματος που βρίσκεται στο υπέδαφος των Σκουριών, την ορεινή τοποθεσία του Δήμου Αριστοτέλη. Αυτή, εξάλλου, είναι η αιτία για την οποία ο διευθύνουν σύμβουλος της Eldorado Gold, George Bums, εμφανίστηκε κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών απογοητευμένος, ενώ δεν απέκλεισε τη λήψη νομικών μέτρων.

Η νέα άδεια

Με την άδεια που χορηγήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος εγκρίνεται το προσάρτημα υπ’ αριθμόν 5, που αφορά την τεχνική μελέτη του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο. Το αρμόδιο υπουργείο υποχρεώθηκε να προχωρήσει στη χορήγηση της συγκεκριμένης έγκρισης ύστερα από προσφυγή που δικαιώνει την εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από προσφυγές της Ελληνικός Χρυσός στο ΣτΕ είχαν εκδοθεί οι αποφάσεις 217/2016, 218/2016 και 221/2016. Στις 9 Νοεμβρίου 2017 η Ελληνικός Χρυσός ζήτησε από το ΣτΕ να ελέγξει εάν η διοίκηση συμμορφώνεται με την απόφαση 221/2016. Το ΣτΕ, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης της 11/2018, απεφάνθη πως η διοίκηση παρέλειψε να συμμορφωθεί με την εν λόγω δικαστική απόφαση και κλήθηκε να το πράξει αυτό εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του προαναφερθέντος πρακτικού.

Ως εκ τούτου, στο ψηφιδωτό των δικαστικών αποφάσεων υπέρ της θυγατρικής της Eldorado Gold τοποθετείται η συμμόρφωση του Δημοσίου με την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την τεχνική μελέτη για τη νέα μονάδα εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο.

Εκκρεμεί, όμως, η συμμόρφωση του Δημοσίου με την απόφαση της διαιτησίας, με το υπουργείο Περιβάλλοντος να δηλώνει, στις 4 Απριλίου, ότι σέβεται την απόφαση της διαιτησίας και θα διασφαλίσει ότι θα παραχθεί καθαρός χρυσός, εφόσον τηρείται η εγχώρια και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και διαμορφώνεται η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

Μέχρι σήμερα, όμως, το υπουργείο δεν έχει εγκρίνει τις εκκρεμείς άδειες ρουτίνας που σχετίζονται με την τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη μετατόπιση των αρχαιοτήτων, την αναθεώρηση της πολεοδομικής άδειας για το εργοστάσιο Σκουριών, την τροποποίηση του προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης για τον χώρο απόθεσης των Σκουριών και την τεχνική μελέτη μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου.

Η χορήγηση των εν λόγω αδειών «ρουτίνας» θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές. Εκεί δηλαδή θα πραγματοποιείται η πρώτη φάση της εξαγωγικής μεταλλουργίας, ο διαχωρισμός του μεταλλεύματος σε συμπύκνωμα και απόρριμμα. Σε δεύτερη φάση έπεται το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού και μεταλλουργίας χαλκού, χρυσού και αργύρου στον Μαντέμ Λάκκο, για το οποίο το ΥΠΕΝ ενέκρινε μία από τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες. Το ζητούμενο, όμως, είναι να εξασφαλιστεί η έγκριση των αδειών που εκκρεμούν ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός.

Και μπορεί η χορήγηση της άδειας για τον Μαντέμ Λάκκο να ερμηνεύεται από την αγορά ως κίνηση καλής θέλησης, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν θα προχωρήσει σύντομα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μονάδα στις Σκουριές.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 25/8/2018]