ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ

Μνημειακή Ανάγλυφη Στήλη στο αρχαίο νεκροταφείο της Ιερισσού

Αρχαία Άκανθος- Ιερισσός, 5ος αιώνας π.Χ. Η μνημειακή μαρμάρινη ανάγλυφη στήλη απεικονίζει 2 άντρες καθισμένους αντικριστά, αριστερά είναι ο νεκρός Αγήνωρ που τον ατενίζει δεξιά με θλίψη ο Αγλώνικος.

Στο άνω μέρος της στήλης αποδόθηκε αριστουργηματικά ένα λιοντάρι που από την στάση του καταλαβαίνουμε τη συμμετοχή του στο πένθος. Το λιοντάρι ήταν το σύμβολο της αρχαίας πόλης και ίσως η παράστασή του να συνδέει τους εικονιζόμενους με τις άρχουσες οικογένειες της πόλης.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, του Χρήστου Καραστέργιου, 3/6/2018]