Monthly Archives: January 2018

ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

Αν και πολλοί μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες το περίμεναν για να απαλλαγούν από περιττή γραφειοκρατία και κόστος, τελικά θα μείνει στο συρτάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr το μέτρο της αύξησης του ορίου ακαθάριστων εσόδων για την προαιρετική απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας θα παραμείνει τελικά στο συρτάρι του υπουργείου Οικονομικών. Επικράτησε τελικά στο υπουργείο η άποψη ότι το μέτρο δεν θα έχει ενδιαφέρον από την πλευρά των φορολογουμένων και ότι θα δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα στις φορολογικές υπηρεσίες. Έτσι, χιλιάδες φορολογούμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, θα εξακολουθήσουν να ακολουθούν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες υποβολής περιοδικών δηλώσεων και απόδοσης του φόρου που κοστίζουν σε χρόνο και σε χρήμα.

Αν και στο κείμενο της αναθεώρησης του Μνημονίου αναγράφεται και νέου η πρόβλεψη ότι οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα ολοκληρώσουν μια μελέτη για τις επιπτώσεις της αύξησης του ορίου για την προαιρετική απαλλαγή από τον ΦΠΑ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί υπόψη των τεχνικών κλιμακίων των “θεσμών”. Αυτό που έγινε ήταν ότι επικράτησε η άποψη του ΥΠΟΙΚ και πείστηκαν οι εκπρόσωποι των “θεσμών” ότι το μέτρο δεν πρέπει να εφαρμοστεί για μια σειρά από λόγους.

Πιο συγκεκριμένα, στα συμπεράσματα της μελέτης που παραδόθηκε στους “θεσμούς” περιλαμβάνονται στοιχεία που δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των φορολογουμένων για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ ήταν περιορισμένο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ενώ υπάρχει η δυνατότητα να απαλλαγεί κάποιος προαιρετικά από το καθεστώς ΦΠΑ εφόσον έχει ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ, χρήση του σχετικού δικαιώματος έχουν κάνει ελάχιστοι φορολογούμενοι. Ειδικότερα, στη μελέτη αναφέρεται ότι χρήση της σχετικής δυνατότητας έχει κάνει μόνο το 6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ.

Το δεύτερο συμπέρασμα που περιλαμβάνεται στην μελέτη είναι ότι ακόμη και στην περίπτωση των φορολογούμενων που αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα υπάρχει πλέον μια σαφή τάση, κυρίως από νέους αγρότες, να μην εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ αλλά να ανοίγουν κανονικά βιβλία εσόδων εξόδων και να εισπράττουν και να αποδίδουν ΦΠΑ.

Το τρίτο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι εφόσον αυξηθεί το όριο για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί κύμα τεχνητής συμπίεσης των ακαθαρίστων εσόδων από όσους επιλέξουν να κάνουν χρήση της απαλλαγής. Δηλαδή, προκειμένου να μην τεθούν εκτός ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία έτσι ώστε τα ακαθάριστα έσοδά τους να παραμένουν κάτω από το όριο των 25.000 ευρώ. Μάλιστα, το ίδιο έχει καταγραφεί και στις περιπτώσεις φορολογούμενων που επέλεξαν να κάνουν χρήση της απαλλαγής. Όπως λένε έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών παρατηρείται τεχνητή συμπίεση των ακαθάριστων εσόδων έτσι ώστε να εμφανίζονται κάτω από τα 10.000 ευρώ και να διατηρούν έτσι την απαλλαγή.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η απόφαση, τελικά, να μην προχωρήσει η αύξηση του ορίου για την απαλλαγή στην παρούσα φάση αλλά να επανεξεταστεί στο μέλλον υπό νέες συνθήκες όρους και προϋποθέσεις.

Τι σημαίνει απαλλαγή από ΦΠΑ

Το μέτρο της προαιρετικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ δεν είναι κάτι καινούριο. Με στόχο την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος για τους μικρούς σε εισόδημα φορολογούμενους αλλά και την απαλλαγή της φορολογικής διοίκησης από περιττό και με περιορισμένο φορολογικό ενδιαφέρον ελεγκτικό βάρος, δόθηκε στους μικρομεσαίους η δυνατότητα να απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ εφόσον είχαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Μάλιστα, οι “θεσμοί” ζητούσαν να απαλλάσσονται προαιρετικά από τον ΦΠΑ οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ. Ωστόσο, η θέση της τότε ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι ένα τόσο υψηλό όριο θα καθιστούσε υποψήφιους για εξαίρεση από τον ΦΠΑ σχεδόν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τελικά, συμφωνήθηκε με την τρόικα και θεσμοθετήθηκε η προαιρετική απαλλαγή από τον ΦΠΑ για όσους πραγματοποιούν ετήσια ακαθάριστα έσοδα ύψους έως 10.000 ευρώ.

Η εξαίρεση αυτή έχει κόστος αλλά και πολλαπλά οφέλη για αυτούς που την επιλέγουν. Το κόστος είναι ότι επιβαρύνονται με τον ΦΠΑ των δαπανών τους τον οποίο όμως δεν μπορούν να συμψηφίσουν με ΦΠΑ των πωλήσεών τους αφού επιλέγουν να απαλλαγούν από τον φόρο. Ωστόσο, γλυτώνουν το γραφειοκρατικό κόστος της υποβολής περιοδικών δηλώσεων και της απόδοσης του φόρου. Το κυριότερο όφελος, όμως, που έχουν είναι ότι χρεώνουν τις υπηρεσίες τους χωρίς ΦΠΑ και έτσι γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υπάγονται σε ΦΠΑ και τον χρεώνουν στους πελάτες τους.

