ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΑΝΩ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

“Για το 2017 ο στόχος για ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ ίσο με 1,8% θεωρείται αισιόδοξος”, αναφέρει το ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στην “Αξιολόγηση των Μακροοικονομικών Προβλέψεων 2018”, σχολιάζοντας το Προσχέδιο Προϋπολογισμού. Ο λόγος για το Προσχέδιο που κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή, αλλά προφανώς έχει ήδη υπ’όψιν λόγω του θεσμικού του ρόλου.

Οι πίνακες που αποκαλύπτει, δείχνουν ότι η κυβέρνηση διατηρεί μεν την εκτίμηση για 1,8% ανάπτυξη φέτος (σ.σ. σε 2% ΑΕΠ αναφέρθηκε ο κ. Τσακαλώτος, ενώ για 1,7% ανάπτυξη μίλησε ο κ. Στουρνάρας), αλλά διαφοροποιεί τις παραμέτρους: Πλέον παραδέχεται χαμηλότερη αύξηση των επενδύσεων φέτος που αντισταθμίζεται όμως από πολύ πιο μεγάλη αύξηση της κρατικής κατανάλωσης…

Καταγράφει, επίσης, τους κινδύνους για το μέλλον λόγω υψηλής ανεργίας. Επίσης, κρούει τον κώδωνα για εξωτερικά ελλείμματα αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η οποία συντάσσεται βάσει νόμου, και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Κορλίρα, “για να επιτευχθεί (ο στόχος για άνοδο ΑΕΠ 1,8%) απαιτείται μέσος όρος μεγέθυνσης τα επόμενα δύο τρίμηνα της τάξης του 3%. Ωστόσο εδραιώνεται πλέον η προσδοκία για θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης το 2017. Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται το + 1,8% για το 2017, ο στόχος για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% το 2018 θεωρείται μεν αρκετά φιλόδοξος, αλλά συνεπικουρούμενος μεταξύ άλλων από τον θετικό αντίκτυπο του 2017 είναι υπό προϋποθέσεις επιτεύξιμος”.

Επισημαίνει ότι “οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της δημόσιας κατανάλωσης και ιδίως των δημοσίων επενδύσεων το 2018 είναι δυνατό, υπό προϋποθέσεις, να μη σταθούν εμπόδιο στις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγει η ολοκλήρωση του προγράμματος εντός του 2018 και η αποκατάσταση της ομαλής χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς χρηματαγορές. Η ροή επενδύσεων και ο εξαγωγικός προσανατολισμός της οικονομίας θα αποτελέσουν κλειδιά για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μεγέθυνσης της οικονομίας για το 2018”.

Σήμα κινδύνου για το μέλλον

Θεωρεί ότι “οι μακροοικονομικές προβλέψεις για το 2018 θεωρούνται συνεπείς με τα ανωτέρω όρια” αλλά προσθέτει ότι “επισημαίνεται για το μέλλον ο κίνδυνος για περαιτέρω επιδείνωση της διαρθρωτικής θέσης της χώρας όσο η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα”.

Τα στοιχεία

Αναφέρει ότι οι ρυθμοί μεταβολής του 2017 βασίζονται σε στοιχεία που αναφέρονται στο α΄ εξάμηνο του έτους και προβλέψεις για το β΄ εξάμηνο. “Με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ΄τρίμηνο που θα είναι διαθέσιμα τον Νοέμβριο, είναι πιθανό να αναθεωρηθούν αυτές οι προβλέψεις”.

Κάνει σαφές ότι η αύξηση των επενδύσεων το 2018 στηρίζεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και αφορά σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (εξοπλισμός, κατασκευές, κατοικίες κλπ).

Για τη βραδύτερη αύξηση των εξαγωγών, εν συγκρίσει μες τις εισαγωγές, επισημαίνεται ότι “χωρίς σημαντική βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό, ελλοχεύει ο κίνδυνος επαναφοράς των εξωτερικών ελλειμμάτων ή αύξησης μεριδίου εισαγωγών για μη παραγωγικούς σκοπούς (ενίσχυση κατανάλωσης), με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική ανασυγκρότηση, το αξιόχρεο και εν τέλει τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας”.

 

[ΠΗΓΗ: capital.gr , της Δήμητρας Καδδά, 29/9/2107]