ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Στο Διαιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε να λύσει τις διαφορές που έχει με την Ελληνικός Χρυσός το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που φέρει την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών και την υπογραφή του υπουργού Ευκλείδη Τοακαλώτου, η δικηγορική εταιρεία Δρυλλεράκης και Συνεργάτες ανέλαβε τη νομική υποστήριξη των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και εν προκειμένω του υπουργείου Περιβάλλοντος για την άσκηση αίτησης ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου προκειμένου να κριθεί κατά πόσο η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (Ελληνικός Χρυσός) βρίσκεται σε αδυναμία εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεών της.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, η συνεπικούρηση αυτή ανατίθεται επειδή εν προκειμένω συντρέχει εντελώς εξαιρετική περίπτωση άκρως δυσχερούς και περίπλοκης υπόθεσης, που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία λόγω της φύσεως του αντικειμένου της.

Η προτεινόμενη εκ μέρους του υπουργείου Περιβάλλοντος δικηγορική εταιρεία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε υποθέσεις διαιτησίας ανάλογου αντικειμένου.

Αναφορικά με το τι θα επακολουθήσει, όπως τονίζεται από γνώστες του αντικειμένου, αναμένεται να επιδοθεί στην Ελληνικός Χρυσός το κείμενο της κλήσης για τη διαιτησία με τα θέματα που θα συζητηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των θεμάτων μπορεί να είναι και το flash smelting. Όπως τονίζεται, η διαδικασία του Διαιτητικού Δικαστηρίου κλιμακώνει την αντιδικία μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός. Αν και δεν είναι τόσο χρονοβόρος, για μία ακόμη φορά αναμένονται νέες καθυστερήσεις στο επενδυτικό έργο της εταιρείας, που ήδη μετρά αρκετούς μήνες αναβολών στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της και από την άλλη πλευρά επιβαρύνει το ήδη δυσχερές επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 19/04/2017]