Αυτά τα οφέλη έχουν κάνει σχετικά δημοφιλή την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους όπου παραδοσιακά εμφανίζουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και νέοι δικηγόροι. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, το μέτρο της απαλλαγής από τον ΦΠΑ δεν επιλέγεται από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλές πάγιες επαγγελματικές δαπάνες καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλουν τον ΦΠΑ στους προμηθευτές τους αλλά δεν τον εισπράττουν από τους πελάτες τους

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Σπύρου Δημητρέλη, 26/1/2018]

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ “EAST-MED”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει τον υποθαλάσσιο Αγωγό Φυσικού Αερίου που θα γεμίσει με Ισραηλινό, Κυπριακό, Αιγυπτιακό και Ελληνικό Αέριο – Φρένο της Ε.Ε. στον TURKISH STREAM με το Ρωσικό Αέριο, που θα σταματά στην Θράκη   

Και ξαφνικά… East Med! Η ΕΕ μπροστά στον φόβο να προμηθεύεται η Ιταλία και η Νότια Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο από τον Turkish Stream που θα σταματάει στην Θράκη αποφάσισε να βάλει το χέρι στην τσέπη και να χρηματοδοτήσει τον ακριβό αλλά απαραίτητο East Med.

Είναι μια ενέργεια που θα αναβαθμίσει κάθετα την Ελλάδα και θα της δώσει την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί και τους δικούς της υδρογονάνθρακες για τους οποίους προκύπτει με βάση τις έρευνες ότι νοτίως της Κρήτης οι ποσότητές τους ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Bέβαια αυτό σημαίνει ότι για να καταστεί ο αγωγός κερδοφόρος θα πρέπει να «γεμίσει» με ισραηλινό, κυπριακό, αιγυπτιακό και… ελληνικό αέριο.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανακηρυχθεί σύντομα η ελληνική ΑΟΖ και όλοι θα πρέπει να ετοιμαστούν για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης των τουρκικών αντιδράσεων. Στην ΕΕ είναι αποφασισμένοι για κάτι τέτοιο;

Το «πράσινο φως» ‘όπως αναφέρει το cretalive πήρε από την Κομισιόν η χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ  για τις τελικές τεχνικές μελέτες του αγωγού EastMed από θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύπρου προς την ηπειρωτική Ελλάδα δια μέσου της Κρήτης.

Η μελέτη συμπεριλαμβάνεται στη δέσμη επενδύσεων που εγκρίθηκαν ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων εξελίξεων και επαφών για την προώθηση του EastMed, σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Ισραήλ, με τη στήριξη της ΕΕ, τον περασμένο Δεκέμβρη στην Κύπρο.

Άλλωστε, εντός των επομένων μηνών και πάντως μέσα στο 2018 επίκειται η υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας για τον αγωγό από τις εμπλεκόμενες χώρες, που θα δρομολογήσει τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση προς την υλοποίηση του έργου.

Το θέμα του EastMed απασχόλησε πριν από λίγες ημέρες τις επαφές Τσίπρα-Τζεντιλόνι στη Ρώμη, στο περιθώριο των εργασιών της τέταρτης Συνόδου των Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, αλλά και τη συζήτηση μεταξύ των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Ιταλίας και Ισραήλ, Σταθάκη, Καλέντα και Στάινιτς αντίστοιχα, στην Ιερουσαλήμ, στο περιθώριο του Israel Business Conference 2018.

Η έγκριση από την Κομισιόν αφορά τη χρηματοδότηση τελικού λεπτομερούς μηχανολογικού σχεδιασμού για το θαλάσσιο τμήμα του αγωγού από την Κύπρο μέχρι την Κρήτη και από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο, καθώς και για το τμήμα του αγωγού από την Πελοπόννησο μέχρι την Θεσπρωτία.

Επίσης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της λεπτομερούς βυθομέτρησης και χάραξης της πορείας του αγωγού, καθώς και έργα μηχανικής θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έγκριση αφορά και το κόστος των απαιτούμενων για την ολοκλήρωσή του αδειοδοτήσεων, για τις οποίες θα αιτηθεί η IGI Poseidon S.A. στις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Συνολικά, η εγκριθείσα χρηματοδότηση αγγίζει στο 50% του κόστους των σχετικών έργων.

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια καθαρή και σύγχρονη οικονομία είναι στόχος της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ. Πρόκειται πλέον για τη νέα επικρατούσα πραγματικότητα, και ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίησή της είναι η προσαρμογή των ευρωπαϊκών υποδομών στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. Η κατάλληλη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών φυσικού αερίου αποτελεί το θεμέλιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς που στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου, η στήριξη αυτών των 17 επιλεγέντων έργων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, σηματοδοτεί την επιθυμία της Ευρώπης να αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και να το κάνει πιο ανταγωνιστικό, με τελικό αποτέλεσμα την παροχή φθηνότερης και ασφαλούς ενέργειας σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

 

[ΠΗΓΗ: https://elthraki.gr , του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου, 27/1/2018]

ΙΧΝΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΟ

Eρευνητής κρατά ένα καλούπι για αιχμή δόρατος από τετηγμένο χαλκό. Φωτογραφία: Michael Boyd

Πριν από τουλάχιστον 4.000 χρόνια, κατασκευαστές σκάλισαν όλη την επιφάνεια του Δασκαλειού, του αρχαίου φυσικού ακρωτηρίου της νήσου Κέρου, που έχει σχήμα πυραμίδας. Το διαμόρφωσαν σε επίπεδα, που κάλυψαν με 1.000 τόνους ειδικής εισαγόμενης αστραφτερής πέτρας για να δώσουν την εμφάνιση μιας τεράστιας βαθμιδωτής πυραμίδας, η οποία ανυψωνόταν στο Αιγαίο, σχηματίζοντας την πιο επιβλητική ανθρωπογενή δομή σε όλο το αρχιπέλαγος των Κυκλάδων. Κάτω όμως από την επιφάνεια αυτών των επιπέδων βρισκόταν κάτι εξίσου μοναδικό:

Αρχαιολόγοι από τρεις διαφορετικές χώρες, που συμμετέχουν σε μια εν εξελίξει ανασκαφή, ανακάλυψαν στοιχεία από ένα συγκρότημα αποστραγγιστικών σηράγγων -οι οποίες κατασκευάστηκαν 1.000 χρόνια πριν από τις διάσημες υδραυλικές εγκαταστάσεις του Μινωικού παλατιού της Κνωσού-, καθώς και ίχνη εξελιγμένης μεταλλουργίας.

