Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Κάποιες φορές οι αριθμοί είναι αμείλικτοι… Έχουν υπολογιστεί οι ποσότητες ορυκτών πόρων τις οποίες χρησιμοποιεί ή καταναλώνει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό! Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως χωρίς τους ορυκτούς πόρους το σημερινό επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου δεν μπορεί να υποστηριχθεί.

Αδρανή Υλικά: 779.160 κιλά

Άργιλοι: 9.265 κιλά

Τσιμέντο: 33.996 κιλά

Φωσφορικά Πετρώματα: 8.357 κιλά

Άνθρακας: 262.267 κιλά

Πετρέλαιο: 311 εκατομμύρια λίτρα

Φυσικό Αέριο: 161.689 κυβικά μέτρα

Αλάτι: 14.455 κιλά

Μόλυβδος: 413 κιλά

Βωξίτης (Αλουμίνιο): 2.454 κιλά

Ψευδάργυρος: 350 κιλά

Χρυσός: 48 κιλά

Χαλκός: 633 κιλά

Σιδηρούχα μεταλλεύματα: 14.792 κιλά

Άλλα ορυκτά & μεταλλεύματα: 30.819 κιλά

[ΠΗΓΗ: elladitsamas.blogspot.gr, 24/7/2017, από το  «Ορυκτοί πόροι της Ελλάδας (αποθέματα – αξία) και Προδιαγραφές – Χρήσεις Πολύ Υψηλής Ποιότητας Ζεολιθικών Τόφφων», Α. Φιλιππίδη]