Monthly Archives: January 2017

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 60 ΛΕΠΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

16142301_6_nΈνα μέρος του Ιππικού Συλλόγου Αρναία Κένταυρος υποδέχτηκε και ξενάγησε σήμερα στο πανέμορφο και χιονισμένο χωριό μας τον Νίκο Μάνεση και το επιτελείο της εκπομπής 60 λεπτά Ελλάδα. Ο Ιππικός Σύλλογος βοήθησε και στην δημιουργία της εκπομπής αλλά και στη προβολή του τόπου μας.

16298408024_n

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr/, 24/01/2017]

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ;

large_cef08c55_aa3e_b209_fe81_32b0fab3fe51Η βιωσιμότητα ήταν πάντα ένα βασικό μέλημα στην εξορυκτική βιομηχανία και με την πάροδο του χρόνου θα συνεχίσει να διαμορφώνει αυτή την δραστηριότητα.

Η δραστηριότητα της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής, με τα ορυκτά και τα εμπορεύματα που εξορύσσονται σε όλο τον κόσμο παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τόσο οι κάθε λογής επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές. Όπως όμως συμβαίνει και με κάθε κλάδο παροχής βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες και τις επιπτώσεις της λειτουργίας της τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από οικονομικής άποψης.

Στοιχεία που συγκέντρωσε το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (δες εδώ), δείχνουν πως, κατά τον 20ο αιώνα, η εξόρυξη δομικών ορυκτών αυξήθηκε κατά 34 φορές, ενώ εκείνη των μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών αυξήθηκαν 27 φορές, πράγμα που ξεπέρασε σημαντικά τον τετραπλασιασμό του παγκόσμιου πληθυσμού, ακόμα και την αύξηση κατά 24 φορές του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Τα αιώνια ερωτήματα

Η τόσο μεγάλη αύξηση της εξορυκτικής δραστηριότητας φυσικά ασκεί πίεση στους φυσικούς πόρους και δημιούργησε ερωτήματα γύρω από θέματα βιωσιμότητας, αλλά το γεγονός είναι ότι οι βιώσιμες πρακτικές αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα στον τομέα της εξόρυξης, απασχολώντας την εδώ και καιρό, και συγκεκριμένα περισσότερο από τα τελευταία 50 χρόνια.

Σε έναν κλάδο όπου λαμβάνουν χώρα εξελίξεις σε διάρκεια δεκαετιών και αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα μπορεί να αποδώσουν καρπούς σε μισό αιώνα, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η δυνητική επίπτωση κάθε κίνησης.

Μια παγκόσμια έκθεση που πραγματοποιήθηκε από την γνωστή εταιρία υπηρεσιών Deloitte (δες εδώ) σχετικά με τις συνεχείς προκλήσεις και τους περιορισμούς που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα στον τομέα της εξόρυξης διαπίστωσε ότι η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξόρυξη πόρων παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς και την κατανάλωση πόρων όπως η ενέργεια και το νερό, οι οποίοι απαιτούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης.

Η παραγόμενη ρύπανση που προκαλείται από τη διαδικασία εξόρυξης, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και να αποτελέσει αντικείμενο σκέψης, τόσο για μεγάλης κλίμακας, πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και για επιχειρήσεις μικρότερης κλίμακας.

Σε πολλές περιπτώσεις, η βιωσιμότητα της εξόρυξης μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο, αλλά ανεξάρτητα από τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται, οι δραστηριότητες αυτές εξακολουθούν να συνδέονται με αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε ορισμένες αγορές.

Η εξέλιξη των προκλήσεων

Η απανταχού παρούσα πρόκληση για τον τομέα είναι η ενίσχυση των σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες και η ενίσχυση της σημασίας της εξόρυξης τόσο για το εισόδημα όσο και για την απασχόληση σε πολλές χώρες.

Η μη ανανεώσιμη φύση των εξορυσσόμενων πόρων είναι επίσης σε αντίθεση με την αειφορία, η οποία επεξηγεί περαιτέρω πόσο κρίσιμη παραμένει η αποτελεσματική χρήση των πόρων για την ανάπτυξη.

Φυσικά, οι ερωτήσεις γύρω από το πώς μπορεί να μεγιστοποιηθούν τα αναπτυξιακά οφέλη της εξόρυξης, με την παράλληλη συμβολή της τόσο στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα δεν είναι κάτι καινούργιο.

Ο προβληματισμός αυτός είδε τα φώτα της δημοσιότητας στο «Σχέδιο Εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ», (δες εδώ) το οποίο συμφωνήθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2002, όπου εντοπίστηκαν τρεις τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την οικονομία, την υγεία και την κοινωνία, αλλά και τα οφέλη της εξόρυξης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, καλύπτοντας θέματα όπως η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων.

Ένας άλλος βασικός στόχος που περιεγράφηκε ήταν να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων και –εξίσου κρίσιμο– να προωθηθούν βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης μέσα από την παροχή χρηματοοικονομικής, τεχνικής και υποστηρικτικής τεχνογνωσίας σε όλες τις χώρες.

Βασικές πρακτικές

Βασικά, οι πρακτικές που θα είναι κεντρικής σημασίας για τη διατήρηση και τη βελτίωση της βιωσιμότητας της παγκόσμιας εξορυκτικής δραστηριότητας είναι η διαχείριση και μείωση της ενέργειας και των πόρων που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη υλικών.

Αν και νέα κοιτάσματα ανακαλύπτονται και τα μέσα εξόρυξης των υλικών εξελίσσονται, η φύση της εργασίας μπορεί να έχει ένα σημαντικό αριθμό επιπτώσεων για τη γύρω περιοχή τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Αυτό απαιτεί τη χρήση των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων και μηχανημάτων, καθώς και προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση μείωση της χρήσης νερού και ενέργειας.

Η ελαχιστοποίηση της χρήσης του νερού για μεταλλευτική δραστηριότητα -και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του διαθέσιμου προς τα κατάντι νερού- έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χώρες όπως ο Καναδάς, όπου τα στοιχεία από την Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα για το Περιβάλλον και την Οικονομία (δες εδώ) δείχνουν ότι πρόσληψη νερού που χρησιμοποιείται στον τομέα της εξόρυξης μειώθηκε κατά ένα τρίτο σε μόλις δέκα χρόνια.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι επίσης υψίστης σημασίας όσον αφορά τις επιπτώσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας. Εκτιμάται ότι τρία τοις εκατό της παγκόσμιας ενέργειας χρησιμοποιείται για την εξόρυξη των φυσικών πρώτων υλών, ενώ η χρήση των εδαφών παραμένει ένα σημαντικό θέμα, αφού η χρησιμοποιούμενη γη θα μπορούσε ενδεχομένως να καταληφθεί από βλάστηση.

Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας στον πλανήτη, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Σήμερα, αισθητήρες μπορούν και αναγνωρίζουν το υλικό-στόχο, σύμφωνα με τυπικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, ατομική πυκνότητα, η διαφάνεια και η αγωγιμότητα και στη συνέχεια εξορύσσεται επιλεκτικά χρησιμοποιώντας π.χ. ένα παλμό πεπιεσμένου αέρα για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας κατά το σχεδιασμό των σύγχρονων μηχανημάτων εξόρυξης.

Η βιωσιμότητα εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο της εξορυκτικής βιομηχανίας, και η διατήρηση αυτής της στάσης θα διασφαλίσει ότι οι νέες μέθοδοι εξόρυξης συνοδεύονται πλέον από αειφορικές διαδικασίες που βοηθούν να διατηρηθεί η ακεραιότητα της περιοχής που εξορύσσεται και του τοπικού πληθυσμού της και να προσφέρει απτά κοινωνικά και επιχειρηματικά οφέλη.

[ΠΗΓΗ: http://www.miningglobal.com/, του Tord Svensson, 21/0/2017]

ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;

300913162151_1713«Δεν είναι λίγες οι φορές που πριν από μια σημαντική τηλεδιάσκεψη προσεύχομαι και αγγίζω την εικόνα της Παναγίας που έχω στο γραφείο μου», εξομολογήθηκε το στέλεχος μεγάλης εταιρείας λογισμικού. Ο τραγουδιστής της Λυρικής μίλησε για τότε που χτύπησε στις πρόβες, προσκύνησε τα Άγια Λείψανα των νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και ένιωσε τα γόνατά του σαν καινούργια. «Ένιωθα κάτι να τα περιβάλλει».

Πολλά τα προσωπικά βιώματα που μοιράστηκαν οι ομιλητές στην «επιστημονική ημερίδα» με θέμα «Η Νοερά Προσευχή ως οδηγός ανάπτυξης και ενδυνάμωσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχθές Δευτέρα στη Σπάρτη, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοπός της ημερίδας ήταν «η προσέγγιση της έννοιας και της μεθόδου- τεχνικής της Νοεράς Προσευχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδρασή της και στα οφέλη της στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς (στελέχη του ιδιωτικού, δημόσιου, μη κερδοσκοπικού τομέα)». Επίσης η συσχέτιση της Νοεράς Προσευχής με την αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Εργαστηρίου, καθηγητή Θάνο Κριεμάδη, η νοερή προσευχή αποτελεί βασικό πυλώνα της πνευματικότητάς μας. «Έρευνες έχουν δείξει ότι η πνευματικότητα και η προσευχή αυξάνουν την ευημερία στον εργασιακό βίο, παρέχουν αίσθηση νοήματος και σκοπού και αίσθηση σύνδεσης ενότητας με τους γύρω μας». Όπως τόνισε, η προσευχή δίνει στον εργαζόμενο ικανοποίηση, χαρά και δέσμευση για τη δουλειά του και συνολικά στον οργανισμό, αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένη αποχή από την εργασία. Εισήγηση στην ημερίδα έκανε μεταξύ άλλων και ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Νικήτας Ασημακόπουλος, ο οποίος μίλησε για τη χρήση της Κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου στις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας για επιτυχή έργα, καθώς και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Μπαλτόπουλος, που αναφέρθηκε στα ευεργετικά αποτελέσματα της νοεράς προσευχής στην υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η δεύτερη σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε το συγκεκριμένο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η προχθεσινή ημερίδα προκάλεσε ποικίλα σχόλια στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

[ΠΗΓΗ: http://www.politically.gr/, από την Καθημερινή, της Λίνας Γιάνναρου, 24/01/2017]

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

800px-Dalle_à_ammonites

Στην Ευρώπη, η ιδέα της γεωδιατήρησης είναι αρκετά διαδεδομένη, μολονότι δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της βιοδιατήρησης ή άλλων μορφών διατήρησης (π.χ. αρχαιολογικής, πολιτιστικής, οικολογικής).

Ήδη, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, κυρίως στις βόρειες χώρες, άρχισαν κάποιες προσπάθειες για γεωδιατήρηση, από μερικούς πρωτοπόρους γεωεπιστήμονες που ασχολήθηκαν με το θέμα. Στη συνέχεια, αυτές οι προσπάθειες έγιναν πιο συστηματικές. Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα έχουν πλέον συγκροτηθεί θεσμοθετημένα όργανα και υπάρχουν σχετικά νομοθετήματα, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και χωροταξικός σχεδιασμός, που προβλέπουν τη διατήρηση, τη διαχείριση και την προστασία γεωτόπων από το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Η διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς, σε μερικές χώρες, έχει πλέον ενσωματωθεί στην πολιτική διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, ως ουσιώδης περιβαλλοντική συνιστώσα. Η προσέγγιση διατήρησης της φύσης είναι με αυτό τον τρόπο ολιστική και υπάρχουν σχετικές πολιτικές κρατών και οργανισμών. Σήμερα ολοένα και περισσότερα κράτη, γεωλογικές υπηρεσίες, Ινστιτούτα και Οργανισμοί ασχολούνται με το θέμα της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς και τη διάδοση της ιδέας της γεωδιατήρησης.

Πολιτικές Ευρωπαϊκών Κρατών

Στη Βρετανία, όπου υπάρχει μια μακρόχρονη παράδοση στο θέμα της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς, έχουν καταγραφεί 20.000 θέσεις. Από αυτές, οι 2.000 είναι Θέσεις Ιδιαίτερου Επιστημονικού Ενδιαφέροντος ή Διεθνούς Σημασίας (Sites of Special Scientific Interest), για αυτό τυγχάνουν κρατικής μέριμνας για τη διατήρηση και προστασία τους. Ο Οργανισμός εποπτείας της διαχείρισης και συντήρησης αυτών των θέσεων είναι ο οργανισμός English Nature, με υπηρεσίες του στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκοτία και την Ιρλανδία. Οι υπόλοιπες 18.000 είναι Θέσεις Περιφερειακής Σημασίας (Regionally Important Sites) και βρίσκονται στη δικαιοδοσία και τη μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Ολλανδία υπάρχουν πάνω από 800 θέσεις καταγραμμένες, από τις οποίες 118 Εθνικές / Διεθνείς Θέσεις. Στη Νορβηγία οι αναγνωρισμένες θέσεις διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς είναι περισσότερες από  900.Στη Σλοβενία η διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς αναφέρεται ρητά στη νομοθεσία για την προστασία της φύσης στο σύνολό της. ​

Στη Γαλλία είναι αναπτυγμένος ο θεσμός των γεωλογικών πάρκων – αποθεμάτων (réserves géologiques). Υπάρχουν 148 φυσικά πάρκα (réserves naturelles), 11 από τα οποία είναι γεωλογικά (réserves naturelles géologiques). Το φυσικό γεωλογικό απόθεμα – γεωπάρκο της ΄Ανω Προβηγκίας (réserve naturelle géologique de Haute Provence) είναι το παλαιότερο, μεγαλύτερο και καλύτερα οργανωμένο στην Ευρώπη. Βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα των δυτικών ΄Αλπεων, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Πρόκειται για ένα Ανοικτό Φυσικό Μουσείο, έκτασης 1.900 τετρ. χλμ., με καθεστώς προστασίας. Χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική ποικιλία τοπίων και γεωλογικών σχηματισμών, όπου παρουσιάζεται η γεωλογική ιστορία των 300 τελευταίων εκατομμυρίων ετών της περιοχής. Στο γεωπάρκο αυτό εφαρμόζονται πολλά προγράμματα που αφορούν την επιστήμη, την έρευνα, την εκπαίδευση, τη σύγχρονη δημιουργία και τέχνη, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, ακολουθώντας τις αρχές της βιωσιμότητας για το χώρο και τους κατοίκους του. Διαθέτει υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, πληροφοριακό υλικό και υπηρεσίες ποιότητας για όλες τις παραπάνω δράσεις. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα του γεωπάρκου λειτουργούν τρία γεωλογικά μουσεία σε αντίστοιχες πόλεις (Sisteron, Digne les Bains, Castellane).

Πολιτικές οργάνων και Οργανισμών.

Όργανα και Εταιρείες που ασχολούνται με θέματα της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς και των γεωτόπων είναι η UNESCO, η Διεθνής Ένωση για τις Γεωλογικές Επιστήμες (IUGS), η ProGEO, το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, η GeoSEE Task Force και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Δίκτυο Eυρωπαϊκών Γεωπάρκων δημιουργήθηκε το 2000. Στη σύστασή του μετείχαν τέσσερις περιοχές με αξιόλογο γεωλογικό δυναμικό, που ανήκουν σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία (Γεωπάρκο της ΄Ανω Προβηγκίας), Ελλάδα (Γεωπάρκο Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου), Γερμανία (Γεωπάρκο Gerolstein), Ισπανία (Γεωπάρκο Maestrazgo). To δίκτυο αυτό, που σήμερα έχει 69 Γεωπάρκα από 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί την ιδέα των γεωπάρκων στην Ευρώπη σε συνεργασία με την UNESCO.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων

Η ProGEO (Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Διατήρηση της Γεωλογικής – Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς) ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1988. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή επιστημονική εταιρεία για τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς. Διαθέτει ομάδες εργασίας στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και διοργανώνει πολλά διεθνή συνέδρια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου διεθνούς συμποσίου για τη διατήρηση της γεωλογικής-γεωμορφολογικής κληρονομιάς, που έγινε στη Digne της νοτιοανατολικής Γαλλίας το 1991, υπογράφτηκε η Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της Μνήμης της Γης.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια για την καταγραφή των θέσεων επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, με την πρωτοβουλία Geosites, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για γεωτόπους της Ευρώπης, με κοινή μεθοδολογία στα διάφορα κράτη που συμμετέχουν, ώστε τα αποτελέσματα να είναι στη συνέχεια συγκρίσιμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 1996, από τη Διεθνή Ένωση Γεωεπιστημών σε συνεργασία με την ProGEO. Έκτοτε συνεχίζεται με την υποστήριξη, κυρίως, των μελών της ProGEO, σε εθελοντική πάντοτε βάση.

H GeoSEE Τask Force είναι ένα συντονιστικό, κατά κάποιο τρόπο, όργανο, με μέλη – εκπροσώπους από την UNESCO, την IUGS, το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, την ProGEO, τη Διεθνή Ένωση Γεωγράφων (IGU), καθώς και εκπροσώπους οργανισμών για τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς από την Ωκεανία και την Αφρική.

Μια ακόμη πρωτοβουλία  είναι αυτή Ολλανδών γεωεπιστημόνων, οι οποίοι παρουσίασαν (2004) σε επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με την υποστήριξη αρκετών από τους προαναφερθέντες Διεθνείς Οργανισμούς – το Ευρωπαϊκό Μανιφέστο για τη Γεωλογική Κληρονομιά και τη Γεωποικιλότητα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διατήρηση των εδαφών (Soils Strategy).

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι γνωστό για τις πρωτοβουλίες που παίρνει τόσο σε θέματα διατήρησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όσο και της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Το Συμβούλιο Υπουργών των κρατών μελών του, ασχολήθηκε με το θέμα της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς, μέσα από τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Convention for Biodiversity), που υπογράφτηκε το 1992 στο Ρίο. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός κειμένου αρχών (recommendations), που παρότρυνε τα κράτη – μέλη να διατηρήσουν τη γεωλογική τους κληρονομιά (Μάιος 2004).

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 22/01/2017]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ergostasio-olympiada-02Στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011, κατά το έτος 2015 έγινε παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο δ4.Α και αφορούν στην παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Στις παραμέτρους αυτές συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη φρεατικής επιφάνειας, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα υποέργα, οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των εγκαταστάσεων, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά αντιδραστήρια) και τέλος οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων.

Η ετήσια έκθεση ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε μέσα στο 2016. Στην συνέχεια παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας:

Όσον αφορά τα νερά του μεταλλείου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συστηματικά στοιχεία δέκα συναπτών ετών παρακολούθησης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 400 m3/h, με εποχιακές διακυμάνσεις (± 200 m3/h). Την υγρή περίοδο η παροχή αυξάνεται αναλογικά με το ύψος των βροχοπτώσεων λόγω της αυξημένης κατείσδυσης που λαμβάνει χώρα στην περιοχή των καθιζήσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2014 και του πρώτου τετράμηνου του 2015, καταγράφηκε αυξημένη ποσότητα νερών, της τάξης των 600 m3/h, γεγονός που αποδίδεται στις πολύ έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις την περίοδο αυτή. Από το Μάιο του 2015 και μετά είχαν πτωτική τάση έως και τον Δεκέμβριο του 2015, όπου η ποσότητα των νερών αυτών δεν παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις.

Όσο αφορά το pH, βρίσκεται εντός των ενδεικτικών ορίων τόσο στην είσοδο, όσο και στην τελική απορροή. Κατά περιόδους, για την αποτελεσματική καταβύθιση του διαλυμένου μαγγανίου σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων, η μονάδα εξουδετέρωσης λειτούργησε σε τιμές pH > 9,0.

Όσον αφορά την αγωγιμότητα, οι τιμές είναι παρόμοιες έως και μικρότερες από αυτές που έχουν μετρηθεί στο παρελθόν. Ο μέσος όρος και η διάμεσος τιμή των μετρήσεων του 2015 στην τελική απορροή προς το ρέμα του Μαυρόλακκα, είναι 446 μs/cm και 411 μs/cm αντίστοιχα, τιμές που είναι μικρότερες του αντίστοιχου ορίου της σχετικής νομοθεσίας για τα πόσιμα ύδατα.

Όσον αφορά στα ανιόντα και τα κατιόντα των νερών του μεταλλείου, από τις δεκαπενθήμερες χημικές αναλύσεις προκύπτει ότι η ποιότητα των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας που διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα ικανοποιεί συστηματικά και για όλες τις παραμέτρους τα θεσμοθετημένα για τον Νομό Χαλκιδικής όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες.

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της ΚΥΑ 211773/2012.

Όσον αφορά τις δονήσεις από το υπόγειο μεταλλείο, στο 99,60% των περιπτώσεων (και για τους 3 σταθμούς μέτρησης), η ταχύτητα εδαφικής δόνησης που προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο ενεργοποίησης των δονησιογράφων, δηλαδή PPV<0,127 mm/sec. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής δόνησης PPV, σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες ακόμα και από τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του γερμανικού πρότυπου DIN 4150-3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1 (β) του Κ.Μ.Λ.Ε. Το σύνολο των μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές συχνότητας μεγαλύτερες από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Το σύνολο των καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην περιοχή τιμών <88,0 – 102,8 dB(L), συστηματικά μικρότερες του ορίου των 134 dB(L) για κατοικημένες περιοχές. Τέλος, η συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του μικροφώνου εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή (>20 Η^.