Τα παραπάνω δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Guardian, αναφερόμενη στη συνέχιση μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ανασκαφής που φέρνει συνεχώς νέα εντυπωσιακά ευρήματα. Το δημοσίευμα συνεχίζει δίνοντας στοιχεία για την περιοχή: Το Δασκαλειό, μικρή βραχονησίδα σήμερα δίπλα στην Κέρο, με την οποία, πριν από 4.500 χρόνια, ενωνόταν με ένα μικρό πέρασμα και το νησί που την 3η χιλιετία π. Χ. ήταν ένα σημαντικότατο ιερό, όπου πραγματοποιούνταν σύνθετες τελετουργίες.

Η Κέρος βρίσκεται μόλις 2 μίλια Νοτίως του Κουφονησίου, δυτικά της Αμοργού και νοτιοανατολικά της Νάξου. Κατά τους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Κέρεια ή Κερία. Ανήκει στην ενότητα των Κουφονησίων και αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Εκσκαφές έχουν φέρει στο φως ευρήματα της πρωτοκυκλαδικής περιόδου 3.200 – 2.000 π.χ.  δομημένα κυρίως από το χαρακτηριστικό πέτρωμα του νησιού δηλ. το λευκό, λεπτόκοκκο μάρμαρο. Η Κέρος είναι άνυδρη και δεν διαθέτει πόσιμο νερό.

Η πρώτη αναφορά του ονόματος της Κέρου εντοπίζεται το 425 π.Χ. σε μία επιγραφή με τα ονόματα των φορολογούμενων συμμάχων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η επιγραφή μας αποκαλύπτει ότι η Κέρος είχε κατοίκους κατά τους κλασικούς χρόνους.

Το 1884 ο αρχαιολόγος U. Kohler ανακοινώνει την εύρεση των διάσημων σήμερα μαρμάρινων ειδωλίων του ‘Αρπιστή’ και του ‘Αυλητή’ καθώς και δύο γυναικείων μαρμάρινων ειδωλίων με τα χέρια διπλωμένα στο στήθος, δείγματα της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου. Τα ευρήματα αυτά εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Σε παλαιότερες ανασκαφές που διεξήγαγε στην Κέρο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Ινστιτούτο Κύπρου, ανασκάφτηκαν χιλιάδες μαρμάρινα κυκλαδικά ειδώλια,που είχαν τεμαχιστεί αλλού στα πλαίσια θρησκευτικών τελετουργιών και τα οποία μεταφέρθηκαν στο νησί. Οι εγκαταλειμμένες σήμερα πλαγιές του Δασκαλειού ήταν κάποτε καλυμμένες με κατασκευές, γεγονός που υποδηλώνει ότι πριν από 4.500 χρόνια  η Κέρος ήταν ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη των Κυκλάδων, παρόλο που το μέρος δεν ήταν αυτάρκες σε τρόφιμα και πρώτες ύλες.Την περίοδο αυτή τα ευρήματα, συνδυαζόμενα με τα ευρήματα των προηγούμενων περιόδων, ωθούν τους αρχαιολόγους να θεωρήσουν την ύπαρξη ενός πανκυκλαδικού ιερού της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Τεκμηριώνεται η άποψη ενός περιφερειακού κέντρου τέλεσης λατρευτικών πράξεων, στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ., ίσως το πρώτο λατρευτικό κέντρο στο Αιγαίο, ίσως το πρώτο παρόμοιο νησιωτικό κέντρο στον κόσμο.

Οι πρώτες ενδείξεις μεταλλοτεχνίας ανακαλύφθηκαν πριν από 10 χρόνια, ενώ τα νεότερα ευρήματα έφεραν στην επιφάνεια δυο εργαστήρια γεμάτα από υπολείμματα μετάλλων και αντικείμενα, όπως ένα μολύβδινο τσεκούρι, ένα καλούπι για χάλκινα μαχαίρια και δεκάδες κεραμικά θραύσματα από μεταλλουργικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός στομίου φυσητήρα. Αργότερα, στο τέλος της προηγούμενης ανασκαφικής περιόδου, βρέθηκε ένας άθικτος πήλινος φούρνος.΄

Ίχνη εξελιγμένης μεταλλουργίας και αποστραγγιστικών σηράγγων, 1000 χρόνια πριν τις διάσημες υδραυλικές εγκαταστάσεις του Μινωικού πολιτισμού

Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 η δράση των αρχαιοκαπήλων απομάκρυνε εκτός Ελλάδος πλήθος μαρμάρινων ειδωλίων κανονικού τύπου, κορμούς και κεφαλές, μαρμάρινα και πήλινα αγγεία, λεπίδες οψιδιανού και άλλων αντικειμένων. Τα περισσότερα από αυτά, τα αντικείμενα, δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθούν και επαναπατριστούν. Ένα άλλο ειδώλιο “Αρπιστή” εκτίθεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και μία μεγάλη κεφαλή στο μουσείο του Λούβρου.

