ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ” ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ orykta gr.

Παιδαγωγικά κατάλληλο έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη της σχολικής χρονιάς 2017- 2018 έκρινε με απόφαση του το Υπουργείο Παιδείας το ιστολόγιο orykta.gr.

Η τελική κρίση και χρήση του ιστότοπου ως “εκπαιδευτικού εργαλείου” ανήκει στους εκπαιδευτικούς και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου για να συνεχίσει να λογίζεται έτσι από την εκπαιδευτική κοινότητα δεν πρέπει να προβάλλονται στον ιστότοπο διαφημίσεις και χορηγοί.

Η απόφαση του Υπουργείο γνωστοποιήθηκε στο Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί το orykta.gr και για την ανάπτυξη του συνεργάστηκαν και συνεχίζουν το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και η σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ.

Ο ιστότοπος orykta.gr μπήκε στη ζωή μας το Φεβρουάριο του 2015 και μέσα σε δυο χρόνια κατάφερε ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα να γίνει ο πιο σημαντικός και αξιόπιστος κόμβος πληροφοριών για τα ελληνικά ορυκτά, τις εμφανίσεις τους στον Ελλαδικό χώρο, την γεωλογική και κοιτασματολογική τους ταυτότητα, τις διάφορες χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή, καθώς και τις εργασίες εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού και εν γένει αξιοποίησής τους.

 

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, 6/7/2017]