Όσον αφορά την ενέργεια, η αθροιστική κατανάλωση στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο Ολυμπιάδας ανήλθε σε 28.575.718 ΩΧΒ.

Όσον αφορά τα εξορυκτικά προϊόντα και απόβλητα του υποέργου Ολυμπιάδας, για το 2015:

  • Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν προς καθαρισμό 797.659 tn (εν υγρώ) παλαιών τελμάτων.
  • Από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων παρήχθησαν 39.523 tn (ξηρό) συμπυκνώματος πυριτών.
  • Η ποσότητα του υπολείμματος από τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων που μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα ανήρθε στους 286.323 tn.
  • Η μονάδα λιθογόμωσης δεν λειτούργησε και ως εκ τούτου (α) δεν μεταφέρθηκαν τέλματα εμπλουτισμού στην μονάδα λιθογόμωσης και (β) δεν μεταφέρθηκε υλικό λιθογόμωσης στα υπόγεια έργα.
  • Από τα στείρα εξόρυξης που παρήχθησαν, αξιοποιήθηκαν μετά από θραύση και λειοτρίβηση ως δομικό υλικό 197.231 tn (από τα έργα εκσυγχρονισμού και έργων ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας) και 23.836 tn (από την ενωτική σήραγγα Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου).

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, επειδή δεν λειτούργησε η μονάδα λιθογόμωσης δεν καταναλώθηκε τσιμέντο στην μονάδα. Στα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου περιλαμβάνονται Νατριούχος Ισοπροπυλική Ξανθάτη (299.780 kg), Πενταένυδρος Θειικός Χαλκός (16.000 kg), Αφριστικό FLOMIN (11.200 kg), Αντιαφριστικά (7.650 kg), Κροκκιδωτικά (10.900 kg) και Υδράσβεστος (727.840 kg).

Τέλος, όσον αφορά τα εξορυκτικά απόβλητα, με βάση τα ετήσια σύνθετα δείγματα που εξετάστηκαν προέκυψε ότι:

  • Το στείρο Ολυμπιάδας συνίσταται κυρίως σε ανθρακικές ενώσεις (ασβεστίτης, δολομίτης). Το υλικό περιέχει πυριτικές ενώσεις (πλαγιόκλαστα, χλωρίτης, ιλλίτης/μοσχοβίτης, χαλαζίας) σε ποσοστό 37%. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 534 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα όλων των εξεταζόμενων στοιχείων ικανοποιεί το κριτήριο για τα αδρανή απόβλητα με εξαίρεση το Sb.
  • Το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (υπόλειμμα κατεργασίας παλαιών τελμάτων) περιέχει ανθρακικές ενώσεις Ca, Mg και Mn καθώς και αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις (54%). Χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 188 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Με βάση τη δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, η εκχυλισιμότητα των Cd, Sb, Zn καθώς και των θειικών ανιόντων ικανοποιεί τα όρια για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση των υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή απόβλητα.

 

ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΙΜΠΛΕ

ΣΟΙΜΠΛΕ.228Αντί να τους καταγγέλλουμε είναι καλύτερα να καταλάβουμε πώς σκέπτονται οι ισχυροί της ευρωζώνης

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας κ. Σόιμπλε ότι σε περίπτωση αποχώρησης του ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα θα καλύψει το χρηματοδοτικό κενό ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αλλά θα χρειαστεί επαναδιαπραγμάτευση του τρίτου προγράμματος – μνημονίου και έγκρισή του από την Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας και τα Κοινοβούλια άλλων κρατών μελών της ευρωζώνης προκάλεσε διάφορες ερμηνείες και αντιδράσεις.

Αβάσιμη αισιοδοξία

Το Μαξίμου είδε στην παρέμβαση Σόιμπλε το τέλος της συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα και οι υπουργοί της κυβέρνησης άρχισαν να πανηγυρίζουν με το σκεπτικό ότι δικαιώνονται οι θέσεις της κυβέρνησης για έξοδο του ΔΝΤ από τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης και για λιγότερο εντατική δημοσιονομική προσπάθεια το 2018 και τα επόμενα χρόνια.

Ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης περνάνε μία περίοδο αδικαιολόγητης αισιοδοξίας η οποία παραπέμπει στην άνοιξη του 2015 λίγο πριν βγει ο λογαριασμός της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής Τσίπρα – Βαρουφάκη. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι ότι οι συνεννοήσεις με τους ευρωπαίους εταίρους εξελίσσονται ικανοποιητικά, ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγο να βιάζεται ενώ αντίθετα οι ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να βιαστούν γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν να πάνε σε δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να έχουν ρυθμίσει την ελληνική εκκρεμότητα.

Πρόκειται για μία ακόμη εξωπραγματική ερμηνεία της κατάστασης στην Ε.Ε. από την κυβερνητική ηγεσία. Συμβαίνουν τα αντίθετα από αυτά που περιγράφει. Η Ελλάδα βιάζεται γιατί πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης για να πραγματοποιηθεί το 2017 η δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το 2015 αλλά ετεροχρονίστηκε λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει χρήματα για να εκπληρώσει τις τοκοχρεολυτικές του υποχρεώσεις πέραν του Ιουνίου. Οι δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες επικαλείται η κυβερνητική ηγεσία, δεν κάνουν πιο εύκολη την αποδοχή των ελληνικών θέσεων, αντίθετα συμβάλλουν στη σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης των ευρωπαίων εταίρων για πολιτικούς λόγους.

Οι εκλογές στη Γερμανία

Η παρέμβαση Σόιμπλε είναι σχεδιασμένη για να ενισχύσει τη θέση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 2017.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα κρατάει καλά με ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 35% παρά τη μεγάλη πτώση που γνώρισε από το 41% στο 32% εξαιτίας της κλιμάκωσης του προσφυγικού – μεταναστευτικού προβλήματος και της εμφάνισης της ισλαμικής τρομοκρατίας στη Γερμανία.

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό και η ισλαμική τρομοκρατία πρωταγωνιστούν στη γερμανική επικαιρότητα, η κατάσταση όμως και η προοπτική της οικονομίας εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό του εκλογικού αποτελέσματος. Ο κ. Σόιμπλε θεωρείται απόλυτα επιτυχημένος υπουργός Οικονομικών και τα στοιχεία για το 2016 −οπότε το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9%− ενίσχυσε την πολιτική του θέση.

Παρά την εντυπωσιακή οικονομική επιτυχία της Γερμανίας, η οποία συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας, αύξηση των κοινωνικών παροχών και προσεκτική μείωση της φορολογίας, η κυβέρνηση Μέρκελ δέχεται μεγάλη πίεση από τα δεξιά με την ξενόφοβη «Εναλλακτική για τη Γερμανία» και τους «Φιλελεύθερους» να ζητούν την άμεση απόσυρση από τη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος για να σταματήσουν οι Γερμανοί φορολογούμενοι να επιβαρύνονται για μια «χαμένη υπόθεση».

