ΑΡΧΕΣ 2017 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ergostasio-olympiada-01Σε πρώτη φάση η παραγωγή αναμένεται να φθάσει στις 72.000 ουγκιές, με εκτιμώμενο κόστος μεταξύ των 180 και 350 δολ. ανά ουγκιά.

Την παραγωγή χρυσού από το ορυχείο της Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 σχεδιάζει η EldoradoGold και η θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός , σύμφωνα με το αναλυτικό πλάνο ανάπτυξης των ορυχείων του ομίλου για τα επόμενα χρόνια, που παρουσίασε χθες στο Βανκούβερ, ο καναδικός όμιλος.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο για την Ολυμπιάδα προβλέπει ότι η Φάση 2, που ξεκινά το 2017 θέτει ως στόχο την έναρξη παραγωγής χρυσού το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής η παραγωγή χρυσού αναμένεται να φθάσει στις 72.000 ουγκιές με εκτιμώμενο κόστος (cashcost) κατά τα πρώτα πέντε χρόνια στο εύρος μεταξύ των 180 δολ. και των 350 δολ. ανά ουγκιά, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τα παραπροϊόντα στο μετάλλευμα εξόρυξης (by productcredits).

Το συνολικό κεφαλαιουχικό κόστος που συνδέεται με τα τελικό στάδιο κατασκευής της Φάσης 2 εκτιμάται σε 101 εκατ. δολάρια.

Το σχέδιο για τη Φάση 3 βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης. Όσον αφορά στις Σκουριές, ο όμιλος σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάπτυξη του ορυχείου σε 2 Φάσεις:

Η Φάση 1 αποτελεί συνδυασμό ανοικτού πηγαδιού και υπόγειας εξόρυξης και θα καλύπτει μία περίοδο εννέα ετών με στόχο τη συνολική παραγωγή 1,4 εκατ. ουγκιές χρυσού και 620 εκατομμύρια λίβρες χαλκού (ή 2,8 εκατομμύρια ισοδυνάμου ουγκιών χρυσού). Το μέσο κόστος (cashcost) εκτιμάται σε περίπου 255 δολάρια ουγκιά, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τα παραπροϊόντα χαλκού στο μετάλλευμα εξόρυξης (by productcredits). Το συνολικό αναπτυξιακό κεφάλαιο που θα απαιτηθεί για τα εννέα χρόνια ζωής της Φάσης 1 εκτιμάται στα 710 εκατ. δολάρια.

Υπόγεια εξόρυξη: Η προκαταρκτική ανάλυση για τη Φάση 2 δείχνει ότι θα ακολουθηθεί η μέθοδος της υπόγειας εξόρυξης για μία περίοδο 15 ετών, αφού ολοκληρωθεί η Φάση 1. Η συνολική παραγωγή χρυσού κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής αναμένεται να φθάσει τα 1,7 εκατομμύρια ουγκιές επιπλέον της ποσότητας της πρώτης φάσης με μέσο κόστος τα 165 δολάρια ανά ουγκιά, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τα παραπροϊόντα του μεταλλεύματος χαλκού. Το συνολικό κεφάλαιο ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια ζωής της δεύτερης φάσης τοποθετείται σε περίπου 460 εκατ. δολάρια. Συνολικά, από όλα τα ορυχεία χρυσού που εκμεταλλεύεται η Eldorado gold διεθνώς, ο στόχος για το 2020 είναι η παραγωγή χρυσού να αυξηθεί κατά 110% πάνω από τα επίπεδα του 2017, δηλαδή να υπερβεί τις 830.000 ουγκιές από περίπου 400.000 ουγκιές με μέσο cashcost κάτω από τα 650 δολάρια ουγκιά.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ,  08/09/2016]