ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»

Στου antigold την πόρτα όσο θέλεις βρόντα…

Η κα Έρρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έστειλε επιστολή προς την Εφημερίδα των Συντακτών και τον συντάκτη Νίκο Φωτόπουλο, σχετικά με το κινδυνολογικό άρθρο «Μια Καταγγελία που έρχεται από το μέλλον». Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Φωτόπουλε,

Με αφορμή το άρθρο σας με τίτλο «Μια Καταγγελία που έρχεται από το μέλλον» το οποίο δημοσιεύθηκε στις στην Εφημερίδα των Συντακτών και παρουσιάζει μονομερώς περιεχόμενο εσφαλμένων και ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα και παραπλανά τους αναγνώστες σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας μας, σημειώστε παρακαλώ τα ακόλουθα με σκοπό την αποκατάσταση της ορθής ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού:

 

  • Από τον Ιούλιο του 2013 η Ελληνικός Χρυσός κατέθεσε έρευνα ανεξάρτητης αρχής για πιθανή παρουσία σωματιδίων αμιάντου στο μεταλλείο των Σκουριών σύμφωνα με την οποία δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος ύπαρξης αμιάντου Η εργαστηριακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξε ότι οι ίνες των δειγμάτων του αέρα που συλλέχθηκαν δεν είναι από αμιαντούχο υλικό. Το σχετικό Προσάρτημα της Τεχνικής Μελέτης εγκρίθηκε στις 17/9/2014 και από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα
  • Η σκόνη που θα εκπέμπεται στη φάση της πλήρους ανάπτυξης του έργου των Σκουριών σε κάθε περίπτωση θα είναι 100 φορές μικρότερη από τα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας.  Στις Σκουριές, όπου η έκταση της επιφανειακής εξόρυξης είναι περίπου 400 στρέμματα και η υγρασία είναι τουλάχιστον 30%. η σκόνη ΔΕΝ αποκολλάται από το έδαφος ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο ακραίων θερμοκρασιών και παραμένει απολύτως αδρανής.

 

Επιπλέον είναι δεδομένο πως η σκόνη δε θα είναι τοξική καθώς το κοίτασμα περιέχει μόνο χαλκό και χρυσό και μάλιστα σε πολύ μικρές περιεκτικότητες Τέλος σημειώνεται ότι η επιφανειακή εξόρυξη θα διαρκέσει κατά μέγιστο 9 χρόνια ενώ για τα υπόλοιπα 15 χρόνια το μεταλλείο των Σκουριών θα λειτουργεί αποκλειστικά με υπόγεια μέθοδο εκμετάλλευσης. Τα ανωτέρω επικυρώνονται από Απόφαση (1492/2013. Αρθ 24), που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

  • Ειδικά για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζόμενων από αιωρούμενες σκόνες και χημικούς παράγοντες από το 2014 έως και σήμερα πραγματοποιούνται στο εργοτάξιο των Σκουριών συνεχείς δειγματοληψίες όλων των παραμέτρων. Οι τιμές μέτρησης για επιβλαβή σωματίδια (ίνες αμιάντου, αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυρίτιο (χαλαζίας), αναπνεύσιμα/ εισπνεύσιμα σωματίδια) είναι μη ανιχνεύσιμες ή εντός των κανονισμών και διενεργούνται σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς όπως το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

 

Μάλιστα την τελευταία διετία η εταιρεία έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για τη συνεχή επιφανειακή και υπόγεια καταγραφή ενδεχόμενων ινών αμιάντου και διαρκώς επενδύει στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης του αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της.

 

  • Η Ελληνικός Χρυσός πιστή στη δέσμευσή της να λειτουργεί υπό τους αυστηρότερους διεθνείς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς όρους δημιούργησε και αξιοποιεί ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων των στοιχείων αυτών σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις αφορούν όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων ενώ κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες Υπηρεσίες
  • Αναφορικά με το περιστατικό διάχυσης υλικού από φορτηγό όχημα εργολάβου κατά τη μεταφορά του από τον παλαιό Χώρο Απόθεσης Τελμάτων Ολυμπιάδας στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα σημειώνουμε ότι η απομάκρυνση του υλικού και η αποκατάσταση των χώρων έγινε κατόπιν της άμεσης παρέμβασης του συνεργαζόμενου εργολάβου και κλιμακίου της εταιρείας με απόλυτη συνέπεια και ασφάλεια ενώ το υλικό χαρακτηρίζεται ως μη επικίνδυνο απόβλητο για το περιβάλλον & τον άνθρωπο (ταξινομημένο ως Η412: Χρόνια Τοξικότητα για το περιβάλλον Κατηγορία 3). Η εταιρεία συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αρμόδιες Αρχές και αναμένει την αυτοψία που θα διενεργηθεί από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο.

 

Σημειώστε επίσης ότι σε περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Τέλος παρακαλούμε για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα των Συντακτών των ορθών πληροφοριών επί του θέματος όπως παρουσιάζονται στην παρούσα στο πλαίσιο της αντικειμενικής και αμφίπλευρης ενημέρωσης του κοινού.

Η επιστολή δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», και ακολούθησε το αναμενόμενο. Ο ειδικός «Σκουριολόγος» Φωτόπουλος απάντησε μακροσκελώς επιμένοντας στην κινδυνολογία του, και αντιπαραθέτοντας γελοία επιχειρήματα του τύπου «πόσο κόστισε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για πιθανή παρουσία σωματιδίων αμιάντου στο μεταλλείο των Σκουριών», λες και την πλήρωσε από την τσέπη του… Και βέβαια όλη η απάντηση στηρίζεται στην μπουρδολογία του Παρατηρητηρίου, το οποίο διαφημίζεται κι όλας ως αξιόπιστη πηγή!!!…

Κα Ξηρουχάκη, μάλλον άδικος ο κόπος σας… Στου antigold tην πόρτα όσο θέλεις βρόντα…