ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ.

Αναμένοντας την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου της ολοκλήρωσης του λιμανιού της Ουρανούπολης ύψους 1,3 εκ. Ευρώ (πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ), εγκρίθηκε σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Αριστοτέλη ποσού 124.000 ευρώ για άμεσες παρεμβάσεις στο λιμάνι της πύλης του Αγίου Όρους λόγω ζημίων από παλαιότερη θεομηνία.

Την εισήγηση έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Γιώργος και με τη βοήθεια όλων των περιφερειακών συμβούλων που κατάγονται από το Δήμο Αριστοτέλη πέρασε ομόφωνα. Οι παρεμβάσεις αυτές θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της υφιστάμενης προβλήτας μέχρι να υλοποιηθεί το έργο του λιμανιού της Ουρανούπολης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων θεωρείται δεδομένη για τον εκσυγχρονισμό πρόσβασης στο παγκόσμιο λίκνο του Αγίου Όρους.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 23/7/2018]