ΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ανακοίνωσε τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους συνολικής διάρκειας 30 ημερών για το έτος 2017 ως εξής: Από 1η έως 10 Μαΐου, από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου και από 1η έως 10 Νοεμβρίου. Εντός των ανωτέρω ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων, τις εξής δύο μόνο Κυριακές: την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν προαιρετικά κατά τις παραπάνω Κυριακές από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Τις υπόλοιπες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων επιτρέπεται η λειτουργία όσων καταστημάτων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 4177 2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και μόνο στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες περιοχές και οι συγκεκριμένες ημέρες περιλαμβάνονται στις Κυριακές για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

[ΠΗΓΗ: RETAIL TODAY, 19/04/2017]