ΚΟΛΑΦΟΣ Η MCKINSEY: ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟΣ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ έχει προσλάβει ως σύμβουλο τον οίκο McKinsey με αντικείμενο την εκπόνηση του νέου στρατηγικού πλάνου της εταιρείας. Χθες στη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου, παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα στοιχεία από το έργο του συμβούλου, το οποίο μάλιστα πήρε επέκταση της σύμβασης μέχρι τον Ιούνιο (έληγε τον Φεβρουάριο).

Οι πρώτες διαπιστώσεις λοιπόν δημιουργούν εύλογη ανησυχία για το μέλλον της εταιρείας και έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα και κυρίως η διόγκωση των ανεξόφλητων οφειλών σε συνδυασμό με την πολιτική που επιβλήθηκε στον οργανισμό ΔΕΗ, να μη διεκδικήσει με περισσότερη ένταση την είσπραξη αυτών των οφειλών, έχουν δημιουργήσει τοξικό περιβάλλον που επηρεάζει ακόμη και το μέλλον της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διαπίστωση του συμβούλου η σχέση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA και δανεισμού είναι μη βιώσιμη και θα πρέπει η ΔΕΗ ήδη από φέτος, ενόψει των μεγάλων υποχρεώσεων που έχει για αναχρηματοδοτήσεις, να προχωρήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα αυτά η ΔΕΗ προτείνεται να τα αναζητήσει μέσω της αύξησης της εισπραξιμότητας των ανεξόφλητων οφειλών, της αύξησης της λιγνιτικής παραγωγής και μέσω εθελούσιας εξόδου.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε το 2018 οι λήξεις δανείων προς τη ΔΕΗ φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ και αφορούν 215 εκατ. ευρώ δάνεια από ελληνικές τράπεζες και 190 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, ενώ το 2019 που είναι και η πιο δύσκολη χρονιά η ΔΕΗ θα πρέπει να αποπληρώσει ή/και να αναχρηματοδοτήσει 1,85 δισ. ευρώ, που αναλύονται ως εξής: 350 εκατ. ευρώ που αφορούν στη λήξη του διεθνούς ομολόγου που εξέδωσε η εταιρεία, 1,3 δισ. το κοινοπρακτικό των ελληνικών τραπεζών έκδοσης του 2014 (ήταν 2,2 δισ. αλλά προέβλεπε και ενδιάμεσες αποπληρωμές κεφαλαίου) ενώ ακόμη 200 εκατ. ευρώ θα πρέπει να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Εκτός από το θέμα του δανεισμού, η μελέτη προχωρά σε μία ακόμη σημαντική διαπίστωση, η οποία αφορά εμμέσως και το διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Σύμφωνα με τον σύμβουλο λοιπόν οι λιγνιτικές μονάδες χρειάζονται, προκειμένου να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες, ρυθμιστική ενίσχυση, δηλαδή να λαμβάνουν όπως και οι άλλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (φυσικά αέρια και υδροηλεκτρικά) ΑΔΙ.

Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΕ συζήτηση για αποκλεισμό των λιγνιτικών και των ανθρακικών μονάδων από τη χορήγηση ΑΔΙ. Χθες μάλιστα το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε μια ακόμη απόφαση που αφορά στην επιτάχυνση της απόσυρσης δικαιωμάτων εκπομπής που διατίθενται στην αγορά άνθρακα που μεταφράζεται σε ταχύτερη αύξηση της τιμής τους. Η ετήσια μείωση των δικαιωμάτων θα ανέλθει στο 2,2% από το 2021 σε αντίθεση με το 1,74% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ντουμπάι – Σκόπια

Πέρα από την πρώτη γεύση που πήραν τα μέλη του ΔΣ από τη μελέτη της McKinsey, χθες εγκρίθηκαν δύο κινήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα το ΔΣ ενέκρινε καταρχάς τη συνεργασία της ΔΕΗ με την Αρχιρόδον και έναν ακόμη ξένο οίκο για συμμετοχή σε διαγωνισμό στο Ντουμπάι για την κατασκευή μονάδας αντλησιοταμίευσης. Επίσης χθες εγκρίθηκε η εξαγορά της εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας EDS στα Σκόπια με το ύψος της συναλλαγής να πλησιάζει τα 5 εκατ. ευρώ.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Χάρη Φλουδόπουλου, 7/2/2018]