Το ελληνικό ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί στο αδύνατο σημείο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μέρκελ εάν η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» και οι «Φιλελεύθεροι» πείσουν τους ψηφοφόρους ότι η κυβέρνηση σπαταλάει τα λεφτά των Γερμανών φορολογούμενων στην Ελλάδα. Η παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας είναι σχεδιασμένη για να εξουδετερώσει την επίθεση που δέχεται από τα δεξιά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Ουσιαστικά ο κ. Σόιμπλε διαβεβαιώνει τους Γερμανούς ψηφοφόρους ότι το ελληνικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με την αυστηρότητα που χαρακτηρίζει το ΔΝΤ για να μη χάσουν οι Γερμανοί φορολογούμενοι, σε βάθος χρόνου, τα λεφτά με τα οποία έχουν δανειοδοτήσει το ελληνικό δημόσιο. Επειδή μάλιστα η Ομοσπονδιακή Βουλή έχει εγκρίνει τη συμμετοχή της Γερμανίας στο ελληνικό πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει σε αυτό το ΔΝΤ, ο κ. Σόιμπλε καλύπτει και το ενδεχόμενο αποχώρησης του ΔΝΤ από αυτό −παρά το γεγονός ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο− υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ένα νέο αυστηρότερο πρόγραμμα – μνημόνιο το οποίο θα εγκριθεί από τους Γερμανούς βουλευτές.

Η στάση των Φιλελευθέρων, οι οποίοι ασκούν πίεση για αποχώρηση της Γερμανίας από το ελληνικό πρόγραμμα, έχει τεράστια πολιτική σημασία για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Οι Φιλελεύθεροι έπεσαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές κάτω από το όριο του 5% και γι’ αυτό δεν εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Φαίνεται όμως ότι έχουν ανακάμψει πολιτικά και θα εξασφαλίσουν ένα ποσοστό της τάξης του 6-7% στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2017 και την είσοδό τους στη Βουλή.

Επειδή οι Σοσιαλδημοκράτες −οι οποίοι έρχονται δεύτεροι στις δημοσκοπήσεις με ένα ποσοστό της τάξης του 23%− δεν θέλουν να ανανεώσουν την κυβερνητική συνεργασία τους με τους Χριστιανοδημοκράτες, οι τελευταίοι είναι αναγκασμένοι να στραφούν στην κατεύθυνση των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων σε αναζήτηση νέων κυβερνητικών εταίρων. Έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και με τα δύο αυτά κόμματα και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη δημιουργία ενός κυβερνητικού συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατών – Πρασίνων – Αριστερών.

Η προσέγγιση του κ. Σόιμπλε στο ελληνικό ζήτημα δεν οφείλεται στην υποτιθέμενη συνωμοτική του διάθεση ή στις εμμονές που του αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά σε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας της ευρωζώνης και στην πολιτική διαχείριση ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2017. Άσχετα από το αν μας βρίσκουν σύμφωνους ή όχι βασικές επιλογές του εξαιρετικά επιτυχημένου και πολιτικά πανίσχυρου στη Γερμανία και στο Eurogroup κ. Σόιμπλε, η προσπάθεια μιας καλύτερης συνεννόησης περνάει από τη σωστή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο σκέπτεται και αντιμετωπίζει το ζήτημα της κρίσης διαρκείας της ελληνικής οικονομίας.

[ΠΗΓΗ: http://www.athensvoice.gr/, του Γιώργου Κύρτσου, 19/01/2017]

ΜΟΛΙΣ 550 ΕΚΑΤ. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ 2 ΕΤΗ

tsakalotos_taipedΕξαιρετικά χαμηλά ήταν τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις τη διετία 2015 – 2016. Η αξία των ολοκληρωμένων συναλλαγών έφθασε μόλις τα 550 εκατ. ευρώ, φανερώνοντας τη ραθυμία της κυβέρνησης να μειώσει το κράτος και να αξιοποιήσει τον πλούτο του. Οι τρεις μεγάλες αποκρατικοποιήσεις που έκλεισαν στη διάρκεια της περασμένης διετίας ήταν εκείνη του ΟΛΠ (280 εκατ. ευρώ), του Αστέρα (95 εκατ. ευρώ) και τέλος η εκχώρηση του ιπποδρομιακού στοιχήματος στον ΟΠΑΠ (40 εκατ. ευρώ).

Μια πολύ φτωχή περίοδο σε έσοδα αποκρατικοποιήσεων είχαμε μέσα στη διετία 2015- 2016. Η αξία των ολοκληρωμένων συναλλαγών δεν ξεπέρασε τα 600 εκατ. ευρώ, φανερώνοντας τη ραθυμία της κυβέρνησης να μειώσει το κράτος και να αξιοποιήσει τον πλούτο του. Αυτό έγινε ορατό, τόσο κατά την αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων όσο και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πριν από λίγες ημέρες. Τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ φαίνεται να «σπρώχνουν» το κάρο, αλλά σχεδόν μόνα τους.

Σε ό,τι αφορά τη διετία 2015 – 2016, η αξία των νέων αποκρατικοποιήσεων ανήλθε σε μόλις 550 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 106 εκατ. ευρώ αφορούσαν το 2015, όπου χάθηκε σημαντικός χρόνος με τη διαπραγμάτευση του 3ου μνημονίου, και τα υπόλοιπα περίπου 440 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποκρατικοποιήσεις της περασμένης χρονιάς.

Οι τρεις μεγάλες αποκρατικοποιήσεις που έκλεισαν στη διάρκεια της περασμένης διετίας έσοδα ήταν εκείνη του ΟΑΠ (280 εκατ. ευρώ), του Αστέρα (95 εκατ. ευρώ) και τέλος η εκχώρηση του ιπποδρομιακού στοιχήματος στον ΟΠΑΠ (40 εκατ. ευρώ). Μάλιστα οι δύο πιο σημαντικές από τις τρεις συμφωνίες ολοκληρώθηκαν στο β’ εξάμηνο του περασμένου έτους, φανερώνοντας πολύμηνες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Το συνολικό εισπραχθέν τίμημα στη διετία ξεπέρασε τα 800 εκατ. ευρώ, αλλά συμπεριελάμβανε και έσοδα προγενέστερων αποκρατικοποιήσεων (π.χ. από την πώληση συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας κ.ά.). Τώρα το στοίχημα μπαίνει για το 2017, όπου το ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ προσδοκά σε έσοδα 2 δισ. ευρώ από συμφωνημένες αποκρατικοποιήσεις και άλλα 560 εκατ. ευρώ από νέες αποκρατικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Ωστόσο, οι στόχοι διαρκώς διολισθαίνουν, καθώς είναι ορατή η ραθυμία με την οποία η κυβέρνηση προωθεί τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτό είναι ορατό στην ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων, που αρχικά η συναλλαγή ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2016, στη συνέχεια μετατέθηκε για το τέλος Ιανουάριου 2017 και τώρα στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του Φεβρουάριου. Αν και όλοι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, εν τούτοις μέχρι την τελευταία στιγμή όλοι είναι επιφυλακτικοί. Σημειώνεται ότι η καταβολή του 1,23 δισ. ευρώ από την Fraport Greece θα πραγματοποιηθεί το επόμενο δευτερόλεπτο που θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της διαχείρισης των 14 αεροδρομίων, από τις κρατικές αρχές, στην παραχωρησιούχο επιχείρηση. Όσο καθυστερεί η μεταβίβαση, το ελληνικό Δημόσιο θα στερείται αυτής της γιγαντιαίος καταβολής. Σημειώνεται, ότι το ποσό αυτό ξεπερνά σε ύψος την καλύτερη χρονιά του ΤΑΙΠΕΔ σε εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις. Πρόκειται για το 2011, όταν το Ταμείο εισέπραξε μέσα σε ένα έτος περίπου 1,16 δισ. ευρώ. Η χειρότερη χρονιά ωστόσο δεν ήταν το 2015, αλλά το 2012· όταν πραγματικά μπήκαν πενιχρά έσοδα στα ταμεία του ΤΑΙΠΕΔ και του ελληνικού Δημοσίου.

