Monthly Archives: July 2017

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ ΤΟΥΣ 5 ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Από τη Λαμία στο συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, ο Γιώργος Σταθάκης εξήγγειλε τους 5 άξονες για την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην καρδιά της Ρούμελης, στη Λαμία, εξήγγειλε τους 5 άξονες της στρατηγικής πολιτικής της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού μας πλούτου. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι ο μόνος υπουργός από την μεταπολίτευση και μετά που παράγει τιτάνειο και χωρίς «κομπασμούς» έργο στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και η συμβολή του είναι μοναδική.

Ξεκινώντας από την χωροταξία, ο κ. Σταθάκης περιέγραψε πέντε παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο.

Η πρώτη αφορά ένα πλέγμα αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές. Περιλαμβάνει τον Νόμο για την χωροταξία που ψηφίστηκε στο τέλος του 2016, την προώθηση στο Συμβούλιο της Επικράτειας σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης, την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης 11 Περιφερειακών Πλαισίων και την αναζήτηση πόρων για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε όλη την Επικράτεια.

Η δεύτερη παρέμβαση στοχεύει στην ολοκλήρωση του μεγάλου έργου δημιουργίας Κτηματολογίου και στην παρούσα φάση συνδέεται με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Η τρίτη παρέμβαση έχει να κάνει με τη δημιουργία ειδικών χωροταξικών σχεδίων, σε κλάδους όπως ο τουρισμός και η ιχθυοκαλλιέργεια. Στην πρώτη περίπτωση, ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρώτη Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης σε μη παραθαλάσσια περιοχή της χώρας, «Atalanti Hills», που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία. Στη περίπτωση της ιχθυοκαλλιέργειας, ο Υπουργός τόνισε τη σημασία του κλάδου για την οικονομία της περιοχής και αναφέρθηκε στα σχέδια Προεδρικού Διατάγματος που επεξεργάζεται το Υπουργείο για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών στη Στερεά Ελλάδα. Με τον θαλάσσιο χώρο σχετίζεται και η τέταρτη παρέμβαση. Πρόκειται για το νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στη Βουλή και θα διαμορφώνει, για πρώτη φορά, το θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό σχεδίασμά στη θάλασσα και την παράκτια ζώνη.

Τέλος, η πέμπτη παρέμβαση αφορά το νομοσχέδιο που έχει ήδη πάρει το δρόμο του για τη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μετά το καλοκαίρι: το νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές καινοτομίες: Τον πλήρη διαχωρισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος και την αποκέντρωση του ελέγχου της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, με τη δημιουργία Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων και την εκχώρηση σημαντικών πόρων σε αυτά.

Πέντε άξονες πολιτικής για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Πέντε άξονες πολιτικής περιέγραψε ο Υπουργός και για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας:

  • την ψήφιση του λατομικού νομοσχεδίου, που στοχεύει στην απλούστευση της αδειοδότησης, την πλήρη προσαρμογή της νομοθεσίας στις προβλέψεις του Κοινοτικού Δικαίου και την αντικατάσταση της πρακτικής των απευθείας αναθέσεων από δημοπρασίες
  • τη θεσμοθέτηση αλλαγών στο μεταλλευτικό κώδικα
  • το σχεδιασμό ειδικού χωροταξικού για τον ορυκτό πλούτο
  • την προτεραιοποίηση της εκμετάλλευσης των δημόσιων ορυκτών πόρων, στη βάση μελέτης που θα συντάξει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ, περιγράφοντας τα σημαντικότερα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει.

 

[ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ28/7/2017]

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΔΥΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Στη Μεγαλόπολη στρέφεται τώρα το ενδιαφέρον για την τύχη του σχεδίου πώλησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, καθώς, όπως είχαν προβλέψει σχεδόν όλοι, η αρχική πρόταση που κατέθεσε η ελληνική πλευρά είχε ψυχρή υποδοχή. Προέβλεπε πως το πακέτο που θα πωληθεί σε ιδιώτες θα περιλαμβάνει τη μονάδα Μελίτη I (330 MW) μαζί με την άδεια για τη Μελίτη II (450 MW) και τις δύο μονάδες του Αμυνταίου (600 MW).

