ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΟΝ ΜΑΪΟ: ΠΡΩΤΗ Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αύξηση 3,9% εμφάνισε τον Μάιο ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ο Μάιος του 2016 συγκριτικά με τον Μάιο του 2015 είχε κλείσει με μείωση 9,3% συγκριτικά με τον Μάιο του 2015. Αύξηση κατά 1,9% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Μάιο και συγκριτικά με τον Απρίλιο. Ο μέσος γενικής δείκτης κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2016 Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,6% συγκριτικά με το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016 Πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση της εικόνας καθώς στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016, είχε καταγραφεί μείωση 8,9% σε σχέση με το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2014 Μαΐου 2015.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 3,9%, τον μήνα Μάιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2016, οφείλεται στις ακόλουθες επιμέρους μεταβολές:

 • Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 3%. Ειδικότερα παρατηρήθηκε:
 1. Αύξηση 21,2% στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη:
 2. Αύξηση 11,1% στον κλάδο παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
 3. Αύξηση 2,5% στην παραγωγή βασικών μετάλλων.
 4. Αύξηση 2,3% στην κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 5. Αύξηση 2,1% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.
 6. Αύξηση 2% στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών Προϊόντων.
 7. Αύξηση 1,3% στην ποτοποιία.
 8. Μείωση 0,1% στη βιομηχανία τροφίμων.
 9. Μείωση 1,1% στη χαρτοποιία Και κατασκευή χάρτινων Προϊόντων.
 10. Μείωση 6,4% στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 • Στην αύξηση του δείκτη τιμών παράγωγου εξωτερικής αγοράς κατά 6,%.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 01/07/2017]