ΣΤΑ 66 ΕΚΑΤ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ

Με χθεσινή ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η ΔΕΗ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το 2016 ανήλθαν στα 66,3 εκατομμύρια ευρώ, σε ενοποιημένη βάση, οι δαπάνες της προς το Δημόσιο για την εξορυκτική της δραστηριότητα στα ορυχεία λιγνίτη. Από το συγκεκριμένο ποσό n επιχείρηση κατέβαλε μέσα στο προηγούμενο έτος 39,9 εκατομμύρια σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που βρίσκονται κατά 100% στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, εντός του 20 l 6 οι δαπάνες της ΔΕΗ για το ειδικό τέλος λιγνίτη ανήλθαν σε 29,8 εκατομμύρια, από τα οποία τα 13 εκατομμύρια καταβλήθηκαν εντός του 2016. Παράλληλα, πέρυσι η εταιρεία απέδωσε άλλα 16,4 εκατομμύρια, τα οποία αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.

Αρχαιολογικές ανασκαφές

Πέρυσι επίσης, οι δαπάνες για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές άγγιξαν τα 8,4 εκατομμύρια, από ία οποία εντός της περσινής χρονιάς κατέβαλε τα 8,2 εκατομμύρια. Τα 2,3 εκατομμύρια άγγιξε η δαπάνη για λοιπούς φόρους και τέλη, η οποία αποπληρώθηκε κατά 100% το 2016. Αντίθετα, η ΔΕΗ δεν κατέβαλε κανένα ποσό από τα 25,8 εκατομμύρια που άγγιξε πέρυσι το τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 22/06/2017]