Το 1963, ανασκαφές του Έλληνα αρχαιολόγου Χρίστου Ντούμα, και αργότερα, τα έτη 1966 και 1967, της Ελληνίδας αρχαιολόγου Φωτεινής Ζαφειροπούλου, στην θέση Κάβος Δασκαλειό της Κέρου, έφεραν στο φως μία πλούσια συλλογή Πρωτοκυκλαδικών αντικειμένων, τα οποία περισσότερο προβλημάτισαν τους αρχαιολόγους παρά τους βοήθησαν στην λήψη περισσότερων συμπερασμάτων.Το 1987 συνεχίζουν τις έρευνες από κοινού οι αρχαιολόγοι Χρήστος Ντούμας και Λίλα Μαραγκού σε συνεργασία με τον Αγγλο καθηγητή αρχαιολογίας Colin Renfrew.

Ο «Θησαυρός της Κέρου» μελετήθηκε πρόσφατα από την Δρ. Π. Σωτηρακοπούλου και τα αποτελέσματα της έρευνάς της δημοσιεύονται στην μονογραφία «Ο Θησαυρός της Κέρου». Μύθος ή πραγματικότητα; Αναζητώντας τα χαμένα κομμάτια ενός αινιγματικού συνόλου. (Αθήνα 2005).

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, 23/1/2018]

ΚΑΛΠΑΖΕΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2016 βρέθηκε χθες ο χρυσός, καθώς η διολίσθηση του δολαρίου έχει συμβάλει σε άνοδο των ημών του πολύτιμου μετάλλου έως και 10% από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Η τιμή σποτ του χρυσού ήταν οριακά ενισχυμένη, κοντά στα 1.3 59 δολάρια ανά ουγκιά, έχοντας αναρριχηθεί ενδοσυνεδριακά έως και τα 1.366,07 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2016. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο χρυσός είχε ενισχυθεί 1,3%, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον Αύγουστο. Πτώση 0,1% για το ασήμι, στα 17,55 δολάρια, έχοντας αγγίξει τα 17,70 δολάρια, τα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Άνοδος μεγαλύτερη της μισής ποσοστιαίας μονάδας για την πλατίνα, στα 1.018,49 δολάρια, αφότου άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2017.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 26/1/2018]

 

2018: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΕΠΚ)

Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: Η κληρονομιά μας, όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον

Οι αρμόδιοι επίτροποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να θεσπίσουν το 2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία θα λάβει χώρα σε μορφή εκδηλώσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας ενώ παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά στους εορτασμούς.

Πράγματι   η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κεντρικό άξονα και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών των δυσάρεστων και σοβαρών περιστατικών του πλήττουν διάφορες περιοχές λόγω εσωτερικών συγκρούσεων και διενέξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το 2018 αποτελεί μια καλή χρονική περίοδος να εορταστεί ο συγκεκριμένος θεσμός.

Η πολιτιστική κληρονομιά εκδηλώνεται με διάφορες μορφές:

 • υλική – για παράδειγμα, κτίρια, μνημεία, τεχνουργήματα, ρούχα, έργα τέχνης, βιβλία, μηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι.
 • άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και σχετικά μέσα, αντικείμενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία αποδίδουμε αξία. Συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και οι προφορικές παραδόσεις, οι τέχνες του θεάματος, οι κοινωνικές πρακτικές και η παραδοσιακή χειροτεχνία.
 • φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα.
 • ψηφιακή – πόροι που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (για παράδειγμα, ψηφιακή τέχνη ή κινούμενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και αρχείων).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Έτους ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Υποστηρίζεται από τον φορέα Creative Culture, ένα πρόγραμμα επιχορήγησης έργων που σχετίζονται με τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα. Αναμένεται να οργανωθούν εκδηλώσεις όπως επίσης και διάφορες καμπάνιες ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Το 2018 λοιπόν μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να ανακαλύψουμε άγνωστες πτυχές της ευρωπαϊκής μας κληρονομιάς, να ανακαλύψουμε τη σημασία του ψηφιακής τεχνολογίας στην πρόσβαση της κληρονομιάς μας και να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον μιας και οι παραδόσεις, οι γλώσσες και η τέχνη μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και διαμορφώνουν τις ζωές μας καθημερινά.

Στο πλαίσιο αυτού του έτους, προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της.

Η πολιτιστική κληρονομιά έχει οικουμενική αξία για εμάς ως άτομα, κοινότητες και κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν ή ότι είναι κάτι το στατικό, στην πραγματικότητα εξελίσσεται μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτή.Μέσα από τη μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μπορούμε να ανακαλύψουμε την πολυμορφία μας και να ξεκινήσουμε διαπολιτισμικό διάλογο σχετικά με ό,τι έχουμε κοινό. Με ποιον άλλο καλύτερο τρόπο μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας από το να ερχόμαστε σε επαφή με κάτι τόσο θεμελιώδες για την ταυτότητά μας;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του ΕΕΠΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους και θα αναλάβουν δραστηριότητες με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά.

Επιπλέον, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα συνεργασίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Πολλές άλλες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus +, Ευρώπη για τους πολίτες, Ορίζοντας 2020, και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

 

[ΠΗΓΗ: http://elladitsamas.blogspot.gr/, 20/1/2018

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Φιλόδοξο, αλλά με πολλά προσκόμματα, όπως έχει αποδειχτεί πολλάκις στην πράξη, είναι το σχέδιο που ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και αφορά τον ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο που διαθέτει η χώρα, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης του, προκείμενου να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και μεσοπρόθεσμα να διπλασιαστεί η συμμετοχή του εξορυκτικού κλάδου στο ΑΕΠ σε συνθήκες διασφάλισης της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Το ΚΥΣΟΙΠ έδωσε το πράσινο φως στην εισήγηση του υπουργείου Περιβάλλοντος για την ολοκληρωμένη και βιώσιμο διαχείριση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, καθώς και στην εισήγηση των υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τουρισμού για το σχέδιο δράσης του θεσμικού πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς.

