Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣτΕ

STOES-OLYMP-20150525-103

Στην προσωρινή διαταγή οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι το Δημόσιο, το οποίο φέρει και το σχετικό βάρος, δεν επικαλείται ειδικώς, ούτε με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση ούτε με τις απόψεις και τα λοιπά έγγραφα της υπηρεσίας, συγκεκριμένη περιβαλλοντική ή άλλη βλάβη από τη συνέχιση των εργασιών, η εκτέλεση των οποίων είχε εγκριθεί με τις ήδη ανακαλούμενες αποφάσεις. Αντίθετα, το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι η απόφαση του κ. Σκουρλέτη προκαλεί στους εργαζομένους «ανεπανόρθωτη ή, πάντως, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη», η οποία συνίσταται στην «ουσιώδη μείωση των μέσων βιοπορισμού τους λόγω της θέσης τους σε διαθεσιμότητα ή της απώλειας των θέσεων εργασίας.»

Η κρίση του τμήματος αναστολών, που διέταξε την προσωρινή επαναλειτουργία των μεταλλείων, σύμφωνα με ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς θα μπορούσε να αποτελεί προάγγελο της τελικής κρίσης της Ολομέλειας. Ωστόσο, όπως τόνιζαν οι ίδιοι, δεν είναι λίγες οι φορές που η Ολομέλεια έχει εκδώσει αντίθετες αποφάσεις.

Χθες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της κύριας προσφυγής, έξω από το κτίριο του ΣτΕ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 600 εργαζόμενοι, οι οποίοι ζητούσαν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης. Ενώπιον της Ολομέλειας, η συνήγορος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός υποστήριξε ότι η απόφαση του κ. Σκουρλέτη υπαγορεύθηκε «από πολιτική βούληση ή από θυμό», καθώς, όπως επεσήμανε, «όταν υπέγραφε την απόφαση δεν είχε καμία εικόνα και κανένα στοιχείο στα χέρια του για την εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός”.» Από την πλευρά του το Δημόσιο υποστήριξε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι όροι, ενώ αμφισβήτησε ότι υφίσταται βλάβη από την αναστολή λειτουργίας των μεταλλείων.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 03/10/2015]