ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σήμερα_005Με Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία 6/5/2016 και αριθμό πρωτοκόλλου ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/175843/1323 εγκρίθηκε και το Συμπληρωματικό – Τροποποιητικό Τεύχος της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλουργικές – Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», το οποίο εκκρεμούσε.

Η απόφαση αναρτήθηκε στην Διαύγεια και μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.