Βιώσιμη ανάπτυξη ορυκτών πόρων

Ειδικότερα, το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε το στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών με υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ώστε να εξασφαλίζει τις ανάγκες κοινωνίας και οικονομίας για ορυκτά, ενώ αντιμετωπίζει τις συνέπειες από την εξόρυξη και επεξεργασία των ορυκτών στους ανθρώπους και το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη δημιουργία όρων δίκαιης ανάπτυξης. Οι δράσεις αυτές είναι:

Α) Σύνταξη και θέσπιση “Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ)”

Β) Εκσυγχρονισμός της Λατομικής και Μεταλλευτικής Νομοθεσίας

Γ) Έλεγχος Αξιολόγηση και Ανάδειξη του κλάδου της Εξορυκτικής Βιομηχανίας με θέσπιση νόμου πλαισίου για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την αναμόρφωση των Ελεγκτικών Μηχανισμών, τη Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ και τη Σύσταση Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων

Δ) Στήριξη της Έρευνας και της Εκπαίδευσης, με την Αναβάθμιση και Αξιοποίηση του ΙΓ ΜΕ και Συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, καθώς και των φορέων της αγοράς για τη στοιχειοθέτηση προτάσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο τη μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης και έρευνας στις σύγχρονες ανάγκες της εξορυκτικής βιομηχανίας Επίσης, παρακολούθηση τάσεων ανάπτυξης στον τομέα των ΟΠΥ σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας της EE σχετικά με τον προσδιορισμό των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας (CRMs) και συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα EURARE (European Rare Earths Project)

Ε) Επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης μέσω ενός μηχανισμού που θα προάγει το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και απόδοση στην κοινωνία, τμηματικά και σε ορατό χρόνο, των εξοφλημένων εκμεταλλεύσεων με τη δυνατότητα αξιοποίησής τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα μεταγενέστερων χρήσεων

ΣΤ) Προώθηση Επενδύσεων, μέσω της Ένταξης ΟΠΥ στον Αναπτυξιακό Νόμο και της συνεργασίας με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης αξιολόγησης της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων στη βάση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς ζήτησης και προοπτικής τους.

Συντονισμός ελέγχων

Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. έδωσε το “πράσινο φως” στο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων (άρθρα 125 επ. του ν.4512 2018), που περιλαμβάνει δέσμη ενεργειών, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης το Δεκέμβριο του 2019.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι μεταρρυθμίσεις συνοψίζονται στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

Α) Πιλοτική εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες ή κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων σε δύο στάδια

Β) Υλοποίηση οριζόντιων δράσεων, που αφορούν στην εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στο νόμο προϋποθέσεων για την άσκηση του νέου πλαισίου εποπτείας και ελέγχων, όπως για παράδειγμα σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας βάσει κριτηρίων κινδύνου, σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, υιοθέτηση των προβλεπόμενων στο νόμο εργαλείων (φύλλα ελέγχου, κατευθυντήριες γραμμές, οδηγοί συμμόρφωσης κλπ.)

Γ) Σταδιακή υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων, το οποίο συνιστά το Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ ΑΔΕ) του ν. 4442/2016

Δ) Έκδοση της προβλεπόμενης στο νόμο δευτερογενούς νομοθεσίας (άρθρο 173).

Ε) Στελέχωση και λειτουργία της Διεύθυνσης συντονισμού και παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον (άρθρο 133), στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΣΤ) Συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (Ο.Δ.Ε.), που προβλέπεται στο άρθρο 134 του νόμου και αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των εμπλεκόμενων υπουργείων, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ο ΛΟΓΟΣ, 26/01/2018]

ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΔΟ 1,5%

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε σήμερα ο χρυσός αναρριχόμενος σε υψηλό άνω του έτους, καθώς το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σχεδόν 1% στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2014 στηρίζοντας την ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα που αποτιμώνται στο αμερικανικό νόμισμα.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο χρυσού παραδόσεως Φεβρουαρίου ενισχύθηκε κατά 19,6 δολάρια ή 1,5% στα 1.356,3 δολάρια την ουγκιά. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 18 Αυγούστου του 2016.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 24/1/2018]

ΓΣΕΕ: ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΝΩ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

2010 – 2016: Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ, η υποχώρηση του κόστους εργασίας δεν πέρασε στις τιμές των προϊόντων – Χάσμα ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία

Ξεκινώντας από τη βασική διαπίστωση πως τα έτη 2010 -2016 ασκήθηκε στην Ελλάδα μια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης (ή ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού), της οποίας ο διακηρυγμένος στόχος ήταν π γενική μείωση των τιμών των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών έναντι των αντίστοιχων τιμών στις ανταγωνίστριες χώρες, η νέα έρευνα του παρατηρητηρίου της ΓΣΕΕ καταλήγει στο συμπέρασμα πως ενώ στον τομέα των οικοδομών και άλλων κατασκευών καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών οι τιμές μειώθηκαν κατ’ αναλογία των μειώσεων του μοναδιαίου κόστους εργασίας, αυτό δεν ουνέβη στον τομέα της βιομηχανίας.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα του παρατηρητηρίου, η πολιτική μείωσης των μισθών κρίθηκε αναγκαία διότι η ελληνική οικονομία δεν διέθετε την ανταγωνιστικότητα που θα της επέτρεπε να διατηρεί ισοσκελισμένο εξωτερικό ισοζύγιο. Για να εκκινήσει και να επιταχυνθεί η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης, οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί επέβαλαν μια πρωτοφανή για περίοδο ειρήνης μείωση των μισθών, όχι μόνο των πραγματικών, αλλά και των ονομαστικών, είτε απευθείας με διοικητικά μέτρα, είτε μέσω της παρατεταμένης και βαθιάς άφεσης, είτε με διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Όμως, όπως υποστηρίζει η έρευνα της ΓΣΕ Ε, «είτε πρόκειται για τη μεταποιητική βιομηχανία, είτε για την ευρύτερη βιομηχανία εκτός οικοδομών και άλλων κατασκευών, υπήρξε απλώς ραγδαία υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και η υποχώρηση αυτή δεν μεταβιβάστηκε στις τιμές. Ως αποτέλεσμα, αντί του προβλεπόμενου ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού, στην περίπτωση της βιομηχανίας, πλην κατασκευών, υπήρξε αύξηση των περιθωρίων κέρδους».