Εντάσσονται επίσης τα ορυχεία που τροφοδοτούν τις παραπάνω μονάδες, δηλαδή του Αμυνταίου, της Λακκιάς και της Βεύης. Πρόκειται για πρόταση η οποία θα οδηγούσε στην πώληση του 36 ο του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ και του 42% των ορυχείων.

Όμως, φαίνεται πως ήδη στην κυβέρνηση και στη ΔΕΗ εξετάζουν το εναλλακτικό σενάριο που τους είχαν προτείνει οι σύμβουλοι, δηλαδή την εξαίρεση των δύο μονάδων του Αμυνταίου που απαιτούν τεράστιες επενδύσεις για να συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αντί για τις μονάδες του Αμυνταίου να ενταχθούν δύο μονάδες της Μεγαλόπολης, εξέλιξη που σίγουρα θα προκαλέσει αναδράσεις.

Market test

Η τύχη του σχεδίου που εμπνεύστηκαν οι δανειστές (και συμφώνησε η κυβέρνηση) για το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα κριθεί, πάντως, το φθινόπωρο. Τότε θα γίνει το λεγόμενο market test όπου οι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις και το (αρχικό) ενδιαφέρον τους για ης λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ που θα πωληθούν.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προεξοφλούν την αποτυχία του σχεδίου πώλησης λιγνιτικών μονάδων, δεδομένης της διεθνούς τάσης για περιορισμό των επενδύσεων στον λιγνίτη, εξαιτίας του υψηλού περιβαλλοντικού κόστους.

[ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 27/07/2017]

ΟΡΥΧΕΙΑ: ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έρευνες επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι το χάσμα καθετοποίησή των διαδικασιών μεταξύ ορυχείου, εργοστασίου παραγωγής, συντήρησης και εφοδιαστικής αλυσίδας προκαλεί απώλεια παραγωγικότητας στον κλάδο της εξόρυξης, η οποία ξεπερνάει το 20%. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ernst & Young, για να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο της αύξησης της παραγωγικότητας, οι εταιρείες εξόρυξης και μετάλλων θα πρέπει να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλους τομείς, όπως η μεταποίηση. Οι εταιρείες εξόρυξης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς τη μείωση του κόστους και την παραγωγικότητα της εργασίας, ωστόσο η παραγωγικότητα των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία του πάγιου ενεργητικού εξακολουθεί να υστερεί. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθετου μοντέλου διαδικασιών από την αγορά μέχρι τα ορυχεία. Ο κ. Βασίλειος Καμινάρης, εταίρος, επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Ernst & Young Ελλάδος και Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, σημειώνει: «Η έρευνα υπογραμμίζει τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσει εξόρυξης και μεταλλευμάτων για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην αυγή μιας νέας μέρας για τον κλάδο».

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/7/2017]

ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΔΙΕΤΙΑΣ Ο ΧΑΛΚΟΣ – ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών εκτινάχθηκε χθες η τιμή του χαλκού, εν μέσω ενδείξεων για υψηλή ζήτηση από την Κίνα, την περιορισμένη προσφορά και το ασθενέστερο δολάριο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια στο χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου έκλεισαν με άνοδο 3,3%, διαμορφούμενα στα 6.225 δολάρια ο τόνος, αφού νωρίτερα είχαν αγγίξει τα 6.234,50 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2015. Το νικέλιο εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από ης 11 Απριλίου, με την τιμή του στα 10.015 δολάρια, με άνοδο άνω του 2%. Το αλουμίνιο ενισχύθηκε στα 1.930 δολάρια με άνοδο 0,9%, ενώ ο ψευδάργυρος έκλεισε στα 2.836 δολάρια με άνοδο 1,7%.

