ΒΟΜΒΑ 10,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΧΡΕΗ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις τείνει να πάρουν οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Το καυτό πρόβλημα του χρέους προς τα ταμεία επιδεινώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ παράλληλα οι νέες ρυθμίσεις οφειλών που ”τρέχει” η κυβέρνηση δεν φαίνεται επαρκείς για να αντιμετωπίσουν στοιχειωδώς το πρόβλημα αυτό.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών προς τα ταμεία για το γ΄ τρίμηνο του 2017, το σύνολο των οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων, εργοδοτών και αγροτών ξεπερνά τα 30,5 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 10,2 δισ. ευρώ αφορούν χρέη έως 50.000 ευρώ, με τα οποία είναι φορτωμένοι πάνω από 1 εκατομμύριο επαγγελματιών και αγροτών. Στους οφειλέτες των 50.000 ευρώ και κάτω απευθύνονται οι δύο ρυθμίσεις χρεών σε έως 120 δόσεις  τις οποίες “τρέχει” άμεσα του Υπουργείο Εργασίας. Η πρώτη ρύθμιση προβλέπεται στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού και η άλλη έξω από αυτόν.

Ωστόσο και οι δύο ρυθμίσεις προβλέπουν ασφυκτικά κριτήρια, τα οποία πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν οι οφειλέτες προκειμένου να διακανονίσουν τις οφειλές τους.  Ακόμα και η ρύθμιση εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία προαναγγελλόταν εδώ και πάνω και 5 μήνες από το Υπουργείο Εργασίας σαν εκείνη  η οποία λίγο –πολύ θα λύτρωνε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, δεν φαίνεται να μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Από τη μία μεριά ένα γιγάντιο πλέγμα κριτηρίων (οφειλών προς ταμεία, συνολικών οφειλών προς πιστωτές, εισοδήματος, περιουσίας κλπ.) και από την άλλη υψηλές δόσεις (σ.σ. μπορούν να φτάσουν ακόμα και το 33% του διαθεσίμου μηνιαίου εισοδήματος) κάθε άλλο παρά προμηνύουν μία εύκολη ένταξη στη ρύθμιση ή έστω μία εύκολη τήρηση της.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης με χρέη έως 20.000 ευρώ, θα πρέπει η επιχείρηση του να εμφανίζει κέρδη –  προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  – σε ένα από τρία προηγούμενα έτη (2015, 2016, 2017) πριν από την υποβολή της αίτησης.

Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, όχι μόνο θα πρέπει να εμφανίζει κέρδη σε ένα από τα προηγούμενα έτη, αλλά και  ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι), προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Επίσης για να ενταχθεί ένας αυτοαπασχολούμενος στη ρύθμιση θα πρέπει οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές του να μην ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και –ταυτόχρονα- τα χρέη προς τα ταμεία να μην ξεπερνούν το 85% των συνολικών χρεών του.

Για να ενταχθεί πρέπει να χρωστά προς τους πιστωτές του κάτω από 20.000 ευρώ.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως για ρύθμιση οφειλών έως 3000 ευρώ , προβλέπονται έως 36 δόσεις, ενώ δεν προβλέπεται κανένα “κούρεμα” των προσαυξήσεων.

“Κούρεμα” 85% αφορά μόνο τις οφειλές 3.001-50.000 ευρώ, οι οποίες μπορούν να εξοφληθούν σε έως 120 δόσεις.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πως δεν είναι “στο χέρι” των οφειλετών να επιλέξουν το δοσολόγιο για την εξόφληση των χρεών τους. Αν το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων θα πέφτει.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 7/1/2018]