Στην πρώτη περίπτωση, του τομέα των υπηρεσιών και του τομέα των οικοδομών και άλλων κατασκευών, οι εγχώριες τιμές ακολουθήσαν πλήρως τις μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Στις οικοδομές και άλλες κατασκευές, η μείωση ανήλθε περίπου στο 1/4 της αρχικής τιμής, πιθανότατα εξαιτίας των εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό τον τομέα παραγωγής. Η αντίστοιχη μείωση στον τομέα των υπηρεσιών περιορίστηκε σε περίπου 10%. Στη δεύτερη περίπτωση, είτε της μεταποιητικής βιομηχανίας είτε της ευρύτερης βιομηχανίας (εκτός οικοδομών και άλλων κατασκευών), οι εγχώριες τιμές δεν ακολούθησαν τη ραγδαία μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας: Στη μεν μεταποίηση, η πτώση του δείκτη τιμών στο σύνολο της περιόδου δεν υπερέβη το 3%, ενώ η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ανήλθε σε 37,5%, τόσο εξαιτίας των μεγάλων μειώσεων στις τρέχουσες αποδοχές όσο και χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στη δε ευρύτερη βιομηχανία, εκτός οικοδομών και άλλων κατασκευών, στην οποία εκτός από τη μεταποίηση περιλαμβάνονται τα ορυχεία και μεταλλεία, n παραγωγή ενέργειας και ο κλάδος της ύδρευσης, της αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 4,2% έναντι μείωσης 29,1% του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Χάθηκαν70.000 θέσεις

Η έκθεση εκτιμά ότι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης απέτυχε ιδιαίτερα στη μεταποιητική βιομηχανία, δηλαδή σε εκείνο τον τομέα της οικονομίας που παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερος μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Η θεαματική μείωση κατά 37,5% του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος οφείλεται μεν στη μείωση κατά 21,8% της μέσης τρέχουσας αμοιβής εργασίας (στο σύνολο της περιόδου 2010 2016), αλλά οφείλεται και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 25,1% την ίδια περίοδο. Η δε αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες μικρής μείωσης της παραγωγής, και επομένως προήλθε από μείωση της απασχόλησης. Ο αριθμός των μισθωτών περιορίστηκε κατά περίπου 70 χιλιάδες άτομα μεταξύ 2010 και 2016, ενώ ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων κατά περίπου 40 χιλιάδες. Οι αυτοαπασχολούμενοι της μεταποιητικής βιομηχανίας είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοαπασχολούμενοι που απασχολούν προσωπικό , δηλαδή εργοδότες μικρών επιχειρήσεων.

Αυτά τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι υπήρξαν εκτεταμένες διαδικασίες εκκαθάρισης των πιο αδύναμων κεφαλαίων της μεταποιητικής βιομηχανίας, είτε με την παύση λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων (γεγονός που υποδεικνύει η μεγάλη μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων με προσωπικό) είτε με παύση λειτουργίας τμημάτων επιχειρήσεων, με συγχωνεύσεις τμημάτων και με άλλες αναδιαρθρώσεις που εξοικονομούν εργασία (από όπου προέρχεται n μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά περίπου 70 χιλιάδες άτομα).

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 25/01/2018]

“ΤΡΟΧΑΔΗΝ” ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σφιχτό χρονικό πλαίσιο για την υιοθέτηση των συστάσεων που είχε προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μέσω των Εργαλειοθηκών Ι και ΙΙΙ προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Για τα οικοδομικά υλικά (εργαλειοθήκη Ι), οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν πλήρως τις εκκρεμούσες συστάσεις.

Συγκεκριμένα, οι αρχές θα πρέπει να υποβάλουν το σχέδιο απόφασης για τα εναρμονισμένα 70 τεχνικά χαρακτηριστικά (Έργο 1) δομικών υλικών για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υιοθετήσουν την κατηγοριοποίηση των υπόλοιπων 372 τεχνικών προδιαγραφών από τον οργανισμό τυποποίησης. Επίσης μέχρι τον Μάρτιο, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει ξεκινήσουν τη διαδικασία εναρμόνισης των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση από τον Οργανισμό Τυποποίησης (βασικό παραδοτέο).

Για το θέμα των φαρμακείων αναφέρει ότι έως τον Μάιο και μετά από αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος ωρών λειτουργίας, εάν χρειαστεί, οι αρχές πρέπει να το προσαρμόσουν σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα. Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σημειώνεται πως μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1804/2017 και προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής πρόσβαση των μη φαρμακοποιών, οι αρχές, σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να τροποποιήσουν την πρωτογενή νομοθεσία, και να εγκρίνουν τα συμφωνημένα μεταβατικά μέτρα μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Τι έρχεται στις αδειοδοτήσεις

Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, το επικαιροποιημένο μνημόνιο αναφέρει πως οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν νομοθεσία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), στον τομέα των λατομείων (δεύτερο σκέλος του πρώτου γύρου) και στους υπόλοιπους τομείς εξόρυξης (προηγούμενη δράση). Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση των αδειών εκμετάλλευσης, η τρίτη φάση της μεταρρύθμισης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2018 και θα καλύψει τους ακόλουθους τομείς:

