ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ;

Φωτογραφία από το 2012, όπου και τότε οι antigold επιχείρησαν να συνδέσουν το χρώμα του νερού από τις βρύσες της Μ. Παναγίας με τις Σκουριές…

Ένα ερώτημα που βασανίζει πάρα πολλούς πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη είναι το εάν το νερό που μας διαθέτει ο Δήμος και το χρυσοπληρώνουμε είναι πόσιμο.

Το ερώτημα αυτό καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια από τους αντιδρώντες στην επένδυση, παρουσιάζοντας ποικίλα τρομοκρατικά σενάρια και εικασίες, οι οποίες καμία σχέση μεν δεν έχουν με την πραγματικότητα, ωστόσο δε έχουν καλλιεργήσει την αμφιβολία και το φόβο στους κάτοικους, με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας να επιλέγουν να προμηθεύονται και να καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό, άνευ λόγου και αιτίας, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό σημαντικά, σε δύσκολες μάλιστα εποχές.

Το εν λόγω ερώτημα επανήλθε εντονότερα, ιδιαίτερα στην Μεγάλη Παναγία, εξαιτίας των πρόσφατων ενεργειών τρομοκράτησης εκ μέρους του δημαρχεύοντος κου Ζουμπά, ο οποίος, με αφορμή τις μεταλλευτικές ερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή Τσικάρα, πλησίον του οικισμού, προέβη στις γνωστές τρομοκρατικές και εμπρηστικές δηλώσεις.

Επιπροσθέτως, σε προηγούμενη ανάρτησή μου στις 13-6-2017, ανώνυμος σχολιαστής μου απεύθυνε τα ακόλουθα δύο ερωτήματα:

«Ανώνυμος είπε…: κ. Καρίνα παρακολουθώ τις αναρτήσεις εδώ και πολύ καιρό και σας συγχαίρω. Θα ήθελε από εσάς να ακούσω την γνώμη σας για δύο θέματα που τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος που εγώ όμως δεν μπορώ τελικά να καταλάβω. 1. Μπορώ να συνεχίσω να δίνω νερό από την βρύση στα παιδιά μου (είμαι κάτοικος Μ. Παναγίας) και 2. Σε ποιες παραλίες του δήμου μας δεν πρέπει να πηγαίνουμε για κολύμπι. – 15 Ιουνίου 2017 – 9:50 π.μ. »

Τα ανωτέρω ερωτήματα είναι απολύτως εύλογα, δεδομένης της παραπληροφόρησης και της κατατρομοκράτησης που δεχόμαστε από τους αντιδρώντες. Προς αποσαφήνισή αυτών των θεμάτων, παραθέτω στη συνέχεια ορισμένα χρήσιμα στοιχεία, κυρίως ως προς το πρώτο ερώτημα.

Στις αρχές του 2015 και πιο συγκεκριμένα στις 29-01-2015, υπέβαλα αίτηση στο Δήμο με θέμα «Ποιότητα νερού Μεγάλης Παναγίας». Την αίτηση αυτή, με αριθμό πρωτοκόλλου 2355/29-01-2015, επισυνάπτω στην παρούσα ανάρτηση. Με την εν λόγω αίτηση ζητούσα το εξής απλό: «Με την παρούσα, αιτούμαι την έγγραφη ενημέρωσή μου σχετικά με την ποιότητα του νερού που πίνουμε στη Μεγάλη Παναγία, και ειδικότερα σχετικά με το εάν είναι πόσιμο το νερό της Μεγάλης Παναγία βάσει των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών.»

Επί της εν λόγω αίτησης έλαβα το υπ’ αριθμ. 3079/05-02-2015 έγγραφο απάντηση του Δήμου, το οποίο υπογράφει ο κος Ψιλιάγκος Δημήτριος. Στο εν λόγω έγγραφο δεν αναφέρεται με σαφήνεια η απάντηση στο σαφές ερώτημα που διατύπωνα στην υποβληθείσα αίτηση.

Συνάγεται όμως έμμεσα από την καλοπροαίρετη ανάγνωση του κειμένου και ειδικότερα της παραγράφου «Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων δείχνουν – διαχρονικά – ικανοποιητικά ελεγχόμενες οργανοληπτικές, φυσικοχημικές, τοξικές και μικροβιολογικές παραμέτρους κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία ( … ).» Το εν λόγω έγγραφο απάντηση του Δήμου επίσης το επισυνάπτω στην παρούσα ανάρτηση.

Βάσει αυτών και αξιολογώντας μακροσκοπικά ο ίδιος το νερό ως προς την διαύγεια, την οσμή και τη γεύση, αποφάσισα και πίνω το νερό της βρύσης του σπιτιού μου, που μας διαθέτει ο Δήμος και το χρυσοπληρώνουμε, το επαναλαμβάνω.

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την παροχή ποιοτικού και πόσιμου νερού. Είναι εύλογο όμως να μας δημιουργούνται ερωτηματικά όταν ακούμε το δημαρχεύοντα να μιλάει για προβλήματα στο νερό και για εξεγέρσεις των κατοίκων.

Δεδομένων των συνθηκών, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διενεργεί συστηματικά και περιοδικά τους απαιτούμενους ελέγχους (ανά εξάμηνο ή και εκτάκτως) και να μας ενημερώνει τους πολίτες ως προς τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως ως προς την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, για το εάν δηλαδή είναι ή όχι πόσιμο το νερό που μας διαθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το θέμα του ελέγχου και της ενημέρωσή μας είναι απλό διαδικαστικά. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος όμως δημαρχεύων κος Ζουμπάς σπεκουλάρει με το θέμα αποσκοπώντας στην προσέλκυση περισσότερων αντιδρώντων, χωρίς ευτυχώς να τα καταφέρνει.

Επομένως, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημα είναι ότι ναι, μπορείς να συνεχίσεις να δίνεις νερό από τη βρύση του σπιτιού σου στα παιδιά σου, όπως κάνω και ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον.

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω τεκμηριωμένα. Μεθοδολογικά προτείνω να επιλέγονται παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία ή που τις γνωρίζουμε. Προσωπικά πηγαίνω για μπάνιο στην παραλία Σαλονικιού.

Με εκτίμηση, Αθανάσιος Γ. Καρίνας

 

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr, του Αθανάσιου Καρίνα, 23/6/2017]