ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣTH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Υπήρξαν κάποιες ευνοϊκές για τη βιομηχανία παρεμβάσεις, όπως στην απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων, όπου περιορίζονται οι ενδιάμεσες εγκρίσεις για κάθε προσθήκη εξοπλισμού ή εκσυγχρονισμού ή επέκτασης μιας μονάδας, ενώ συμπεριλήφθηκαν πλέον και οι λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες στις σχετικές δραστηριότητες.

Ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικονομία μετά το πρόγραμμα, αλλά και τα ευρύτερα χαρακτηριστικά που θα αποκτήσει, πλέον, η σχέση με τους εταίρους μας θα διαμορφώσουν αντίστοιχα και το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείται η βιομηχανία το επόμενο διάστημα.

Η εκτίμηση αυτή του ΙΟΒΕ συνοδεύει την ειδικότερη ανάλυσή του για την πορεία του βιομηχανικού τομέα, ο οποίος τον Ιανουάριο κατέγραψε μικρή ανάκαμψη επιχειρηματικών προσδοκιών. Σύμφωνα με τους αναλυτές, στην Ελλάδα ήδη έχει ξεκινήσει n συζήτηση για τη «μεταμνημονιακή» εποχή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της επόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων του ΙΟΒΕ, η θετική εξέλιξη στις μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις τον πρώτο μήνα του 2018 συγκλίνει με τη βελτίωση του συνολικού δείκτη οικονομικού κλίματος στην οικονομία. Όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο σταθεροποίησης, καθώς οι μεγάλες αβεβαιότητες που κυριαρχούσαν για την πορεία της χώρας σε βραχυχρόνιο ορίζοντα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Σημειώνεται πως η ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης δεν επέτρεψε αμφιταλαντεύσεις, ενώ είναι φανερό ότι οι σχέσεις με τους πιστωτές βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Σε νομοθετικό επίπεδο διαπιστώνεται ότι υπήρξαν επίσης κάποιες ευνοϊκές για τη βιομηχανία παρεμβάσεις, όπως στην απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων, όπου περιορίζονται οι ενδιάμεσες εγκρίσεις για κάθε προσθήκη εξοπλισμού ή εκσυγχρονισμού ή επέκτασης μιας μονάδας, ενώ συμπεριλήφθηκαν πλέον και οι λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες στις σχετικές δραστηριότητες.

Επίσης, σταχυολογούνται σημαντικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρηματικών βιομηχανικών πάρκων, όπου μία βιομηχανία αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματικό πάρκο και απολαμβάνει τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Βεβαίως, όπως εξηγούν οι αναλυτές, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων έχουν ισορροπήσει σε ένα χαμηλό γενικά επίπεδο, ειδικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, του Γιάννη Κανουπάκη, 09/02/2018]