ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Για τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017 έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του εργοστασίου εμπλουτισμού μόλυβδου, χαλκού και χρυσοφόρου πυρίτη στην Ολυμπιάδα. Πρόκειται για ένα πολυμεταλλικό κοίτασμα, που παρέμεινε ανενεργό για l 7 χρόνια. Στο μεταξύ, η πιλοτική φάση δοκιμών του εξορυκτικού έργου και του πλυντηρίου του εργοστασίου έχει ολοκληρωθεί και πλέον η νέα μονάδα της Ελληνικός Χρυσός έχει τεθεί σε λειτουργία, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός της διοίκησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργοστάσιο συντηρήθηκε, επισκευάστηκε και αναβαθμίστηκε και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της επένδυσης συνολικής αξίας 1,5 δια. ευρώ για το διάστημα 2012 2019. Οι εργασίες ανακατασκευής της μονάδας διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και το προσωπικό που απασχολεί φτάνει συνολικό τα 600 άτομα.

Οι εργασίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό της κύριας ράμπας προσπέλασης, την κατασκευή της δευτερεύουσας στοάς προσπέλασης που συνδέει το μεταλλείο με το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού και την κατασκευή της νέας στοάς σύνδεσης με τον Μαντέμ Λάκκο. Ο σχεδιασμός προβλέπει αποκλειστικά υπόγεια ανάπτυξη και εκμετάλλευση του μεταλλείου, με τη μέθοδο της λιθογόμωσης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή επιπλέον 10 χλμ. νέων στοών. Τα προϊόντα που παράγει είναι χονδρομερές τέλμα, που διοχετεύεται σε τσιμεντοβιομηχανίες, και συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών (340 Κτ) με περιεκτικότητα 20 25 γραμμάρια χρυσού τόνο. Με τις τρέχουσες τιμές του χρυσού είναι εμπορεύσιμο και διοχετεύεται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού.

Για το 2017 η Ελληνικός Χρυσός έχει προγραμματίσει επενδύσεις περίπου 300 εκατ. ευρώ (85 εκατ. για την Ολυμπιάδα, 185 εκατ. για τις Σκουριές, 25 εκατ. για το Μαντέμ Λάκκο). Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην παροχή επιμέρους αδειών που αφορούν άλλες παραγωγικές μονάδες της εταιρείας και οι εκκρεμότητες που έχουν προκύψει μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της επιχείρησης δυσχεραίνουν το αναπτυξιακό έργο των μεταλλείων Χαλκιδικής και επιβαρύνουν την επένδυση εις βάρος των εργαζομένων.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 21/06/2017]