ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΩΠΙΔΙΚΟΥΣ

 

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για την αξία του ανεκμετάλλευτου ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, ας δούμε και μερικά επιστημονικά στοιχεία, διότι με ανακοινώσεις πολιτικής σκοπιμότητας από κόμματα και αμφισβητήσεις στον αέρα χωρίς κανένα στοιχείο, δεν βγαίνει άκρη…

Κατ΄ αρχάς λίγα λόγια για τις πηγές. Ο κος Ανέστης Φιλιππίδης είναι Καθηγητής Ορυκτολογίας -Κοιτασματολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωχημείας του Γεωλογικού Τμήματος του Α.Π.Θ. – αυτά και μόνο φτάνουν…

Ο κος Ανανίας Τσιραμπίδης –στοιχεία από την έρευνα του οποίου παρουσιάζονται κάτωθι–, είναι πτυχιούχος Φυσιογνωστικού Τμήματος Α.Π.Θ., έχει M.Sc. Γεωλογίας από το κορυφαίο ερευνητικό ιδωτικό Πανεπιστήμιο Case Western Reserve University στο Κλήβελαντ Οχάιο (Η.Π.Α.) με ειδίκευση στην ορυκτολογία αργίλων, και είναι Διδάκτορας Γεωλογικού Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. Εκτός αυτός διετέλεσε επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Γεωλογικών Επιστημών C. W .R. W .των Η.Π.Α. Έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 90 επιστημονικά δημοσιεύματα, συγγράμματα και πονήματα και 50 ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές εκθέσεις. Έχει πάρει μέρος σε 65 συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού.

Τα στοιχεία των κάτωθι πινάκων, οι οποίοι παρουσιάζουν αποθέματα, ακαθάριστη αξία και ακαθάριστη αξία σε εκμετάλλευση σήμερα των ορυκτών πόρων της Ελλάδας, έχουν εξαχθεί από εξαντλητικές έρευνες, κάποιες εκ των οποίων ξεκινάνε από το 1993!

Οι ορυκτοί πόροι χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, «Ενεργειακές πρώτες ύλες», «Μεταλλεύματα» και «Βιομηχανικά ορυκτά & Πετρώματα». Ανά κατηγορία έχει υπολογιστεί και το ποσοστό εκμετάλλευσης σήμερα.

Στο τέλος παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας για όλες τις κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν αθροιστικά τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας.

Ο χάρτης δείχνει με τα αντίστοιχα χρώματα που συναντώνται κοιτάσματα κάθε κατηγορίας στον ελλαδικό χώρο.