ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΠΕΝ ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

 

HellasGold

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015

Θέμα:   Απάντηση στο από 21-8-2015 δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης καθώς και στις σημερινές δηλώσεις του κ. Πάνου Σκουρλέτη στον Ρ/Σ ΒΗΜΑ 99,5

Διαβάσαμε στο δελτίο Τύπου του ΥΠΑΠΕΝ της 21-8-2015 αλλά και ακούσαμε από τον κ. Πάνο Σκουρλέτη σε σημερινή του ραδιοφωνική συνέντευξη, την αναφορά σε συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας μας προς το ελληνικό Δημόσιο για θέματα που, τουλάχιστον από περιβαλλοντικής και τεχνικής άποψης, έχουν ήδη απαντηθεί και επιλυθεί.

Η δε «ομηρία» των εργαζομένων είναι μια έννοια που δε μας αφορά και δεν ανταποκρίνεται στις προθέσεις μας – και αυτό το γνωρίζουν καλά οι εργαζόμενοι τα τελευταία 10 χρόνια.

Όσον αφορά το τεχνικό θέμα που τίθεται, η Ελληνικός Χρυσός είχε υποχρέωση σύμφωνα με τις από 10-2-2012 εγκριθείσες Τεχνικές Μελέτες των έργων Σκουριών και Ολυμπιάδας (υπ’ αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ αντίστοιχα) να υποβάλλει μέχρι τον Φεβρουάριο 2015, προσάρτημα για την Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού-Χρυσού, το οποίο και υπέβαλε εγκαίρως με το υπ’ αριθμ. Α2272 στις 22-12-2014.

Στη Μελέτη αυτή οι δοκιμές που συμπεριλαμβάνονται εκτελέστηκαν σε ημιβιομηχανική κλίμακα στο ερευνητικό κέντρο του παρόχου της τεχνογνωσίας  ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να πιστοποιήσει τέτοιου τύπου δοκιμές, δεδομένου ότι οι μόνες παγκοσμίως εγκαταστάσεις όπου είναι δυνατός ο τεχνικά πλήρης έλεγχος της δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου της ακαριαίας τήξης είναι εκείνες της εταιρείας Outotec, που ανέπτυξε και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα τη σχετική τεχνογνωσία, στο Pori της Φινλανδίας.

MONON με αυτό τον τρόπο είναι τεχνικά δυνατή η διασφάλιση της δυνατότητας εφαρμογής της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης με βάση τα επιτόπια δεδομένα της περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, και αυτή είναι η ουσία της διασφάλισης.

Επίσης, τα πορίσματα που προσκομίστηκαν με τη Μελέτη αυτή είναι σαφώς μεταγενέστερα της επιβολής των όρων του Φεβρουαρίου 2012 και έτσι καλύπτεται πλήρως και το τυπικό του θέματος.

Διαπιστώνουμε ότι ο Υπουργός δηλώνει ότι η απόφασή του αφορά σε μέρος του έργου δεδομένου ότι, σύμφωνα  με την εν λόγω Α.Ε.Π.Ο, η συνολική επένδυση των Μεταλλείων Κασσάνδρας αποτελεί ένα σύνθετο έργο, με επεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων και νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και με αποκατάσταση όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων. Επομένως τα επιμέρους τμήματα της επένδυσης συνδέονται μεταξύ τους λειτουργικά αποτελώντας μία άρρηκτη ενότητα.Ελπίζουμε η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην από 27-7-2015 επιστολή μας (υπ’ αρίθμ. Α2386) για ένα διάλογο που θα βοηθήσει στο να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για ανεμπόδιστη συνέχιση του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας.