ΑΥΞΗΣΗ 7,9% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Αύξηση 7,9% παρουσίασε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2017 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, όταν η αντίστοιχη περσινή μεταβολή (Απρίλιος 2015 – Απρίλιος 2016) ήταν αρνητική κατά 10,2%.

Αύξηση 0,6% παρουσίασε ο δείκτης και συγκριτικά με τον Μάρτιο (τον Απρίλιο του 2016 συγκριτικά με τον Μάρτιο της περσινής χρονιάς είχε καταγραφεί αύξηση 0,4%). Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2016-Απριλίου 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό δωδεκάμηνο (Μάιος 2015 -Απρίλιος 2016), παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 8,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού κατά 7,9% τον Απρίλιο συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 οφείλεται στις ακόλουθες αυξήσεις των επιμέρους δεικτών: Παραγωγής οπτάνθρακα και διύλισης πετρελαίου κατά 30,8%

Εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη κατά 21,2%

Κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά 3,3%

Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού κατά 3,2%

Παραγωγής βασικών μετάλλων κατά 3,2%

Ποτοποιίας κατά 2,7%

Παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων κατά 1,7%

Παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων κατά 0,6%

Μείωση 1,1% καταγράφηκε στον δείκτη χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, ενώ μείωση 6,3% καταγράφηκε και στον δείκτη παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνολικά ο δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς είχε αύξηση κατά 6,4%, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς είχε αύξηση 13,2%. Και ο δείκτης εξωτερικής αγοράς επηρεάστηκε κατά κύριο λόγο από τον δείκτη παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου που είχε αύξηση κατά 41,8% και από την αύξηση του δείκτη εξόρυξης μεταλλευμάτων που ενισχύθηκε κατά 21%.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 31/5/2017]