ΤτΕ: ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2016

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, μετά από εξαετή πορεία ανάκαμψης, το 2016 υποχώρησε τόσο σε όρους σχετικών τιμών και κόστους εργασίας όσο και σε διαρθρωτικούς όρους, σύμφωνα με την έκθεση Νομισματικής Πολιτικής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Ωστόσο, για το 2017, σύμφωνα με την ΤτΕ, με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, προβλέπεται μικρή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Επισημαίνεται ακόμη πως η διεθνής ανταγωνιστικότητα σε όρους σχετικών τιμών και σχετικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος υποχώρησε το 2016, κυρίως λόγω της ανατίμησης της ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της Ελλάδος.

Ο εγχώριος πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλότερος από εκείνον των κυριότερων εμπορικών εταίρων.

Αντιθέτως, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα εκτιμάται ότι αυξήθηκε ταχύτερα από εκείνον των κυριότερων εμπορικών εταίρων, οδηγώντας σε απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας το 2016.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους ευρύτερους δείκτες σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας που υπολογίζει για την Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος, η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία ενισχύθηκε κατά 1,3%, έναντι πτώσης της κατά 2,7% το 2015 (μέσα επίπεδα έτους).

Η αύξηση αυτή του δείκτη αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ανατίμηση της διμερούς ισοτιμίας του ευρώ έναντι της λίρας Αγγλίας σε σχέση με το 2015 (12,9% σε μέσα επίπεδα έτους), η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από την υποτίμηση του ευρώ έναντι του ιαπωνικού γιεν (10,5% σε μέσα επίπεδα έτους), ενώ η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε μέσα επίπεδα έτους

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr,  του Δημήτρη Κατσαγάνη, 30/6/2017]