Τροχοπέδη, τότε και σήμερα παραμένουν τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και πολλοί δημόσιοι φορείς, που αντιλαμβάνονται να περιορίζεται η επιρροή και το… χωράφι τους.22-Jan-17 10-03-19 AM

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, του Βαγγέλη Μανδραβέλη, 22/01/2017]

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ*

tramp-orkomosi-960x460*Πρωτότυπη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από την ομάδα του politically.gr απευθείας από τη βιντεοσκοπημένη ομιλία του προέδρου Τραμπ

Αρχιδικαστή Ρόμπερτς, Πρόεδρε Κάρτερ, Κλίντον, Μπους, Ομπάμα, συνάδελφοι Αμερικανοί και λαοί του κόσμου: Σας ευχαριστώ!

Εμείς οι πολίτες της Αμερικής ενωνόμαστε σε μία εθνική προσπάθεια να ξανακτίσουμε τη χώρα μας και να ζωντανέψουμε την υπόσχεση της για όλο το λαό της.

Μαζί θα καθορίσουμε την πορεία της Αμερικής και του κόσμου για πολλά, πολλά χρόνια

Θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και προκλήσεις αλλά θα ολοκληρώσουμε το έργο μας.

Κάθε τέσσερα χρόνια μαζευόμαστε σε αυτά τα σκαλιά για να διεξάγουμε την οργανωμένη και ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας και είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο Ομπάμα και στην πρώτη κυρία Μ. Ομπάμα για τη συνδρομή τους σε αυτό. Υπήρξαν θαυμάσιοι.

Η σημερινή τελετή όμως έχει ένα ειδικό νόημα. Γιατί σήμερα δεν μεταβιβάζουμε απλά την εξουσία από τη μία διοίκηση στην άλλη, ή από το ένα κόμμα στο άλλο, αλλά μεταβιβάζουμε εξουσία από την Ουάσιγκτον και τη δίνουμε πίσω σε εσάς, στον λαό!

Η Ουάσιγκτον πρόκοψε αλλά ο λαός δεν μοιράστηκε τον πλούτο της.

Οι πολιτικοί πλούτισαν αλλά οι θέσεις εργασίες έφυγαν και τα εργοστάσια έκλεισαν.

Οι νίκες τους δεν ήταν νίκες σας. Οι θρίαμβοι τους δεν ήταν θρίαμβοι σας. Όταν αυτοί πανηγύριζαν στην πρωτεύουσα, οι οικογένειες που πάσχισαν σε όλη τη χώρα δεν είχα λόγο να γιορτάζουν.

Αυτή η κατάσταση αλλάζει εδώ και τώρα, γιατί αυτή η ώρα είναι η δική σας ώρα. Σας ανήκει. Ανήκει σε όλους που συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα και σε αυτούς που παρακολουθούν σε όλη την Αμερική.

Αυτή είναι η ημέρα σας, αυτή είναι η γιορτή σας. Αυτές είναι οι ΗΠΑ, η χώρα σας.

Αυτό που μετράει δεν είναι ποιο κόμμα ελέγχει την κυβέρνηση, αλλά αν ο λαός ελέγχει την κυβέρνηση. Η 20η Ιανουαρίου 2017 θα μείνει στη μνήμη μας ως η ημέρα που ο λαός έγινε πάλι κυρίαρχος σε αυτό το έθνος. Όλοι σας ακούν τώρα.

Γίνατε μέρος ενός ιστορικού κινήματος, όμοιο του οποίου ο κόσμος δεν έχει δει πριν. Στην καρδιά αυτού του κινήματος είναι μία κρίσιμη ετυμηγορία:

Ότι ένα έθνος υπάρχει για να υπηρετεί τους πολίτες του!

Οι Αμερικανοί θέλουν καλά σχολεία για τα παιδιά τους, ασφαλείς γειτονίες για τις οικογένειες τους και καλές δουλείες για αυτούς.

Αυτές είναι οι δίκαιες και λογικές απαιτήσεις ενός δίκαιο λαού.

Αλλά για τόσους πολλούς από τους πολίτες μας, υπάρχει μία διαφορετική πραγματικότητα: Μητέρες και παιδιά παγιδευμένα στη φτώχια στα αστικά κέντρα, σκουριασμένα εργοστάσια σκορπισμένα σαν ταφόπλακες πάνω στη χώρα, ένα εκπαιδευτικό σύστημα πλημμυρισμένο στο χρήμα που αφήνει τους φοιτητές μας χωρίς γνώση, το έγκλημα και οι συμμορίες και τα ναρκωτικά που πήραν τόσες ζωές και έκλεψαν τόση ελπίδα από τη χώρα μας.

Είμαστε ένα έθνος και ο πόνος τους είναι πόνος μας Τα όνειρα τους είναι όνειρα μας. Η επιτυχία τους θα είναι επιτυχία μας. Μοιραζόμαστε μία καρδιά, ένα σπίτι και μία ένδοξη μοίρα.

Ο όρκος που έδωσα σήμερα είναι όρκος υποταγής σε όλους τους Αμερικανούς.

Για πολλές δεκαετίες κάναμε πλούσια την ξένη βιομηχανία εις βάρος της Αμερικανικής.

Ενισχύσαμε τους στρατούς άλλων χωρών ενώ επιτρέψαμε την εξάντληση του δικού μας.

Υπερασπιστήκαμε τα σύνορα άλλων εθνών ενώ αρνηθήκαμε να υπερασπιστούμε τα δικά μας.

Ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό ενώ οι υποδομές της Αμερικής ξέπεσαν σε παρακμή.

Κάναμε όλες χώρες πλούσιες ενώ ο πλούτος, η ισχύς και η αυτοπεποίθηση της χώρας μας σκόρπισε.

Ένα, ένα τα εργοστάσια άφησαν τη γη μας χωρίς ούτε μία σκέψη για τα εκατομμύρια των Αμερικανών εργατών που έμειναν πίσω.

Ο πλούτος της μεσαίας μας τάξης αποσχίστηκε και διανεμήθηκε σε όλο τον πλανήτη.

Αλλά αυτό είναι το παρελθόν. Και τώρα ατενίζουμε μόνο στο μέλλον.

