ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ – ΛΑΡΚΟ

Υπεγράφη σήμερα η Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ και της ΛΑΡΚΟ χρονικής διάρκειας από 1.1.2016 – 31.12.2020, μετά τις σχετικές εγκρίσεις από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών.

Αιτία της καθυστέρησης ήταν ο όρος που προέβλεπε την εξόφληση ποσού τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα απευθείας από τον ή τους μεγαλύτερους πελάτες της Λάρκο, δυνάμει εκχώρησης ισόποσων απαιτή σεών της προς αυτούς. Πλην όμως, η εκχώρηση αυτή διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει, γιατί οι απαιτήσεις είχαν ήδη ενεχυριαστεί από τις τράπεζες. Ακολούθησαν νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και η πενταετούς διάρκειας σύμβαση, που περιέχει γενναίες εκπτώσεις επί του ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας, υπεγράφη τελικά χθες.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της, με την υπογραφή της σύμβασης οι σχέσεις των δύο εταιρειών μετά από μια μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας και αδιεξόδων, εισέρχονται σε νέα φάση, καθώς σε συνδυασμό και με την από 15.2.2017 απόφαση της διαιτησίας, η οποία ρύθμισε τα της τιμολόγησης της παρεχόμενης στη ΛΑΡΚΟ ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.7.2010-31.12.2013 και τα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής Ni, η εν λόγω εταιρεία έχει πλέον τη δυνατότητα να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της έναντι της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ, κλείνοντας την ανακοίνωσή της, τονίζει ότι εξάντλησε όλα τα περιθώρια διευκόλυνσης ενώ παράλληλα “ελπίζει και εύχεται ότι η ΛΑΡΚΟ θα ξεπεράσει τα όποια προβλήματά της και θα οδηγηθεί στην ανάπτυξη σε όφελος όλων”.