 • Άδεια εγκατάστασης – Φάση Β: Αναταξινόμηση κατηγοριών οχλήσεων για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, απλούστευση των εγγράφων που απαιτούνται για την άδεια εγκατάστασης, εξέταση επέκτασης των μεταβατικών περιόδων για τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων μετά από αλλαγές στη χρήση γης.
 • Αναθεώρηση και απλούστευση των αδειών για τις υπόλοιπες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Προσαρμογή πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης στους ακόλουθους τομείς:
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης, δέρματος και συναφών προϊόντων
 • Κατασκευή ξύλου και προϊόντων χαρτιού και εκτύπωση
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και εξευγενισμένα προϊόντα πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών και χημικών προϊόντων
 • Παραγωγή φαρμακευτικών και βοτανικών προϊόντων
 • Κατασκευή προϊόντων καουτσούκ και πλαστικών και άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Κατασκευή βασικών μετάλλων και μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων o Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κατασκευή μεταφορικού εξοπλισμού
 • Άλλη κατασκευή, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

 

ΚΕΡΔΗ 0,4% Ο ΧΡΥΣΟΣ

Gold bars and stok market

Μικρά κέρδη σημείωσε την Τρίτη ο χρυσός, βρίσκοντας στήριξη στην υποχώρηση του δολαρίου κοντά σε χαμηλά τριών ετών.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσεως Φεβρουαρίου κέρδισε 4,80 δολ. ή 0,4% τερματίζοντας τις συναλλαγές στα 1.336,70 δολ. ανά ουγκιά στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

Ο δείκτης ICE U.S. Dollar, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι νομισμάτων, υποχωρεί 0,2% στις 90,206 μονάδες, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2014.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τις συναλλαγές το ασήμι, με το συμβόλαιο Μαρτίου να χάνει 0,5% κλείνοντας στα 16,913 δολ. ανά ουγκιά. Ο χαλκός Μαρτίου σημείωσε βουτιά 2,7% διολισθαίνοντας στα 3,111 δολ. η λίβρα.

Αναφορικά με την πορεία των υπόλοιπων νομισμάτων, η πλατίνα Απριλίου κέρδισε 1,1% στα 1.007,80 δολ. ανά ουγκιά, ενώ το παλλάδιο Μαρτίου έχασε 0,7% στα 1.084,25 δολ. ανά ουγκιά.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 23/1/2018]

ΛΑΥΡΙΟ: ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σε ειδική τελετή, ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακήρυξε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο σε επίτιμο δημότη Λαυρίου. Η τελετή έγινε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου στις 20/1/2018. Η εισήγηση εκ μέρους του Δήμου είχε ως εξής:

«Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής, βλέποντας της ακούραστες προσπάθειες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, εκτιµώντας την σε κρίσιµες στιγµές αναντικατάστατη συµβολή του και το δραστήριο ρόλο του για την αξιοπρεπή θέση της χώρας µας στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική σκηνή και την εν γένει δηµοκρατική και πνευµατική παρουσία του, προτείνει την αναγόρευσή του σε επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου µας σε ειδική εκδήλωση».

Η αντιφώνηση εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας υπήρξε ενδιαφέρουσα και σας μεταφέρουμε το απόσπασμα που αφορά τους εργαζόμενους στα παλιά μεταλλεία:

«Κύριε Δήμαρχε,

Σας ευχαριστώ θερμώς για την εξαιρετική τιμή που μου περιποιείτε, ανακηρύσσοντάς με Επίτιμο Δημότη του Δήμου Λαυρεωτικής. Οφείλω να διευκρινίσω, για πολλοστή φορά, αφενός ότι η τιμή αυτή δεν αφορά το πρόσωπό μου αλλά τον θεσμό τον οποίο εκπροσωπώ, ήτοι εκείνον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και, αφετέρου και συνακόλουθα, ότι η ως άνω τιμή συνεπάγεται, αυτοθρόως, το χρέος του εκ μέρους μου πλήρους σεβασμού τόσο της μακραίωνης και πολυσήμαντης Ιστορίας του Λαυρίου όσο και των διδαγμάτων της.

[…]

Γ. Το ζήτημα του εργασιακού καθεστώτος των απασχολουμένων στα μεταλλεία αποτυπώνει το κλίμα της εποχής, καθώς φανερώνει την πλήρη απουσία κοινωνικού κράτους και τις δραματικές για την ανθρώπινη ζωή συνέπειές της.

 1. Οι τότε εργαζόμενοι στα μεταλλεία θυμίζουν δουλοπάροικους που έχουν μόνο υποχρεώσεις. Δουλεύουν νυχθημερόν σε άθλιες συνθήκες εργασίας, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα και χωρίς, φυσικά, καμία υγειονομική περίθαλψη ή σύνταξη. Επιπλέον, η περιοχή του Λαυρίου κατακλύζεται από ένα σύννεφο μολύβδου, που έχει ως αποτέλεσμα οι κάτοικοί της να έχουν τα περισσότερα (αναλογικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό) κρούσματα νεοπλασιών των πνευμόνων σε όλη τη χώρα.
 2. Ως εκ τούτου, έγιναν πολλές απεργίες μεταλλωρύχων με στόχο την βελτίωση τόσο των συνθηκών εργασίας στα μεταλλεία όσο και της διαβίωσης των εργατών. Συγκεκριμένα, απεργίες έλαβαν χώρα στην εταιρεία τα έτη 1883, 1887, 1896, 1906, 1910, 1919, 1921, 1929 και 1964. Πιο σημαντικές ήταν εκείνες του 1896, του 1906 και του 1929.
 3. Στην απεργία του 1896, η εταιρεία αρνείται να συναντήσει την απεργιακή επιτροπή των εργατών, ενώ δύο εξ αυτών σκοτώνονται, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη μεταξύ των μεταλλωρύχων και των δυνάμεων καταστολής που είχαν καταφθάσει στον τόπο των επεισοδίων. Όσο για τον απολογισμό της απεργίας του 1906, ήταν παρόμοιος: Δύο εργάτες νεκροί, πολλοί τραυματίες, συλλήψεις, δίκες και αύξηση τελικώς του μεροκάματου κατά μία πεντάρα. Τέλος, η απεργία του 1929, που διήρκεσε 48 ημέρες και είχε ως αποτέλεσμα την δολοφονία του μεταλλωρύχου Γ.Δ. Συρίγου, όπως και τον τραυματισμό και την σύλληψη πολλών εργατών, τελειώνει στις 16 Μαρτίου 1929 με, έστω και μερική, δικαίωση των απεργών: Απελευθερώθηκαν οι κρατούμενοι, ιδρύθηκε ταμείο συντάξεων, ενώ το μεροκάματο αυξήθηκε κατά 10%.

