ΟΡΥΚΤΑ ΩΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ!

Μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να τα ταυτοποιήσει και να τα χαρακτηρίσει επιστημονικά, όμως το μόνο που δεν χρειάζεται είναι να ψάξει για τον δημιουργό τους, όπως κάνουμε στους πίνακες ζωγραφικής και τα γλυπτά. Εδώ ο δημιουργός είναι πάντα ο ίδιος…fthoritisΦθορίτης

zeolithosΖεόλιθος

opalioΟπάλιος

[ΠΗΓΗ: http://elladitsamas.blogspot.gr, 25/02/2017]