Ανοδικά κινήθηκε και η τιμή μολύβδου, στα 2318 δολάρια με κέρδη 2,6%, ενώ ο κασσίτερος ενισχύθηκε 0,7%, στα 20.305 δολάρια.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 26/7/2017]

 

ΣΥΝΝΕΦΑ ΓΙΑ TOUS ΛΙΓΝΙΤΕΣ

Επιφυλακτικές εμφανίζονται, συμφωνά με κοινοτικές πηγές, οι Βρυξέλλες απέναντι στην ελληνική πρόταση για την πώληση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ. Πρόκειται για το σχέδιο που απέστειλε προ δύο εβδομάδων η κυβέρνηση στην Κομισιόν, το οποίο προβλέπει την πώληση του 36% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και του 42% των ορυχείων της, με βάση τη θερμογόνο τους δύναμη. Εν προκειμένω, η ελληνική πρόταση αφορά την πώληση συνολικά τριών λιγνιτικών μονάδων, της Μελίτη Ι στη Φλώρινα (330 MW) –μαζί με την άδεια για τη Μελίτη II (450 MW)– συν τις δυο μονάδες του Αμυνταίου (550 MW), καθώς και των ορυχείων που τις τροφοδοτούν, δηλαδή του Αμυνταίου –που κατέρρευσε πρόσφατα–, της Λακκιάς και της Βεύης.

ΤΙ ΕΙΔΑΝ. Σύμφωνα λοιπόν με την εικόνα που μεταφέρουν κάποιες κοινοτικές πηγές, η πρόταση αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό καθώς αφορά σε μεγάλο βαθμό μονάδες, εν προκειμένω εκείνες του Αμυνταίου, που για να λειτουργήσουν πέραν της κανονικής τους διάρκεια ζωής, δηλαδή το 2020, απαιτούν δαπανηρές επενδύσεις της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. Εκτός των μονάδων του Αμυνταίου, και η περίπτωση της Μελίτη Π αφορά 450 MW που είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή όχι κατασκευασμένα και εγκατεστημένα.

Ένα λοιπόν θέμα που εξετάζουν οι Βρυξέλλες είναι κατά πόσο η πρόταση ανταποκρίνεται στα βασικά προαπαιτούμενα της μνημονιακής συμφωνίας (που δεν αφορούσαν μόνο το 40% της ισχύος του δυναμικού της ΔΕΗ, αλλά και αν το προς πώληση πακέτο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ως προς την απόδοση και τη διάρκεια ζωής με το εναπομείναν δυναμικό της ΔΕΗ).

Εφόσον οι Βρυξέλλες το απαιτήσουν, η ελληνική πλευρά θα υποχρεωθεί να προβεί σε αλλαγές στο μείγμα μονάδων που έχει προτείνει. Άλλωστε είναι σαφές ότι η πρόταση που κατέθεσε στο τραπέζι είναι διαπραγματεύσιμη . Άλλες πηγές θεωρούν πολύ πιθανό ότι το τελικό σχέδιο θα έχει διορθώσεις, ενώ κάποιοι εκτιμούν ότι θα οδηγηθούμε σε ένα plan Β, κάτι που είχε αρχικά διαρρεύσει ότι εξετάζεται ως εναλλακτικό σενάριο. Τέτοιο πλάνο περιελάμβανε σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες τις μονάδες της Μεγαλόπολης, ακόμη και την υπό κατασκευή Πτολεμαΐδα V.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ. Πάντως, τόσο οι μονάδες, όσο και τα ορυχεία που περιλαμβάνονται στην ελληνική πρόταση επιστολή, αποτελούν κοινά συμπεράσματα των δύο συμβούλων που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, δηλαδή της McKinsey από πλευράς ΔΕΗ και της Lazard από πλευράς υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ερώτημα κατά πόσο ένα τέτοιο μείγμα έχει πιθανότητες να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον θα απαντηθεί μόνο όταν θα τεθεί και επίσημα υπόψη των ενδιαφερόμενων παικτών, πολύ δε περισσότερο κατά τη διάρκεια του market test του προσεχούς Οκτωβρίου.

[ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ, του ΓιώργουΦιντικάκη, 26/07/2017]