2018: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΕΠΚ)

Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: Η κληρονομιά μας, όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον

Οι αρμόδιοι επίτροποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να θεσπίσουν το 2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία θα λάβει χώρα σε μορφή εκδηλώσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας ενώ παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά στους εορτασμούς.

Πράγματι   η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κεντρικό άξονα και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών των δυσάρεστων και σοβαρών περιστατικών του πλήττουν διάφορες περιοχές λόγω εσωτερικών συγκρούσεων και διενέξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το 2018 αποτελεί μια καλή χρονική περίοδος να εορταστεί ο συγκεκριμένος θεσμός.

Η πολιτιστική κληρονομιά εκδηλώνεται με διάφορες μορφές:

  • υλική – για παράδειγμα, κτίρια, μνημεία, τεχνουργήματα, ρούχα, έργα τέχνης, βιβλία, μηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι.
  • άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και σχετικά μέσα, αντικείμενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία αποδίδουμε αξία. Συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και οι προφορικές παραδόσεις, οι τέχνες του θεάματος, οι κοινωνικές πρακτικές και η παραδοσιακή χειροτεχνία.
  • φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα.
  • ψηφιακή – πόροι που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (για παράδειγμα, ψηφιακή τέχνη ή κινούμενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και αρχείων).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Έτους ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Υποστηρίζεται από τον φορέα Creative Culture, ένα πρόγραμμα επιχορήγησης έργων που σχετίζονται με τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα. Αναμένεται να οργανωθούν εκδηλώσεις όπως επίσης και διάφορες καμπάνιες ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Το 2018 λοιπόν μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να ανακαλύψουμε άγνωστες πτυχές της ευρωπαϊκής μας κληρονομιάς, να ανακαλύψουμε τη σημασία του ψηφιακής τεχνολογίας στην πρόσβαση της κληρονομιάς μας και να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον μιας και οι παραδόσεις, οι γλώσσες και η τέχνη μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και διαμορφώνουν τις ζωές μας καθημερινά.

Στο πλαίσιο αυτού του έτους, προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της.

Η πολιτιστική κληρονομιά έχει οικουμενική αξία για εμάς ως άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν ή ότι είναι κάτι το στατικό, στην πραγματικότητα εξελίσσεται μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτή.Μέσα από τη μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μπορούμε να ανακαλύψουμε την πολυμορφία μας και να ξεκινήσουμε διαπολιτισμικό διάλογο σχετικά με ό,τι έχουμε κοινό. Με ποιον άλλο καλύτερο τρόπο μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας από το να ερχόμαστε σε επαφή με κάτι τόσο θεμελιώδες για την ταυτότητά μας;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του ΕΕΠΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους και θα αναλάβουν δραστηριότητες με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά.

Επιπλέον, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα συνεργασίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Πολλές άλλες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus +, Ευρώπη για τους πολίτες, Ορίζοντας 2020, και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

 

[ΠΗΓΗ: http://elladitsamas.blogspot.gr/, 20/1/2018