Δ. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου», που αποτελεί και την μακροβιότερη μεταλλευτική-μεταλλουργική βιομηχανία της Ελλάδας, λειτούργησε ως το 1992.

 1. Το εργοστάσιο της εταιρείας στον Κυπριανό του Λαυρίου, μετά την διακοπή λειτουργίας του, αγοράσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, που το κήρυξε στο σύνολό του διατηρητέο μνημείο. Στην συνέχεια παραχωρήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο ίδρυσε το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
 2. Αντανακλώντας τις βασικές αρχές που διέπουν την αντίληψη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τους σκοπούς, στους οποίους αυτή οφείλει να αποβλέπει, το εν λόγω Τεχνολογικό Πάρκο δεν γεννήθηκε απλώς ως κερδοφόρος πόλος τοπικής μακροοικονομικής ανάπτυξης, αλλά ως ένα κοινωνικά δομημένο μέσο προαγωγής και βελτίωσης της πνευματικής και ευρύτερης, πολιτιστικής δράσης, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας οικονομίας. Με άλλα λόγια, ένα μέσο μεταμόρφωσης ενός συστήματος δυνατοτήτων σ’ ένα πρακτικό μοντέλο αυτοσυντήρητης αναπτυξιακής διαδικασίας, προσανατολισμένης στο μέλλον.

ΙΙ. Καθένας σήμερα αναγνωρίζει την ανάγκη για ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Χώρας μας, η οποία είναι στην εποχή μας περισσότερο επιτακτική από ποτέ, προκειμένου ν’ αφήσουμε πίσω μας οριστικά και αμετάκλητα τα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Όλοι μας, όμως, γνωρίζουμε επίσης ότι αυτή η οικονομική πρόοδος πρέπει να επιδιωχθεί με τον προσήκοντα σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και, ευρύτερα, στο Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, αλλά και με ταυτόχρονη φροντίδα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Α. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά, και ακόμη και σήμερα επίκαιρα, διδάγματα που αποκομίζουμε από τα «Λαυρεωτικά» αλλά και από την διαπίστωση ότι η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής σας είχε σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες γι’ αυτήν, κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, ανάλογες των οποίων δεν πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον. Ας μην λησμονούμε μάλιστα κάτι που μας δίδαξε ο αείμνηστος Ξενοφών Ζολώτας με την μελέτη του, «Οικονομική μεγέθυνση και φθίνουσα κοινωνική ευημερία», ότι δηλαδή αυτοί οι δύο στόχοι δεν εκπληρώνονται πάντοτε, ταυτόχρονα και αυτομάτως, στον ίδιο βαθμό. Οπότε, πρέπει να φροντίζουμε ν’ αποφεύγεται η παραγωγή αυτής της «ανισορροπίας», λαμβάνοντας τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα. […]

Κύριε Δήμαρχε,

Αναχωρώντας από τον Ιστορικό Δήμο Λαυρεωτικής, με τον άκρως τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Δημότη του, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όσα εξέθεσα θ’ αποτελέσουν καθοριστικής σημασίας δείκτη πορείας κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. Επιπλέον, διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις της έξοχης φιλοξενίας που μου επιφυλάξατε, για την οποία και πάλι βαθύτατα σας ευχαριστώ».

[ΠΗΓΗ: http://elladitsamas.blogspot.gr/, 20/1/2018]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Την τελευταία θέση, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, καταλαμβάνει η Ελλάδα στον δείκτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Στην έκθεση εξετάζονται συνολικά 103 οικονομίες οι οποίες κατατάσσονται σε δύο ομάδες: ανεπτυγμένες και αναδυόμενες. Στην πρώτη κατηγορία η Νορβηγία φιγουράρει στην κορυφή, με συνολική βαθμολογία 6,08, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν  Ισλανδία (6,07), Λουξεμβούργο (6,07), Ελβετία (6,05) και Δανία (5,81).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση (3,70), με Πορτογαλία (3,97), Ιταλία (4,31), Ισπανία (4,40) και Ισραήλ (4,51) να συμπληρώνουν τη χειρότερη πεντάδα.

Από τις οικονομίες της G7 (της ομάδας των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών) η Γερμανία βρίσκεται στην υψηλότερη θέση (12) και ακολουθούν Καναδάς (17), Γαλλία (18), Ηνωμένο Βασίλειο (21), Ηνωμένες Πολιτείες (23), Ιαπωνία (24) και Ιταλία (27).

ΝΔ: Στέλνουμε την Έκθεση στον κ. Τσίπρα

“Ενόψει της αναχώρησης του κ. Τσίπρα για το Νταβός, του στέλνουμε την Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, στον δείκτη της ‘δίκαιης ανάπτυξης'”, σημειώνει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας. “Αλλά και σε όλους τους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, καταγράφοντας νέα μείωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών, μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και αύξηση της φτώχειας”, σημειώνει η ΝΔ και προσθέτει: “Μάταια προσπαθεί η κυβέρνηση να πείσει ότι είναι φορέας κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα στοιχεία, αλλά κυρίως η ίδια η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, τους διαψεύδουν καθημερινά”.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 22/1/2018]