ΕΛΣΤΑΤ: 114,9% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

13023fbb26ccf358512719ec31213001_LΑισθητή άνοδο κατέγραψε τον Ιανουάριο ο τζίρος στη βιομηχανία, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό δείκτη, σημείωσε αύξηση 26,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη σημαντική ετήσια αύξηση του δείκτη συνέβαλε η κατά 114,9% ενίσχυση του τζίρου στον τομέα των ορυχείων και των λατομείων, ενώ ο κύκλος εργασιών στις μεταποιητικές βιομηχανίες ενισχύθηκε κατά 25,7%. Ωστόσο, για τον ίδιο μήνα, ο τζίρος στη βιομηχανία σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 κατέγραψε πτώση 19,8%. 0 μέσος γενικός δείκτης Φεβρουαρίου 2016 Ιανουαρίου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό παρουσίασε μείωση 2,5%.

Σε ετήσια Βάση, η αύξηση κατά 26,9% προήλθε: Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 114,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
  • Αύξηση κατά 25,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 19,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
  • Αύξηση κατά 36,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

[ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ, 23/03/2017]