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να εκδώσουμε ένα νέο διάταγμα που θα ακουστεί σε κάθε πόλη, σε κάθε ξένη πρωτεύουσα και σε κάθε κέντρο εξουσίας.

Από σήμερα ένα νέο όραμα διαφεντεύει τη γη μας.

Από σήμερα θα είναι πρώτα η Αμερική,

Κάθε απόφαση για εμπόριο, φορολογία, μετανάστευση, διεθνή θέματα θα λαμβάνεται για να ωφελήσει τους Αμερικανούς εργάτες και τις Αμερικανικές οικογένειες.

Οφείλουμε να προστατέψουμε τα σύνορά μας από τις χώρες που κατασκευάζουν τα προϊόντα μας, κλέβουν τις εταιρείες μας και καταστρέφουν τις δουλειές μας. Ο προστατευτισμός θα οδηγήσει σε μεγάλη ευημερία και ισχύ.

Θα πολεμήσω για εσάς με κάθε ανάσα και ποτέ μα ποτέ δεν θα σας απογοητεύσω.

Η Αμερική θα αρχίσει να κερδίζει ξανά, να κερδίσει όπως ποτέ πριν.

Θα φέρουμε πίσω τις δουλειές. Θα επαναφέρουμε τα σύνορά μας Θα φέρουμε πίσω τον πλούτο μας. Και θα πάρουμε πίσω τα όνειρά μας.

Θα φτιάξουμε νέους δρόμους και λεωφόρους, γέφυρες, αεροδρόμια, και σήραγγες, και σιδηρόδρομους παντού μέσα στο υπέροχο έθνος μας.

Θα βγάλουμε τον λαό μας από την ανεργία και θα το βάλουμε πίσω σε δουλειά, ξαναχτίζοντας τη χώρα μας με Αμερικανικά χέρια και Αμερικανική εργασία.

Θα ακολουθήσουμε δύο απλούς κανόνες: Αγοράζουμε αμερικανικά και προσλαμβάνουμε αμερικανικά!

Θα επιδιώξουμε φιλία και εμπιστοσύνη με τα έθνη του κόσμου. Αλλά θα το κάνουμε με κατανόηση ότι είναι δικαίωμα όλων των εθνών να προτάσσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Δεν επιδιώκομε να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο ζωής σε κανέναν, αλλά αντιθέτως θα τον αφήσουμε να λάμψει ως παράδειγμα προς μίμηση.

Θα ενισχύσουμε τις παλιές συμμαχίες και θα σχηματίσουμε νέες. Θα ενώσουμε τον πολιτισμένο κόσμο ενάντια στον ισλαμική τρομοκρατία, την οποία θα εξαλείψουμε πλήρως από την όψη της γης.

Υπόστρωμα της πολιτικής μας θα είναι η πλήρης υποταγή στις ΗΠΑ και διαμέσου της αφοσίωσης στη χώρα μας θα ξαναβρούμε την αφοσίωση μεταξύ μας.

Όταν ανοίγεις την καρδιά σου στον πατριωτισμό, δεν υπάρχει χώρος για προκατάληψη.

Η Βίβλος μας λέει: Πόσο καλό και ευχάριστο είναι όταν οι άνθρωποι Του Θεού ζουν μονοιασμένοι.

Οφείλουμε να λέμε τη γνώμη μας ανοικτά, να συζητάμε τις διαφωνίες μας με εντιμότητα, αλλά πάντα να επιδιώκουμε αλληλεγγύη.

Όταν η Αμερική είναι ενωμένη, η Αμερική είναι ασταμάτητη.

Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, είμαστε προστατευμένοι και θα είμαστε πάντα προστατευμένοι.

Είμαστε προστατευμένοι από τους σπουδαίους άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, και κυρίως, από Τον Θεό.

Τέλος, οφείλουμε να σκεφτόμαστε και να ονειρευόμαστε μεγάλα πράγματα.

Στην Αμερική κατανοούμε ότι ένα έθνος επιβιώνει εφόσον διαπρέπει.

Δεν θα δεχόμαστε πολιτικούς που είναι όλο λόγια και καθόλου πράξεις, που συνεχώς παραπονιούνται αλλά ποτέ δεν κάνουν κάτι για αυτό.

Η εποχή των κούφιων λόγων έχει τελειώσει. Έχει φτάσει η ώρα της δράσης.

Μην αφήνετε κανέναν να σας πει ότι δεν μπορεί να γίνει. Καμία πρόκληση δεν σταματά την καρδιά, την αγωνιστικότητα, και το πνεύμα της Αμερικής

Δεν θα αποτύχουμε. Η χώρα μας θα ευημερήσει ξανά.

Στεκόμαστε στην αυγή μίας νέας χιλιετίας, έτοιμη να ξεκλειδώσει τα μυστήρια του διαστήματος, να ελευθερώσει τη γη από τη δυστυχία των ασθενειών και να τιθασεύσει τις ενέργειες, βιομηχανίες και τεχνολογίες του αύριο.

Μία νέα εθνική υπερηφάνεια θα κινήσει τις ψυχές μας, θα υψώσει τη ματιά μας, και θα επουλώσει τις διαφορές μας.

Είναι καιρός να θυμηθούμε την παλιά σοφία που οι στρατιώτες μας δεν ξεχνούν ποτέ: είτε είμαστε μαύροι, καφέ, ή λευκοί, όλοι μας αιμορραγούμε το ίδιο ερυθρό αίμα των πατριωτών, όλοι μας απολαμβάνουμε τις ίδιες περίφημες ελευθερίες, και όλοι μας χαιρετούμε την ίδια σπουδαία Αμερικανική σημαία.

Και είτε αν ένα παιδί γεννιέται στο Ντιτρόιτ, είτε στη Νεμπράσκα, και τα δύο κοιτάζουν ψηλά στον ίδιο νυκτερινό ουρανό, γεμίζουν την καρδιά τους με τα ίδια όνειρα, και τους έχει εμφυσήσει την ανάσα της ζωής ο ίδιος παντοδύναμος Δημιουργός.

Όλοι οι Αμερικανοί, ακούστε αυτές τις λέξεις:

Δεν θα αγνοηθείτε ποτέ ξανά.

Η φωνή σας, οι ελπίδες σας και τα όνειρα σας θα ορίσουν το πεπρωμένο της Αμερικής. Και το κουράγιο, η καλοσύνη σας, και η αγάπη σας θα μας οδηγεί πάντα σε αυτόν τον δρόμο.

Μαζί θα κάνουμε την Αμερική δυνατή ξανά. Θα κάνουμε την Αμερική πλούσια ξανά. Θα κάνουμε την Αμερική υπερήφανη ξανά Θα κάνουμε την Αμερική ασφαλή ξανά.

Και ναι θα κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά.

Σας ευχαριστώ, Ο Θεός να σας ευλογεί, και ο Θεός να ευλογεί την Αμερική.-

 

[ΠΗΓΗ: http://www.politically.gr/,  21/01/2017]

ΕΛΑΦΡΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ

Gold bars and stok market

Gold bars and stok market

Ελαφρά ανάκαμψη παρουσίασε ενδοσυνεδριακά χθες η τιμή του χρυσού, μετά την ομιλία του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε αρχικά 0,4%, στα 1.200 δολάρια η ουγκιά, για να ανακάμψει όμως λίγο αργότερα στα 1.206 δολάρια. Αρχικά την τιμή του χρυσού επηρέασαν πτωτικά τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση, την αγορά κατοικίας και τη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τα οποία ενίσχυσαν την άποψη ότι η αμερικανική οικονομία είναι αρκετά ισχυρή για να μπορέσει να αντέξει επιτοκιακές αυξήσεις.

Σημειώνεται ότι η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει ενισχυθεί περισσότερο από 7% από τον Δεκέμβριο του 2016, όταν είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο σε διάρκεια περίπου δέκα μηνών. Η τιμή αργύρου υποχωρούσε χθες ενδοσυνεδριακά 0,6%, στα 16,91 δολάρια η ουγκιά.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 21/01/2017]

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

883d3ca417d1282d16800096818d31ca_XLΣταθερές οι παραγωγικές δομές, η παραγωγή και οι θέσεις εργασίας το 2016. Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις κράτησαν αλώβητη τη θέση τους

Σθεναρή αντίσταση επέδειξε ο κλάδος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, επισημαίνει στη «Ν» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΜΕ) Αθανάσιος Κεφάλας. Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν στις εξαγωγές ως αντίβαρο της φθίνουσας εσωτερικής ζήτησης. Παράλληλα προσδοκούν τη διευθέτηση σημαντικών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με την πολιτεία, η διαιώνιση των οποίων λειτουργεί ανασταλτικά για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Συγκεκριμένα, για μια ακόμη χρονιά οικονομικής κρίσης ο κλάδος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων διατήρησε τις παραγωγικές του δομές και κατά συνέπεια τις παρεχόμενες παραγωγικές του θέσεις εργασίας, κυρίως στην περιφέρεια. Οι ποσότητες των παραχθέντων προϊόντων παρέμειναν γενικά σταθερές ή ελαφρά αυξητικές, με εξαίρεση τη μειωμένη κατά 20% παραγωγή λιγνίτη. Οι τιμές παρουσίασαν σχετική σταθερότητα ή ελαφρά ανοδική τάση. Ο τομέας των αδρανών εμφάνισε αύξηση ποσοτήτων που πωλήθηκαν στην αγορά κατά 8% έναντι του 2015, ενώ η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία επιβιώνει χάρη στις εξαγωγές. Τα οικονομικά αποτελέσματα κρίνονται γενικά θετικά, λαμβανομένης υπ’ όψιν της συνεχιζόμενης κρίσης.

Για το 2017 δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές. Υπάρχει έντονη αβεβαιότητα στην αγορά και διάθεση διεκδίκησης μεριδίων από τις επιχειρήσεις, αν και αναμένονται αυξήσεις στους ναύλους καθώς και στο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, πρόκληση για τον κλάδο είναι η υλοποίηση μιας σειράς επενδύσεων που θα μεγαλώσουν τη συνεισφορά του στην εθνική οικονομία.

Αναφορικά με τις δυσκολίες για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις που μπορεί να δυσχεραίνουν περαιτέρω την κατάσταση, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ο κ. Κεφάλας τονίζει πως οι δυσκολίες έχουν κύρια πηγή το κλίμα στην ελληνική οικονομία (φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, αύξηση ενεργειακού κόστους) καθώς και το ασαφές πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα (μη υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, δισταγμοί στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων κ.λπ.). Κύρια ζητήματα από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό.

Οι νομικές εκκρεμότητες

Στις δυσκολίες όμως περιλαμβάνονται και οι νομικές εκκρεμότητες με την ελληνική πολιτεία που ζητούν άμεση επίλυση. Σε αυτές περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση της εθνικής πολιτικής για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, η εκπόνηση ειδικού χωροταξικού για τις ορυκτές πρώτες ύλες, η προώθηση το συντομότερο προς ψήφιση νέου σύγχρονου λατομικού νόμου και η εφαρμογή του νόμου περί απλοποιήσεων αδειοδοτήσεων στον εξορυκτικό κλάδο.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κεφάλας, οι συνέπειες των καθυστερήσεων υλοποίησής τους για τον κλάδο είναι η παρεμπόδιση της περαιτέρω ανάπτυξής του που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας. Ως αντίβαρο σε όλα αυτά καθώς και στη φορολογική και μακροοικονομική πολιτική των χρόνων της κρίσης, ο κλάδος επιδεικνύει τον έντονο εξαγωγικό του χαρακτήρα. Αυτό συνέβαλε ώστε να μετριάσει τις άσχημες συνέπειες από την οικονομική και φορολογική πολιτική των τελευταίων ετών.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 21/01/2017]

 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 2% ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

1f11cff1ac-638x330Αύξηση εμφάνισε τον Νοέμβριο 2016 ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς παρουσίασε άνοδο 2% έναντι βουτιάς 9,7% τον Νοέμβριο 2015. Η αύξηση προέκυψε από τη βελτίωση των παρακάτω δεικτών: Ορυχεία και Λατομεία 5,4%, Μεταποιητικές βιομηχανίες 1,9%.

Ο τζίρος εγχώριας αγοράς αυξήθηκε 3,9%, ενώ ο τζίρος εξωτερικής αγοράς συρρικνώθηκε 0,4%.

[ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 20/01/2017]

 

ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΧΙΟΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

xalkidiki-poligros2Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας προκάλεσε το νέο κύμα χιονοπτώσεων που εκδηλώθηκε χθες, με αποτέλεσμα να ντυθούν στα λευκά όχι μόνο οι ορεινές αλλά και πεδινές περιοχές. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, οπότε προβλέπεται μικρή βελτίωση.

Χθες το πρωί οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Θεσσαλονίκης ξύπνησαν με χιόνι στις αυλές τους. Έντονη ήταν η χιονόπτωση στο Πανόραμα, το Ασβεστοχώρι, τον Χορτιάτη, την Εξοχή, το Φίλυρο και το Ωραιόκαστρο. Οι δρόμοι Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου και Μελισσοχωρίου Ωραιοκάστρου έκλεισαν και παραμένουν κλειστοί, ενώ η αστυνομία συνιστά τη χρήση αλυσίδων για την κυκλοφορία σε Σοχό, Ασβεστοχώρι, Χορτιάτη.

Στο νομό Χαλκιδικής η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου από το 49ο χλμ. (Αγίου Προδρόμου) έως το 64ο χλμ. (Πολύγυρος), στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού από Παλαιόκαστρο έως Αρναία (μέσω Ταξιάρχη), στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού από το 49ο χλμ. (Αγίου Προδρόμου) έως το 95 χλμ. (μέσω Αρναίας), στις επαρχιακές οδούς Παλαιοχωρίου Μ. Παναγιάς, Αρναίας Στανού, Νεοχωρίου Βαρβάρας Ολυμπιάδας, Δουμπιών Σανών, Πολυγύρου Βραστάμων, Πολυγύρου Γερακινής έως το 4ο χλμ., εντός Πολύγυρου και από διασταύρωση Βάβδου έως τον οικισμό Βάβδος.

[ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, του Φώτη Κουτσαμπάρη, 20/01/2017]